VETERİNER FAKÜLTESİ
BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. AHMET GÜNER
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
E-Mail :  aguner selcuk.edu.tr
Telefon : 05065364673
Adres : Alaaddin Keykubat Kampüsü 299/1
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 19 

  Akademik Yayınlar:
1. Güner, A., Ardıç, M. ve Keleş, A., " Konya'da Pastahanelerde Tüketime Sunulan Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi. ", Vet. Bil. Derg., 20, , 59-64, 204,( Üniversite Dersgisi )
2. Ardıç, M., A. Güner ve Telli, N. , " Effects of Disodium Dihydrogen Pyrophosphate and Sodium Tripolyphosphate on the Microbiological Quality and Enterobacteriaceae Species during Fermentation Period of Turkish Fermented Dry Sausage (Sucuk). ", Journal of Animal and Veterinary Advances, , 11, , 1805-1811, 2012,( SCI )
3. Güner, A. Atasever, M. ve Atasever M, " Yeni ortaya çıkan ve tekrar önem kazanan gıda kaynaklı bakteriyel patojenler ", Kafkas Üniv. Vet Fak Derg.,, 18, , 889-898, 2012,( SCI )
4. Kurşun, Ö., Güner, A. and Özmen, G. , " Prevalence of Bacillus cereus in Rabbit Meat Consumed in Burdur-Turkey, its Enterotoxin Producing Ability and Antibiotic Susceptibility. ", Kafkas Üniv. Vet Fak Derg., , 17, , S31-35, 2011,( SCI )
5. Ertaş, N., Doğruer, Y., Gönülalan, Z. Güner, A., , " Prevalence of Arcobacter Species in Drinking Water, Spring Water and Raw Milk as Determined by Multiplex PCR. ", , , , 263-271, 2011,( )
6. Güner, A., Telli, N. ve Arife Ezgi Yılmaz , " Türkiye'nin Değişik Bölgelerindeki Yarı Sert Peynirlerde Listeria monocytogenes'in Varlığı ", , , , 327-334, 2011,( )
7. Güner, A. ve Telli, N. , " Helicobacter pylori: Yeni Bir Besin Patojeni mi? ", Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., 9, , 51-63, 2011,( Üniversite Dersgisi )
8. Güner, A. ve Telli, N. , " Cronobacter sakazakii'nin Besin Mikrobiyolojisi ve Güvenli Gıda Üretiminde Önemi ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., , 6, , 251-263, 2011,( Üniversite Dersgisi )
9. Yörük, N.G. ve Güner, A. , " Laktik Asit Bakterilerinin Sınıflandırılması ve Weissella Türlerinin Gıda Mikrobiyolojisinde Önemi. ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., , 6, , 163-176, 2011,( Üniversite Dersgisi )
10. Telli, N. ve Güner, A. , " Hijyen: Yerleşmiş anlayış ve güvenli gıda üretimi açısından gıda sanayinde hijyen kavramı. ", Hasad Gıda, 26, , 36-41, 2011,( Kurum Dergisi )
11. Güner, A., Doğruer, Y., Cebirbay, M.A., Yalçın, S., Gülşen, S. and Telli, N., " An Investigation on the Prevalence of Cronobacter sakazakii in Powdered Infant Formula Consumed in Turkey ", Journal of Food Agriculture and Environment, 9, , 82-84, 2011,( SCI )
12. Güner, A., Kav, K., Tekinşen, K.K., Doğruer, Y. and Telli, N. , " Survival of Helicobacter pylori in Turkish fermented sucuk and heat-treated sucuk during production. ", J Food Protect., , 74, , 2055-2061, 2011,( SCI )
13. Güner, A. and Telli, N. , " A survey on the Presence of Listeria monocytogenes in Various Semi-Hard Cheeses from Different Regions of Turkey. ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 10, , 1890-1894, 2011,( SCI )
