VETERİNER FAKÜLTESİ
BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. GÜRKAN UÇAR
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
E-Mail :  gucar selcuk.edu.tr
Telefon : 332233564
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1994 

  Akademik Yayınlar:
1. Gürkan Ucar, Nihat Telli, K. Kaan Tekinşen, A.Ezgi Telli, H.Ahu Erdem, " INVESTIGATIONS ON LISTERIA SPP. IN PARTRİDGE (A.chukar) MEAT ", First İnternational Biology Congress in Kyrgyzstan, , , 148, ,( Diğer )
2. Uçar, G., A. Keleş, A. Güner, Y. Doğruer Ve M. Ardıç. , " Hindi Eti Ve Ürünlerinde Termofilik Camphylobacter Türlerinin Varlığının Araştırılması ", II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), , , 155-164, ,( Diğer )
3. Gürkan Uçar, Nihat Telli, K. Kaan Tekinşen, A. Ezgi Telli, H. Ahu Kahraman. , " Investigations on Listeria spp. in partridge (Alectoris chukar) meat ", Eurasian J Vet Sci, 30, , 20-24, 2014,( Üniversite Dersgisi )
4. AO Ki·vrak, G Uc¸ar , " The effect of bovine colostrum usage on serum immunoglobulins and protein levels in soccer players ", Journal of Food, Agriculture & Environment , 12, , 329-331, 2014,( AHCI )
5. Yılmaz SEÇİM, Gürkan UÇAR, " Microbiological Quality of Some Milky Sweets Offered for Consumption in the City Center of Konya and Manufactured Experimentally ", Pak. J. Nutr, 13, , 56-61, 2014,( AHCI )
6. Gürkan Ucar, K. Kaan Tekinşen,Nihat Telli H.Ahu Erdem,A.Ezgi Telli , " , Investigations on Thermophylic Campylobacter ssp. in Partridge (A. chukar) Meat. ", Food, Agriculture and Environment (JFAE), 12, , 82-84, 2014,( AHCI )
7. Yılmaz SEÇİM, Gürkan UÇAR,, " The Chemical Qualities of Some Milky Desserts Produced Empirically and Consumed in the Centre of Konya Province. ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. , 9, , 83-87, 2014,( Üniversite Dersgisi )
8. AO Ki·vrak, G Uc¸ar , " The effect of bovine colostrum usage on serum immunoglobulins and protein levels in soccer players ", Journal of Food, Agriculture & Environment , 12, , 329-331, 2014,( AHCI )
9. Yılmaz SEÇİM, Gürkan UÇAR,, " The Chemical Qualities of Some Milky Desserts Produced Empirically and Consumed in the Centre of Konya Province. ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. , 9, , 83-87, 2014,( Üniversite Dersgisi )
10. Ali Osman Kıvrak, Gürkan Uçar, " Kolostrumun Özellikleri ve Sporcularda Kulanımı ", Selçuk Üniv. Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14.2, , 138-142, 2012,( Üniversite Dersgisi )
11. Gürkan Uçar, Ali Osman Kıvrak, " Kolostrum (ağız sütü) : Altın sıvı ", Selçuk Bakış, 23, , 19, 2012,( Üniversite Dersgisi )
12. Yılmaz Seçim, Gürkan Uçar, " MICROBIOLOGICAL QUALITY OF SOME MILK PUDDING OFFERED FOR CONSUMPTION IN THE CITY CENTER OF KONYA AND MANUFACTURED EXPERIMENTALLY ", First İnternational Biology Congress in Kyrgyzstan, , , 146-147, 2012,( Diğer )
13. Tamer Çağlayan, Kemal Kırkçı,Gürkan Ucar, Salih Müthiş, " Carcass Characteristics of Partridges (Alectoris chukar) ", First İnternational Biology Congress in Kyrgyzstan, , , 128-129, 2012,( Diğer )
14. Gürkan Ucar, K. Kaan Tekinşen,Nihat Telli, A.Ezgi Telli H.Ahu Erdem, Tamer Çağlayan, " MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF PARTRIDGE (A.chukar) MEATS ", First İnternational Biology Congress in Kyrgyzstan, , , 147, 2012,( Diğer )
