VETERİNER FAKÜLTESİ
BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. KEMAL KAAN TEKİNŞEN
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
E-Mail :  kktekinsen selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233568
Adres : Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Alaeddin Keykubat Kampüsü, 42003, Selçuklu/ Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Aksaray Meslek Yüksekokulu, Niğde Üniversitesi 19972000
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi20002001
Aksaray Meslek Yüksekokulu, Niğde Üniversitesi20012005
Aksaray Mühendislik Fakültesi, Niğde Üniversitesi20052005

  Akademik Yayınlar:
1. Tekinşen, K.K., Biçer, Y. and Y. Akkemik, " The Effect of the Stabilizer Mixture Containing Konjac Gum on the Some Quality Properties of Kahramanmaraş Type Ice Cream ", Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 33, , 113-119, 2017,( Üniversite Dergisi )
2. Tekinşen, K.K. ve D. Akar, " Erzincan Tulum Peyniri ", Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 12, , 218-226, 2017,( Üniversite Dergisi )
3. Tekinşen, K.K. and Y. Biçer, " Salep Orchids and Salep in Kahramanmaraş Region ", I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants ?Natural and Healty Life, Book of Abstracts, Poster Session 3, Submission ID: 381, 543-544, Mayıs, Konya-Türkiye , , , , 2017,( Konferans )
4. Tekinşen, K.K., " Salep: Composition and Functional Properties ", II International VETistanbul Group Congress, Proceedings Book, 413, 07-09 April, Saint-Petersburg-Russia , , , , 2015,( Konferans )
5. Uçar, G., Tekinşen, K.K., Telli, N., Erdem, H.A. and A.E. Telli, " An Investigation on Thermophilic Camphylobacter spp. in Partridge (A. Chukar) Meat ", Journal of Food, Agriculture & Environment, 12, , 82-84, 2014,( )
6. Uçar, G., Telli, N., Tekinşen, K.K., Telli, A.E. ve H.A. Erdem, " Investigations on Listeria spp. in Partridge (Alectoris chukar) Meat ", Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 30, , 20-24, 2014,( Üniversite Dergisi )
7. Elmalı, M., Yaman, H., Tekinşen, K.K., Öner, S. and Çekin, E., " Inhibitory Effects of Different Decontamination Agents on the Levels of Listeria monocytogenes in the Experimentally Inoculated Raw Beef Samples in the Laboratory Conditions ", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18, , 763-768, 2012,( SCI )
8. Uçar, G., Telli, N., Tekinşen, K.K., Telli, A.E. and H.A. Erdem, " Investigations on Listeria spp. in Patridge (Alectoris chukar) Meat ", Kırgızistan Birinci Uluslar Arası Biyoloji Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 148, 24-27 Eylül, Bişkek-Kırgızistan , , , , 2012,( Konferans )
9. Uçar, G., Tekinşen, K.K., Telli, N., Erdem, H.A. and A.E. Telli, " Investigations on Thermophylic Campylobacter spp. in Patridge (Alectoris chukar) Meat ", Kırgızistan Birinci Uluslar Arası Biyoloji Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 148, 24-27 Eylül, Bişkek-Kırgızistan , , , , 2012,( Konferans )
10. Uçar, G., Tekinşen, K.K., Telli, N., Telli, A.E., Erdem, H.A. and T. Cağlayan, " Microbiological Properties of Patridge (Alectoris chukar) Meats ", Kırgızistan Birinci Uluslar Arası Biyoloji Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 147, 24-27 Eylül, Bişkek-Kırgızistan , , , , 2012,( Konferans )
11. Güner, A., Kav, K., Tekinşen, K.K., Doğruer, Y. ve Telli, N., " Helicobacter pylori'nin Fermentasyon Sürecinde Türk Sucuğunda Canlılığının Araştırılması ", IV. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 13-16 Ekim, , 77-86, 2011,( Konferans )
12. Guner, A., Kav, K., Tekinsen, K.K., Dogruer, Y. and Telli, N., " Survival of Helicobacter pylori in Turkish Fermented Sucuk and Heat-Treated Sucuk During Production ", Journal of Food Protection, 74, , 2055-2061, 2011,( SCI )
13. Kav, K., Col, R. and Tekinsen, K.K., " Detection of Aflatoxin M1 Levels in White Brined Urfa Cheese Consumed in Turkey by ELISA ", Food Control, 22, , 1883-1886, 2011,( SCI )