14. Kursun, Ö., Kırdar, S.S., Keyvan, E. and Güner, A. , " Microbiological Quality of White Pickled Cheese Produced in Small Plants in Burdur, Turkey. ", Journal of Food Agriculture and Environment, 9, , 110-112, 2011,( SCI )
15. Güner, A., Doğruer, Y., Cebirbay, M. A., Yalçın, S., Gülşen, S. ve Telli, N. , " Toz Bebek Mamalarının Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) Varlığı Yönünden İncelenmesi. ", , , , 127-134, 2011,( )
16. Güner, A., Kav, K., Tekinşen, K.K. Doğruer, Y. ve Telli, N. , " Helicobacter pylori'nin Fermentasyon Süresince Türk Sucuğunda Canlılığının Araştırılması. ", , , , 77-86, 2011,( )
17. Tekinşen, K.K., Güner A. ve Uçar G. , " Dondurma Üretiminde Konjak Sakızının Kullanılabilme İmkanları. ", . Eurasian Journal of Veterinary Science, , 27, , 199-206, 2011,( Üniversite Dersgisi )
18. Yörük, N.G. ve Güner, A. , " Dioksin ve Besinlerdeki Varlığı. ", Hasad Hayvancılık, 26, , 46-53, 2011,( Kurum Dergisi )
19. Ertas, N., Dogruer, Y., Gonulalan, Z., Guner, A., ve Ulger, I. , " Prevalence of Arcobacter Species in Drinking Water, Spring Water, and Raw Milk as Determined by Multiplex PCR. ", J. Food Protect., , 73, , 2099-2102, 2010,( SCI )
20. Tekinsen, K. K. ve Güner, A. , " Chemical composition and physicochemical properties of tubera salep produced from some Orchidaceae species. ", Food Chem., , 121, , 468-471, 2010,( SCI )
21. Koçak, Ö. ve Güner, A. , " Erzurum İl Merkezindeki İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Kalitesi. ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg, 4, , 9-22, 2009,( Üniversite Dersgisi )
22. Güner, A. ve Köseoğlu, İ. E. , " Hayvan Yetiştiricileri ve Mezbaha Çalışanları Açısından Zoonoz Hastalıklar ", Hasad, Hayvancılık, 24, , 24-32, 2009,( Kurum Dergisi )
23. Güner, A., " Ulusal ve Uluslar arası Rekabet Bakımından Kırmız Et Sektöründe Mevcut Durum Toplam Kalite Yönetimi ve Nitelikli Eleman Kullanımının Önemi. ", Hasad, Hayvancılık, , 25, , 20-27, 2009,( Kurum Dergisi )
24. Kale, M., Kurşun, Ö, Akcan Kale, A.S., Pehlivanoğlu, F., Güner, A., Başkaya, R., Doğruer, Y., and Öztürk, Ç., " Detection of spinal cord tissues as Bovine Spongiform Encephalopathy Specified Risk Material (BSE-SRM) in beef carcasses during splitting. ", J of Food Safety, 29, , 575-587, 2009,( SCI )
25. Kurşun, Ö, Güner, A. ve Özmen, B., " Bacillus cereus in Rabbit Meat. ", , , , 288-293., 2009,( )
26. Güner, A. ve Telli, N. , " Kırmızı Et Üretiminde Küçükbaş Hayvancılığın Önemi. ", Hasad, Hayvancılık, 24, , 42-49, 2009,( Kurum Dergisi )
27. Diler, A., Güner, A., Altun, S. ve Ekici, S. , " Farklı Sıcaklık ve Hava Akım Hızında Kurutmanın Sudak Balığı (Stizostedion Lucioperca) Filetolarının Kalite Niteliklerine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 24, , 77-86, 2008,( Üniversite Dersgisi )
28. Kurşun, Ö., Kırdar, S.S., Akcan Kale, A.S. ve Güner, A. , " Burdur'da tüketime sunulan beyaz salamura peynirlerin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi. ", , , , 817-820., 2008,( )