15. Gürkan Ucar, K. Kaan Tekinşen,Nihat Telli H.Ahu Erdem,A.Ezgi Telli , " Investigations on Thermophylic Campylobacter ssp. in Partridge (A. chukar) Meat ", First İnternational Biology Congress in Kyrgyzstan, , , 148, 2012,( Diğer )
16. Tekinşen KK, Guner A, Ucar G., " The Possible usage of konjac gum in ice-cream production ", Eurasıan Journal of Veternary Scıenses, 27,4, , 199-206, 2011,( Üniversite Dersgisi )
17. K.K. Tekinşen, and G. Uçar, " Aflatoxin M1 Levels in Butter and Cream Cheese Consumed İn Turkey ", Food Control, 19, , 27-30., 2008,( SCI )
18. Uçar, G., A. Keleş, A. Güner, Y. Doğruer ve M. Ardıç. , " Hindi Eti ve Ürünlerinde Termofilik Camphylobacter Türlerinin Varlığının Araştırılması. ", Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi,, 2,1, , 34-40, 2007,( Üniversite Dersgisi )
19. Gürkan Uçar, " Divle tulum peyniri ", Selçuk Bakış, mayıs- ağustos , , 94-95, 2007,( Üniversite Dersgisi )
20. K.K. Tekinşen, ve G. Uçar, " Konya Yöresinde Üretilen Mahalli Tulum Peynirleri. ", Akademik Gıda,, 25, , 33-37, 2007,( Diğer )
21. Uçar, G., Güner, A, " Plesiomonas shigelloides ve Besin Mikrobiyolojisindeki Önemi ", Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi,, 2,4, , 129-133, 2007,( Üniversite Dersgisi )
22. Gürkan Uçar, " Peynirlerde Tütsüleme ", Hasad, Gıda, , 22,254, , 34-38, 2006,( Diğer )
23. Gürkan Uçar, " Kefir ", Selçuk Bakış, mayıs temmuz, , 112-115, 2006,( Üniversite Dersgisi )
24. Keleş, A., Güner, A., Ve Uçar, G. , " Konya Piyasasında Tüketime Sunulan Beyaz Salamura, Kaşar Ve Tulum Peynirlerinde Listeria Monocytogenes Varlığının Araştırılması ", II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), , , 252-259, 2006,( Diğer )
25. K.K. Tekinşen, G. Uçar, ve İ.E. Köseoğlu, " Hayvansal Peynir Mayalarının Bazı Kalite Nitelikleri. ", Konyada Tarım Ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tespiti Sempozyumu, , , 583-590., 2006,( Diğer )
26. K.K. Tekinşen, G. Uçar, " Konya Yöresinde Üretilen Mahalli Tulum Peynirleri ", Konyada Tarım Ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tespiti Sempozyumu, , , 570-579, 2006,( Diğer )
27. G. Uçar, K.K. Tekinşen, " Selçuklu Tulum Peyniri ", Konyada Tarım Ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tespiti Sempozyumu, , , 579-583., 2006,( Diğer )
28. Keleş, A., G. Uçar Ve A. Güner, " İnegöl Köfte Ve Hamburgerde E. Coli O157:H7 Varlığının Araştırılması, ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 22,1-2, , 51-57, 2006,( Üniversite Dersgisi )
29. K.K. Tekinşen, G. Uçar, ve İ.E. Köseoğlu, " Hayvansal Peynir Mayalarının Bazı Kalite Nitelikleri. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 22,3-4, , 69-73, 2006,( Üniversite Dersgisi )
30. Güner, A., Doğruer, Y. Uçar,G. Ve Keleş, A. , " Potasyum Sorbat Uygulamasının Soğuk Muhafaza Süresince Farklı Tür Kanatlı Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, , 20,3, , 49-54, 2004,( Üniversite Dersgisi )
31. Yusuf Doğruer, Ahmet Güner, Gürkan Uçar, Ümit Gürbüz, Abdullah Keleş, " Kaz Etinin Pastırma Üretiminde Kullanılabilme İmkanları ", I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi,, , , 363 - 372, 2004,( Diğer )