14. Citil, O.B. and Tekinşen, K.K. , " A Comparative Study on Fatty Acid Composition of Salep Obtained From Some Orchidaceae Species ", Chemistry of Natural Compounds, 46, , 943-945, 2011,( SCI )
15. Tekinşen, K.K., Güner, A. ve Uçar, G., " Dondurma Üretiminde Konjak Sakızının Kullanılabilme İmkanları ", Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27, , 199-206, 2011,( Üniversite Dersgisi )
16. Yalçın, Ö. ve Tekinşen, K.K., " Konya'da Tüketime Sunulan Beyaz Salamura, Tulum ve Kaşar Peynirlerinin Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması ", Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 21, , 5-10, 2010,( Kurum Dergisi )
17. Gökmen, M., Tekinşen, K.K. and Gürbüz, Ü., " Presence of Enterobacter sakazakii in Milk Powder, Whey Powder and White Cheese Produced in Konya ", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16, , 163-166, 2010,( SCI )
18. Tekinşen, K.K. and Güner, A., " Chemical Composition and Physicochemical Properties of Tubera Salep Produced From Some Orchidaceae Species ", Food Chemistry, 121, , 468-471, 2010,( SCI )
19. Tekinşen, K.K., " Geçmişten Günümüze Ağızda Uyanan Lezzet Maraş Dondurması ", Bildiri Kitapçığı, 14-16 Mayıs, , 28-33, 2009,( Konferans )
20. Tekinşen, K.K., Cebirbay, M.A. ve Elmalı, M., " Konya Küflü Peyniri ", Akademik Gıda - Gıda Mühendisliği ve Gıda Sanayi Dergisi, 7, , 31-35, 2009,( Diğer )
21. Tekinşen, K.K., Cebirbay, M.A. ve Elmalı, M., " Konya Küflü Peyniri ", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs, , 727-731, 2009,( Konferans )
22. Tekinşen K.K., Nizamlıoğlu, M., Bayar, N. Telli, N. ve Köseoğlu, İ.E., " Konya'da Üretilen Süzme (Torba) Yoğurtların Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 24, , 69-75, 2008,( Üniversite Dersgisi )
23. Tekinşen, K.K., Ardıç, M. ve Torlak, E., " Keklik (Alectoris graeca) Yumurtasının Başlıca Nitelikleri ", Türktarım, 184, , 64-67, 2008,( Kurum Dergisi )
24. Tekinşen, K.K. and Uçar, G., " Aflatoxin M1 Levels in Butter and Cream Cheese Consumed in Turkey ", Food Control, 19, , 27-30, 2008,( SCI )
25. Tekinşen, K.K. ve Yalçın, Ö., " E 407: Karragenan ", Gıda Teknolojisi, 12, , 61-64, 2008,( Diğer )
26. Tekinşen, K.K. ve Bayar, N., " Geleneksel Ürün Süzme (Torba) Yoğurt ", Süt Dünyası, 3, , 54-57, 2008,( Diğer )
27. Tekinşen, K.K. and Eken, H.S., " Aflatoxin M1 Levels in UHT Milk and Kashar Cheese Consumed in Turkey ", Food and Chemical Toxicology, 46, , 3287-3289, 2008,( SCI )
28. Elmalı, M., Yaman, H., Ulukanlı, Z. and Tekinşen, K.K., " Microbiological and Some Chemical Features of The Pastrami Sold in Turkey ", Uluslararası Dergiler, 63, , 931-934, 2007,( Diğer )
29. Tekinşen, K.K. ve Gökmen, M., " Beyşehir'de Üretilen Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca) Filetolarının Bakteriyolojik Kalitesi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 23, , 57-64, 2007,( Üniversite Dersgisi )
30. Uçar, G. ve Tekinşen, K.K., " Selçuklu Tulum Peyniri ", Bildiri Kitapçığı, 25-26 Mayıs, , 579-582, 2007,( Konferans )
31. Tekinşen, K.K., Elmalı, M. and Ulukanlı, Z., " Microbiological Quality of UHT Milk Consumed in Turkey ", Internet Journal of Food Safety, 7, , 45-48, 2007,( Diğer )
32. Tekinşen, K.K., Uçar, G. ve Köseoğlu, İ.E., " Hayvansal Peynir Mayalarının Bazı Kalite Nitelikleri ", Bildiri Kitapçığı, 25-26 Mayıs, , 583-589, 2007,( Konferans )
33. Tekinşen, K.K. ve Uçar, G., " Konya Yöresinde Üretilen Mahalli Tulum Peynirleri ", Bildiri Kitapçığı, 25-26 Mayıs, , 570-578, 2007,( Konferans )
34. Tekinşen, K.K. ve Uçar, G., " Konya Yöresinde Üretilen Mahalli Tulum Peynirleri ", Akademik Gıda - Gıda Mühendisliği ve Gıda Sanayi Dergisi, 5, , 33-37, 2007,( Diğer )
35. Tekinşen, K.K., " Doğanın Mucizesi Bal ", Diğer, 11, , 90-92, 2007,( Diğer )
36. Tekinşen, K.K. ve Köseoğlu, İ.E., " Yağsız Sütten Üretilen Yöresel Peynirler ", Gıda Teknolojisi, 11, , 68-71, 2007,( Diğer )
37. Tekinşen, K.K. and Özdemir, Z., " Prevalence of Foodborne Pathogens in Turkish Van Otlu (Herb) Cheese ", Uluslararası Dergiler, 17, , 707-711, 2006,( SCI )