29. Güner, A., Gönülalan, Z. And Dogruer, Y, " Effect of Tumbling and Multi-Needle Injection of Curing Agents on Quality Characteristics of Pastirma. ", Int. J. Food Sci. And Technol., , 43, , 123-129, 2008,( SCI )
30. Kale, M., Kursun, O., Akcan Kale, A.S., Pehlivanoglu, F., Guner., A., Baskaya, Dogruer, Y., and Ozturk, C. , " Detection of spinal cord tissues as bovine spongioform encephalopathy specified risk material (BSE-SRM) in beef carcasses during splitting in Turkey. ", , , , 397-402, 2008,( )
31. Doğruer, Y., Güner, A. and Gürbüz, M., " Effects of Curing Techniques and Compositions on Chemical, Microbiological and Sensory Qualities of Turkey Pastirma. ", Archiv für Lebensmittelhygiene, 58, , 64-69, 2007,( SCI )
32. Dogruer, Y., Guner, A. and Gurbuz, Ü. , " Effects of Curing Techniques and Compositions on the Chemical, Microbiological and Sensory Qualities of Turkey Pastirma. ", , , , , 2007,( )
33. Uçar, G. ve Güner, A. , " Plesiomonas shigelloides ve Besin Mikrobiyolojisinde Önemi. ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., , 2, , 34-40, 2007,( Üniversite Dersgisi )
34. Uçar, G., Keleş, A., Güner, A., Doğruer Y., ve Ardıç, M. , " Hindi Eti ve Ürünlerinde Termofilik Campylobacter Türlerinin Varlığının Araştırılması. ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., , 2, , 129-133, 2007,( Üniversite Dersgisi )
35. Ardic, M., Kav, K. Guner, A. and Dogruer, Y. , " Identification of Enterobacteriaceae in Urfa Cheese. ", Acta Alimentaria, 36, , 483-488, 2007,( SCI )
36. Keleş, A., Uçar, G. ve Güner, A. , " İnegöl Köfte ve Hamburgerde E. coli O157:H7 Varlığının Araştırılması. ", Vet. Bil. Derg., 22, , 51-57, 2006,( Üniversite Dersgisi )
37. Ardıç, M., Kav, K., Güner, A. ve Dogruer, Y. , " Urfa Peynirinde Enterobacteriaceae'ların İdentifikasyonu. ", , , , 697-698, 2006,( )
38. Keleş, A., Güner, A., ve Uçar, G., " Konya Piyasasında Tüketime Sunulan Beyaz Salamura, Kaşar ve Tulum Peynirlerinde Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması. ", , , , 252-259., 2006,( )
39. Uçar, G., Keleş, A., Güner, A., ve Doğruer, Y. , " Hindi Eti ve Ürünlerinde Termofilik Campylobacter Türlerinin Varlığının Araştırılması. ", , , , 155-164, 2006,( )
40. Hadimli, H.H., Erganiş, O., Güner, A., Öztürk, D. ve Kav, K. , " Konya İlinde Perakende Satışa Sunulan Tavuk Etlerinde Salmonella spp ve Campylobacter spp. Varlığının Araştırılması. ", Vet. Bil. Derg., 22, , 31-34, 2006,( Üniversite Dersgisi )
41. Temurci (Usta), H. ve Güner, A. , " Ankara'da Tüketime Sunulan Süt ve Beyaz Peynirlerde Ağır Metal Kontaminasyonu ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.,, 1, , 20-28, 2006,( Üniversite Dersgisi )
42. Güner, A. , " Hayvansal Kaynaklı Besin Maddelerinin Tüketimi ve İkilem. ", Selçuk Bakış, , , 124-127, 2006,( Üniversite Dersgisi )
43. Doğruer, Y. and Güner. A. , " Effect of Using Sodium and Potassium Nitrate on Degrading and Residue Level of Nitrate and Nitrite Contents of Pastirma During the Storage Period. ", Acta Alimentaria, 34, , 141-144, 2005,( SCI )