32. Güner, A., Doğruer, Y. Uçar,G. Ve Keleş, A, " Yerli Kazların (Anser Domesticus) Karkas Komposizyonu Ve Et Randımanı Özelliklerinin İncelenmesi, ", Veteriner Bilimleri Dergisi, , 20,3, , 35-42, 2004,( Üniversite Dersgisi )
33. Güner, A. Uçar, G. Keleş, A. Ardiç, M., " Halkalı Sülünlerde (Phasianus Colchicus) Bazı Kesim Özellikleri Ve Et Randımanının İncelenmesi, ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 14, 1-2, , , 13 - 18,, 2004,( Kurum Dergisi )
34. Uçar, G. Ve Tekinşen, O.C, " Farklı Dumanlama Tekniklerinin Selçuklu Tulum Peynirlerinin Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Ve Duyusal Niteliklerine Etkisi ", Atatürk Üniversitesi ziraat fakültesi Dergisi, 35,3-4, , 1-8, 2004,( Üniversite Dersgisi )
35. Mustafa Atasever, Abdullah Keleş, Gürkan Uçar, Ahmet Güner , " Use Of Different Salting Techniques In Halloumi Cheese: Effect On Sensory, Microbiological And Chemical Properties ", Acta Alimentaria, 32,1, , 7-14, 2003,( SCI )
36. Atasever M. Uçar G., Keleş, A. Ve Köse, Z. , " Kaşar Peyniri Üretiminde Doğal Ve Sıvı Duman Uygulamalarının Kaliteye Etkileri ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Science , 27, , 781-787, 2003,( SCI )
37. Uçar, G., Güner, A.,Doğruer, Y. Ve Atasever, M., " Properties Of Yoghurt Produced From Different Ratios Of Cow And Sheep Milk ", Indian Vet, 80, , 522-526, 2003,( SCI )
38. Abdullah Keleş, Yusuf Doğruer, Gürkan Uçar, Ahmet Güner , " Preacidification Treatments Of Milk Used In Halloumi Cheese Manufacture, ", Acta Alimentaria, 32, 3, , 257-267, 2003,( SCI )
39. Doğruer Yusuf, Güner Ahmet, Gürbüz Ümit, Uçar Gürkan, " Sodyum Ve Potasyum Nitratın Üretim Periyodu Süresince Pastırmanın Kalitesine Etkisi ", Turk J Vet Anim Sci, , 27, , 805-810, 2003,( SCI )
40. Güner, A., Doğruer, Y., Uçar, G. Ve Yörük, H.D, " Salam Üretiminde Kaz Etinin Kullanılabilme İmkanları, ", Turk J Vet Anim Sci, , 26,6, , 1303-1308, 2003,( SCI )
41. Yusuf Doğruer, Ahmet Güner Gürkan Uçar, Ümit Gürbüz , " Yerli Kazların (Anser Domesticus) Bazı Kesim Ve Karkas Özellikleri ", Hayvancılı Araştırma Dergisi,, 12, 1,, , 28-32, 2002,( Kurum Dergisi )
42. Ahmet Güner, Yusuf Doğruer, Gürkan Uçar, Abdullah Keleş. , " Potasyum Sorbat Uygulamasının Soğuk Muhafaza Süresince Kanatlı Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi ", V. ULUSAL Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) Ko, , , 184-185, 2002,( Diğer )
43. Uçar, G., Güner, A., Atasever, M. Ve Doğruer, Y., " Konya Piyasasında Tüketime Sunulan Koyun Yoğurtlarının Bazı Kalite Niteliklerinin Araştırılması. ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 11,1, , 50-52, 2001,( Kurum Dergisi )
44. Doğruer, Y., Güner, A., Gürbüz, Ü. Ve Uçar, G. , " Sodyum Ve Potasyum Nitratın Üretim Periyodu Süresince Pastırmanın Kalitesine Etkisi. ", II. Ulusal BÜİATRİ Kongresi, , , 81-82, 2001,( Diğer )
45. Keleş, A., Atasever, M., Güner, A. Ve Uçar, G, " İnek Ve Koyun Sütünden Üretilen Ve Farklı Ambalajlarda Olgunlaştırılan Hellim Peynirinin Bazı Kalite Nitelikleri ", Gıda, 26,1, , 61-70, 2001,( Diğer )
46. Atasever, M., Uçar, G. Ve Köse Z, " Muhafaza Süresince Kefirin Kimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Niteliklerindeki Değişimler. ", Tarım ve Köy Dergisi , 137, , 68-73, 2001,( Kurum Dergisi )