38. Tekinşen, K.K. ve Elmalı, M., " Taze Civil (Çeçil) Peynirinin Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri ", Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 1, , 78-81, 2006,( Üniversite Dersgisi )
39. Tekinşen, K.K., Uçar, G. ve Köseoğlu, İ.E., " Hayvansal Peynir Mayalarının Bazı Kalite Nitelikleri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 22, , 69-73, 2006,( Üniversite Dersgisi )
40. Tekinşen, K.K., " Maraş Salebi ", Akademik Gıda - Gıda Mühendisliği ve Gıda Sanayi Dergisi, 4, , 26-28, 2006,( Diğer )
41. Tekinşen, K.K., " Geçmişten Günümüze Ağızda Uyanan Lezzet Maraş Dondurması ", Unlu Mamuller Teknolojisi Dergisi, 15, , 34-40, 2006,( Diğer )
42. Tekinşen, K.K., " Türkiye'de Süt ve Süt Ürünleri Üretimi ve Kalite Sorunları ", Gıda Teknolojisi, 10, , 76-80, 2006,( Diğer )
43. Tekinşen, K.K., " Dövme Dondurmanın Bedeli ", GEO Türkiye - Aylık Bilim Dergisi, 11, , 28-30, 2006,( Diğer )
44. Tekinşen, K.K., " Salep ", Kurum Dergisi, 463, , 76-77, 2006,( Kurum Dergisi )
45. Tekinşen,K.K. and Tekinşen,O.C., " Aflatoxin M1 in White Pickle and Van Otlu (Herb) Cheeses Consumed in Southeastern Turkey ", Food Control, 16, , 565-568, 2005,( SCI )
46. Tekinşen, K.K., " K. Maraş ve Çevresinde Üretilen Maraş Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 21, , 57-63, 2005,( Üniversite Dersgisi )
47. Yaman, H., Elmalı, M., Ulukanlı, Z., Atabay, H.İ. and Tekinşen, K.K., " Presence of Campylobacter (C. jejuni) in Recreational, Lake and Stream Water and Fresh Fish in Turkey ", Archiv für Lebensmittelhygiene, 56, , 83-85, 2005,( SCI )
48. Tekinşen, K.K. ve Gürler, Z., " Afyon Kaymağı: Üretim Teknolojisi ve Nitelikleri ", Türktarım, 158, , 60-62, 2004,( Kurum Dergisi )
49. Tekinşen, K.K., " Hakkari ve Çevresinde Üretilen Otlu Peynirlerin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi ", Üniversite Dergisi, 20, , 79-85, 2004,( Üniversite Dersgisi )
50. Tekinşen, K.K., " Sütten Gelen Bir Lezzet: Dondurmanın Tarihsel Öyküsü ", İpekyolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, 17, , 58-60, 2004,( Kurum Dergisi )
51. Tekinşen,K.K. ve Nizamlıoğlu,M, " Maraş Peyniri Üretiminde Baskılama Ağırlığı ve Haşlama Suyu Sıcaklığının Bazı Kalite Niteliklerine Etkisi ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, , 153-160, 2003,( SCI )
52. Güner, A. ve Tekinşen, K.K., " UHT- Steril Süt ", Türktarım, 154, , 25-27, 2003,( Kurum Dergisi )
53. Tekinşen, K.K., " Maraş Peyniri: Nitelikleri, Yapımı ve Benzerleri, Sınıflandırmada Yeri ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 5, , 38-43, 2003,( Kurum Dergisi )
54. Atasever, M., Keleş, A., Güner, A. ve Tekinşen, K.K., " Salam Üretiminde Tavuk ve Hindi Eti Kullanımı ", Üniversite Dergisi, 16, , 103-110, 2000,( Üniversite Dersgisi )
55. Atasever, M., Uçar, G. Keleş, A., Köse, Z. ve Tekinşen, K.K., " Beyaz Peynir Üretiminde Sıvı Duman Uygulamaları ", Üniversite Dergisi, 15, , 65-72, 1999,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Deniz Kiraz, " Mardin İlinde Rasyon ile Beslenen Süt Sığırlarında Sütteki Aflatoksin M1 Kontaminasyonuna Mevsim Etkisinin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, - 2016, Tamamlandı
2. Öznur Yalçın, " Konya'da Tüketime Sunulan Beyaz Salamura, Tulum ve Kaşar Peynirlerinin Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, - 2009, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniv. Veteriner Fakültesi Staj İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Üyesi 20112012
Selçuk Üniv. Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 20112012
Selçuk Üniv. Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi20132016
Selçuk Üniv. Veteriner Fak., Prof. Dr. O. Cenap Tekinşen Et ve Süt Ürünleri Araştırma, Geliştirme Uygulama Ünitesi Müdürü20152015

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü Veterinerlik Besin Hijyeni Ve Teknolojisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.13/02/2018 
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Ve Teknolojisi BölümüBölüm Başkani13/02/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BESİN HİJYENİ