44. Güner, A., Doğruer, Y., Uçar, G. Ve Keleş, A. , " Potasyum Sorbat Uygulamasının Soğuk Muhafaza Süresince Farklı Tür Kanatlı Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 20, , 49-54, 2004,( Üniversite Dersgisi )
45. Güner, A. , " Crohn Hastalığının Etiyolojisinde Mycobacterium paratuberculosis (Mycobacterium avium sbsp. paratuberculosis)'in Rolü ve Besinlerle Bulaşma Riski. ", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, , 3, , 68-73, 2004,( Üniversite Dersgisi )
46. Güner, A. Doğruer, Y., Uçar, G. ve Gürbüz, Ü. , " Yerli Kazların (Anser domesticus) Karkas Komposizyonu ve Et Randımanı Özelliklerinin İncelenmesi. ", Vet. Bil. Deg., 20, , 35-42, 2004,( Üniversite Dersgisi )
47. Doğruer, Y. A. Güner, G. Uçar, Ü. Gürbüz ve A. Keleş (2004). , " Kaz Etinin Pastırma Üretiminde Kullanılabilme İmkanları ", , , , 362-372., 2004,( )
48. Güner, A., Doğruer, Y., Ardıç, M. ve Yörük, H.D. , " Konya'da Pastahanelerde Tüketime Sunulan Dondurmaların Kimyasal Bileşimi ve Erime Özellikleri. ", Vet. Bil. Derg., 20, , 65-71, 2004,( Üniversite Dersgisi )
49. Güner, A. Uçar, G., Keleş, A. ve Ardıç, M. , " Halkalı Sülünlerde (Phasianus colchicus) Bazı Kesim Özellikleri ve Et Randımanının İncelenmesi. ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, , 14, , 14-19, 2004,( Kurum Dergisi )
50. Doğruer, Y., Güner, A., Gürbüz, Ü. ve Uçar, G. , " Sodyum ve Potasyum Nitratın Üretim Periyodu Süresince Pastırmanın Kalitesine Etkisi. ", Tr. J. Of Veterinary and Animal Sci.,, 27, , 805-811, 2003,( SCI )
51. Güner, A. ve Tekinşen, K.K. , " UHT- Steril Süt ", Türk Tarım, 154, , 25-27, 2003,( Kurum Dergisi )
52. Gürbüz, Ü. Doğruer, Y., Yalçın, S., Nizamlıoğlu M., ve Güner, A. , " Pastırma Yapım Teknolojisinin Geliştirilmesinde Sıcak Dumanlama Uygulaması ve Kaliteye Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 19, , 57-66, 2003,( Üniversite Dersgisi )
53. Keleş, A., Doğruer, Y., Uçar, G. and Güner, A. (, " Preacidification Treatments of Milk Used in Halloumi Cheese Manufacture. ", Acta Alimentaria, , 32, , 257-267, 2003,( SCI )
54. Diler, A., Işıklı, B.I., Güner, A. ve Doğruer, Y. , " Bazı Organik Asitlerin Eğrez Balığının (Vimbia vimbia tenella) Kalitesine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 19, , 27-34, 2003,( Üniversite Dersgisi )
55. Diler, A., Işıklı, B, I., Güner, A. ve Doğruer, Y. , " Sıcak dumanlamanın Eğrez balığının (Vimbia vimbia tenella) kalite niteliklerine etkisi. ", Vet. Bil. Derg, 18, , 71-77, 2002,( Üniversite Dersgisi )
56. Gürbüz, Ü., Doğruer, Y., Yalçın, S., Nizamlıoğlu, M. ve Güner, A. , " Pastırma Yapım Teknolojisinin Geliştirilmesinde Sıcak Dumanlama Uygulanması ve Kaliteye Etkisi. ", , , , , 2002,( )
57. Hadimli, H.H, Erganiş, O., Güner, A., Doğruer, Y., Kav, K. ve Kılcar, D. , " Tavuk Etlerinde Salmonella, Campylobacter ve E. coli O157'nin Varlığı Üzerine Araştırmalar ", , , , , 2002,( )
