VETERİNER FAKÜLTESİ
BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ÜMİT GÜRBÜZ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
E-Mail :  ugurbuz selcuk.edu.tr
Telefon : 2233560
Adres : S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Gökmen M, Tekinşen KK, Gurbuz Ü , " Presence of Enterobacter sakazakii in Milk Powder, Whey Powder and White Cheese Produced in Konya ", Kafkas Üniv Vet Fak Derg., , 16 (Suppl-A), , 163-166. , 2010,( SCI )
2. Balpetek, D ve Gürbüz Ü. , " Bazı et ürünlerinde E.coli o157:H7 varlığının araştırılması. , ", Eurasian J of Veterinary Sciences, 26, 1, , 25-31., 2010,( Üniversite Dersgisi )
3. Akil M, Gurbuz U, Bicer M, Sivrikaya A, Mogulkoc R and Baltacı A.K , " Effect of Selenium Supplementation on Lipid Peroxidation, Antioxidant Enzymes, and Lactate in Rats Immediately After Acute Swimming Exercise Levels. ", Biol Trace Elem Res, , , , 2010,( SCI )
4. Gürbüz,Ü. Ardıç, M and Çalım H.D. , " Microbiological characteristics of turkish semi-dry fermented sausage during processing satges and storage. ", J.Of Animal and Veterinary Advances , 8 (4), , 677-682. , 2009,( SCI )
5. Doğruer, Y., Güner, A and Gürbüz Ü , " Effects of curing techniques and compositions on chemical, microbiological and sensory qualities of turkey pastrami ", Archiv für Lebensmittelhygiene, 58, , 64-69, 2007,( SCI )
6. Akıl M ve Gürbüz Ü , " Atletizmin atma branşlarıyla uğraşan sporcuların beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi. ", Atatürk Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Bilimleri Dergisi., 1-2005, , , 2005,( Üniversite Dersgisi )
7. Yalçın,S. Nizamlıoğlu, M and Gürbüz, Ü. , " Microbiological conditions of sheep carcasses during the slaughtering process. ", J. Of Food Safety, 24, , 87-93, 2004,( SCI )
8. Doğruer, Y, Güner A, Gürbüz, Ü ve Uçar G , " Sodyum ve potasyum nitratın üretim periyodu süresince pastırmanın kalitesine etkisi. ", Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences,, 27, , 805-810., 2003,( SCI )
9. Gürbüz, Ü. Doğruer, Y. Yalçın, S. Nizamlıoğlu, M ve Güner, A. , " Pastırma yapım teknolojisinin geliştirilmesinde sıcak dumanlama uygulanması ve kaliteye etkisi. ", Vet. Bil. Derg., : , 19, 1-2, , 57-66., 2003,( Üniversite Dersgisi )
10. Doğruer, Y. Güner A. Uçar, G ve Gürbüz Ü. , " Yerli kazların (Anser domesticus) bazı kesim ve karkas özellikleri. ", Hayvancılık Araştırma Derg, 12, 1, , 28-32, 2002,( Kurum Dergisi )
11. Uçar, G., Gürbüz, Ü., Güner, A. Ve Doğruer, Y. , " Evcil kaz (Anser domesticus) etinin bazı mikrobiyolojik ve kalite nitelikleri. ", Vet. Bil. Derg, 17-4, , 31-36, (2002,( Üniversite Dersgisi )
12. Yalçın,S. Nizamlıoğlu, M ve Gürbüz, Ü. , " Fecal coliform contamination of beef carcasses during the slaughtering process. ", J. Of Food Safety, 21 (4), , 225-231, 2001,( SCI )
13. Doğruer, Y., Yalçın, S., Gürbüz, Ü. ve Güner, A. , " Sodyum ve Potasyum nitratın depolama süresince pastırmanın kalitesine etkisi. ", Vet. Bil. Derg, 17,4, , 37-42, 2001,( Üniversite Dersgisi )
14. Gürbüz, Ü., Nizamlıoğlu, M., Nizamlıoğlu, F., Dinç, İ. ve Doğruer, Y. , " Bazı et, süt ürünleri ile baharatlarda Aflatoksin B1 ve M1 aranması. ", Veterinarium,, 10,1, , 34-41., 1999,( Kurum Dergisi )
15. Tekinşen, O.C., Doğruer, Y., Nizamlıoğlu, M. ve Gürbüz, Ü. , " Sorbik asitin çemende kullanılabilme imkanları ve pastırmanın mikrobiyel kalitesine etkisi. ", Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 23, ( 2), , 227-235., 1999,( SCI )
16. Nizamlıoğlu, M., Gürbüz, Ü., Doğruer, Y. ve Kayaardı, S. , " Çeşitli çemen karışımlarının pastırma kalitesine etkisi I: Kimyasal ve duyusal nitelikler. ", Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 22, , 299-308, 1998,( SCI )
17. Nizamlıoğlu, M., Keleş, A., Atasever, M., Kayaardı, S. Ve Gürbüz, Ü. , " Beyaz peynir üretiminde pastörizasyon sıcaklığının kalite üzerine etkisi. ", Vet. Bil. Derg, 14, 2,, , 5-13., 1998,( Kurum Dergisi )