47. Uçar, G., Gürbüz., Ü., Güner, A. Ve Doğruer, Y., " Evcil Kaz (Anser Domesticus) Etinin Bazı Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Kalite Nitelikleri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 17, 4,, , 31-36, 2001,( Üniversite Dersgisi )
48. Keleş, A., Atasever, M., Güner, A. ve Uçar, G, " Sığır Eti İlavesi Ile Tavuk Salamı Üretimi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, , 16,2, , 5-14, 2000,( Üniversite Dersgisi )
49. Atasever, M., Uçar, G., Keleş, A., Köse, Z. Ve Tekinşen, K. K. , " Beyaz Peynir Üretiminde Sıvı Duman Uygulamaları, ", Vet.Bil.Derg., 15, 1,, , 65 - 72, 1999.,( Üniversite Dersgisi )
50. Tekinşen, O.C., Atasever, M., Keleş, A. Ve Uçar, G. , " İnek Ve Koyun Sütü Kullanımının Ve Farklı Tuzlama Tekniklerinin Maraş Peynirinin Bazı Kalite Niteliklerine Etkisi ", Turk J Vet Anim Sci, , 23,2, , 213-226, 1999,( SCI )
51. Atasever, M., Keleş, A., Güner, A. Ve Uçar, G , " Konya'Da Tüketime Sunulan Fermente Sucukların Bazı Kalite Nitelikleri ", Vet.Bil.Derg. , 14, 2, , 27 - 32,, 1998,( Üniversite Dersgisi )
52. Yalçin, Suzan, Doğruer, Y., Güner, A., Uçar, G. Ve Aras, Bendegül. , " Sodyum Ve Potasyum Nitratın Üretim Periyodu Süresince Pastırmanın Kalitesine Etkisi. ", Fırst Congress of Veterinarians of Bosnia and Herz, , , , 161-163, 1998,( Diğer )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler
1. Emine ÇİFTCİ, " KONYA YÖRESEL YAYLA BALİ İLE PÜREN BALININ KALİTE KRİTERLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2013 - 2014, Tamamlandı
2. Mustafa İNAL, " FARKLI SÜRE VE SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN ÇİĞ SÜTLERDE KOAGULAZ POZİTİF STAPHYLOCOCCUS TÜRLERİNİN DAĞILIMI VE STAFİLOKOKAL ENTEROTOKSİN OLUŞUMU ", Selçuk Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI, 2012 - 2014, Tamamlandı
3. Ali Osman Kıvrak, " Futbol ve Basketbol Sporcularında İnek Kolostrumu Kullanımının İmmunglobulinler, Mineraller ve Vitamin Düzeyleri ile Vücut Kompozisyonlarına Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2008 - 2013, Tamamlandı
4. Yılmaz Seçim, " Konya il merkezinde tüketime sunulan ve deneysel olarak üretilen bazı puding türü tatlıların kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2008 - 2011, Tamamlandı
5. Abdullah Badem, " Rennet Kazeinin Kaşar Peynirinin Kimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Kalite Niteliklerine Etkisi. ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2007 - 2015, Tamamlandı
6. Ümit Cenk Kahraman, " Konya Garnizon Birliklerindeki Kuyu Suları ile Şehir Şebeke Sularının Su Kalitesi ve Ağır Metaller Yönümden Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hiyeni ve Teknolojisi , 2004 - 2007, Tamamlandı
7. Fatma Akkaya, " Beslenmenin Osteoporozdan Korunma ve Tedavi ile İlişkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2002 - 2004, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi 2013-

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan Yrd.01/08/201308/06/2016
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü Veterinerlik Besin Hijyeni Ve Teknolojisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.21/09/201601/11/2017
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Ve Teknolojisi BölümüBölüm Başkani21/09/201601/11/2017

 Ek Bilgi

 Dersler