58. Güner, A., Doğruer, Y., Uçar, G. Ve Keleş, , " Potasyum Sorbat Uygulamasının Soğuk Muhafaza Süresince Kanatlı Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi. ", , , , , 2002,( )
59. Güner, A. , " Viral Besin Zehirlenmeleri ", Dünya Gıda Yayıncılık, , 7, , 54-56, 2002,( Kurum Dergisi )
60. Güner, A., Doğruer, Y., Uçar, G. ve Yörük, H.D. , " Salam Üretiminde Kaz Etinin Kullanılabilme İmkanları. ", Tr. J. of Veterinary and Animal Sci., , 26, , 1303-1308, 2002,( SSCI )
61. Doğruer, Y., Güner, A., Uçar, G. ve Gürbüz, Ü. , " Yerli Kazların (Anser domesticus) Bazı Kesim ve Karkas Özellikleri. ", Hayvancılık Araştırma Derg.,, 12, , 28-32, 2002,( Kurum Dergisi )
62. Güner, A. , " Sakaroz Yerine Yapay Tatlandırıcıların Kullanılmasının Dondurmanın Bazı Kalite Niteliklerine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 18, , 83-88, 2002,( Üniversite Dersgisi )
63. Güner, A. ve Nizamlıoğlu, M. , " Karragenan Kullanımının Yağ Oranı Azaltılmış Salamın Bazı Kimyasal ve Fizikokimyasal Niteliklerine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 17, , 121-128, 2001,( Üniversite Dersgisi )
64. Keleş, A., Atasever, M., Güner, A. ve Uçar, G. , " İnek ve Koyun Sütünden Üretilen ve Farklı Ambalajlarda Olgunlaştırılan Hellim Peynirinin Bazı Kalite Nitelikleri. ", Gıda, 26, , 61-70, 2001,( Kurum Dergisi )
65. Doğruer, Y., Güner, A., Gürbüz, Ü. ve Uçar, G. , " Sodyum ve Potasyum Nitratın Üretim Periyodu Süresince Pastırmanın Kalitesine Etkisi ", , , , , 2001,( )
66. Uçar, G., Gürbüz., Ü., Güner, A. ve Doğruer, Y, " Evcil Kaz (Anser Domesticus) Etinin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalite Nitelikleri. ", Vet. Bil. Derg., 17, , 31-36, 2001,( Üniversite Dersgisi )
67. Güner, A. , " Escherichia coli Besin Zehirlenmesi. ", Hayvancılık Araştırma Derg., , 11, , 68-75, 2001,( Kurum Dergisi )
68. Doğruer., Y., Yalçın, S., Gürbüz, Ü. ve Güner, A. , " Sodyum ve Potasyum Nitratın Depolama Süresince Pastırmanın Kalitesine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 17, , 37-42, 2001,( Üniversite Dersgisi )
69. Güner, A. , " Shigella Türlerinden Kaynaklanan Besin Zehirlenmesi. ", Türk ? Koop Ekin Derg., , 5, , 87-92, 2001,( Kurum Dergisi )
70. Doğruer, Y. ve Güner, A. , " Konya'da Tüketime Sunulan Hindi Pastırmalarının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi. ", Vet. Bil. Derg., 17, , 65-69, 2001,( Üniversite Dersgisi )
71. Uçar, G., Güner, A., Atasever, M. ve Doğruer, Y. , " Konya Piyasasında Tüketime Sunulan Koyun Yoğurtlarının Bazı Kalite Niteliklerinin Araştırılması ", Hayvancılık Araştırma Derg., , 11, , 50-52, 2001,( Kurum Dergisi )
72. Atasever, M., Keleş, A., Güner, A. ve Tekinşen, K.K., " Salam Üretiminde Tavuk ve Hindi Eti Kullanımı. ", Vet. Bil. Derg., 16, , 103-110, 2000,( Üniversite Dersgisi )
73. Keleş, A., Atasever, M., Güner, A. ve Uçar, G. , " Sığır Eti İlavesi ile Tavuk Salamı Üretimi. ", Vet. Bil. Derg., 16, , 5-14, 2000,( Üniversite Dersgisi )
74. Tekinşen, O. C., Nizamlıoğlu, M., Keleş, A., Atasever, M. ve Güner, A., " Tulum Peyniri Üretiminde Yarı Sentetik Kılıfların Kullanılabilme İmkanları ve Vakum Ambalajlamanın Kaliteye Etkisi. ", Vet. Bil Derg., 1998, , 63-70, 1998,( Üniversite Dersgisi )
75. Atasever, M., Keleş, A., Güner, A. ve Uçar, G , " Konya'da Tüketime Sunulan Fermente Sucukların Bazı Kalite Nitelikleri ", Vet. Bil. Derg., , 14, , 27-32, 1998,( Üniversite Dersgisi )
76. Yalçın, Suzan, Doğruer, Y., Güner, A., Uçar, G. ve Aras, Bendegül , " Effects of Potassium Sorbate on The Shelf - Life of Vacuum Packed Rainbow Trout. First Congress of Veterinarians of Bosnia and Herzegovina with International Participation. ", , , , 29 - 31, 1998,( )


  Yönetilen Tezler
1. Orhan Ahmet ŞENER, " Elit Kadın ve Erkek Hcilerin Beslenme Alışkanlıkları ile Kilo Ayarlama ve Performans İlişkisi. ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2011 - 2016, Tamamlandı
2. Muhammet Ali CEBİRBAY, " Fermente ve Isıl İşlem Uygulanmış Sucuklarda Bazı Laktobasillus ve Patojen Bakterilerin Antibiyotik Dirençliklerini Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2009 - 2014, Tamamlandı
3. Nuray Gamze Yörük, " ISO Gıda Güvenliği Sistemini Uygulayan Et ürünleri İşletmelerinde Üretilen Salam, Sosis, Sucuk ve Hamburger Köftenin Gıda Patojenleri Yönünden Kontrolü ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2007 - 2012, Tamamlandı
4. Nihat Telli, " Listeria monocytogenes'in Salamura Beyaz Peynir Üretim Hattında Kontaminasyon Kaynaklarının Belirlenmesi ve PFGE Metodu İle Genotiplendirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2005 - 2012, Tamamlandı
5. Özlem Koçak, " Erzurum İl Merkezindeki İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Kalitesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2004 - 2007, Tamamlandı
6. Sema Gülşen, " Preeklampsili ve Sağlıklı Gebe Kadınların Beslenme Alışkanlıkları ve Bazı Kan Parametrelerinin Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2002 - 2005, Tamamlandı
7. Hafize Temurci, " Ankara'da Tüketime Sunulan Süt ve Beyaz Peynirlerde Ağır Metal Kontaminasyonu. ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2001 - 2006, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Güneysinir Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.21/09/200705/09/2012
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan Vekili03/09/201215/11/2012
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan15/11/201215/11/2015
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan Vekili15/11/201504/05/2016
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan04/05/201622/07/2016
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan Yrd.24/07/201609/08/2016
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan Vekili09/08/201623/02/2018
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü Besin Hijyeni Ve Teknolojisi . A.B.D.Anabilim Dali Bşk.07/11/201713/02/2018
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Ve Teknolojisi BölümüBölüm Başkani07/11/201713/02/2018
S.Ü. Hemşirelik FakültesiDekan Vekili11/07/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
GIDA KATKI MADDELERİ(SEÇMELİ DERS)