18. Kayaardı, S., Gürbüz, Ü., Nizamlıoğlu, M. ve Doğruer, Y. , " Konsantre ve tekstüre soya proteini katımının tavuk sosisi üretiminde kullanılabilme olanakları üzerinde araştırmalar. ", Vet. Bil. Derg., 14,2, , 47-55., 1998,( Üniversite Dersgisi )
19. Doğruer, Y., Nizamlıoğlu, M., Gürbüz, Ü. ve Kayaardı, S. , " Çeşitli çemen karışımlarının pastırma kalitesine etkisi II: Mikrobiyolojik nitelikler. ", Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences,, 22, , 221-229., 1998,( SCI )
20. Doğruer, Y., Gürbüz, Ü., Nizamlıoğlu, M., Yalçın, S. ve Atasever, M. , " Bromelin uygulamasının pastırmanın kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal kalitesine etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 13,2, , 83-89., 1997,( Üniversite Dersgisi )
21. Gürbüz, Ü., Doğruer, Y. ve Nizamlıoğlu, M. , " Pastırma üretiminde dumanlama işleminin uygulanabilme imkanları ve kaliteye etkileri. ", Vet. Bil. Derg., 13,2, , 57-68, 1997,( Üniversite Dersgisi )
22. Gürbüz, Ü., Doğruer, Y.,Nizamlıoğlu, M., Atasever, M. ve Kayaardı, S. , " Bromelin uygulamasının depolama süresince pastırmanın bazı kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerine etkisi. ", Vet. Bil. Derg. , 13,2, , 91-98., 1997,( Üniversite Dersgisi )
23. Doğruer, Y., Gürbüz, Ü. Ve Nizamlıoğlu, M., " Potasyum sorbatın beyaz peynirin kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesine etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 12,1, , 109-106., 1996,( Üniversite Dersgisi )
24. Nizamlıoğlu, M., Gürbüz, Ü. Ve Doğruer, Y. , " Potasyum sorbatın kaşar peynirinin kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesine etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 12,2, , 23-29, 1996,( Üniversite Dersgisi )
25. Gürbüz, Ü., Doğruer, Y. ve Anıl, N. , " Değişik tuzlama teknikleriyle üretilen ve 4?C'de muhafaza edilen pastırmaların kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi. ", Vet. Bil.Derg., 11,2, , 33-44, 1995,( Üniversite Dersgisi )
26. Doğruer, Y., Gürbüz, Ü. Ve Nizamlıoğlu, M. , " Konya'da tüketime sunulan pastırmaların kalitesi. ", Vet. Bil. Derg., 11,2, , 77-81., 1995,( Üniversite Dersgisi )
27. Anıl, N., Doğruer, Y., Gürbüz, Ü., Kayaardı S. ve Keleş, A. , " Tavuk sucuğu Üretim teknolojisi I: Kimyasal, mikrobiyolojik ve organoleptik kalitesi üzerine araştırmalar. ", Vet. Bil. Derg., 11,1, , 83-94, 1995,( Üniversite Dersgisi )
28. Yalçın, S., Doğruer, Y. ve Gürbüz, Ü. , " Beyaz ve kaşar peyniri üretiminden elde edilen peyniraltı sularının besin değeri. ", Veterinarium, 5,1-2, , 23-24, 1994,( Kurum Dergisi )
29. Yalçın, S., Tekinşen, O.C., Doğruer, Y. ve Gürbüz, Ü. , " Konya'da tüketime sunulan tereyağlarının kalitesi ", S.Ü. Vet. Fak. Derg, 9 (2), , 20-21, 1993,( Üniversite Dersgisi )
30. Yalçın, S., Tekinşen, O.C., Doğruer, Y. ve Gürbüz, Ü. , " Konya'da tüketime sunulan tereyağlarının kalitesi ", S.Ü. Vet. Fak. Derg, 9 (2), , 20-21, 1993,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. umut Öztürk, " Antalya'da Tüketime Sunulan Kıyma ve Kırmızı Et Preparatlarının Mikrobiyolojik Kalitesi. ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2007 - 2003, Tamamlandı
2. Mukeddarat Gökmen, " Gökmen Mukadderat (2010). Türk Sucuğu Üretiminde Kitosan Kullanımı ve Kalite Üzerine Etkileri ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2006 - 2010, Tamamlandı
3. Duygu BALPETEK, " Bazı Et Ürünlerinde E.coli O157:H7 Varlığının Araştırılması. ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi , 2006 - 2009, Tamamlandı
4. İbrahim Mustafa Akan, " Et ve Bazı Et Ürünleri İle Soğuk Hava Depolarında Pseudomons Türlerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2006 - 2009, Tamamlandı
5. AL SHDEFAT, B.M., " Tüketim Sürecinde Döner Kebabın Bazı Mikrobiyolojik Kalite Niteliklerinin Araştırılması. ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hİjyeni ve Teknolojisi, 2005 - 2011, Tamamlandı
6. Mustafa AKIL, " Akıl Mustafa (2009). Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Selenyum Uygulamasının Lipit Peroksidasyonu ve Laktat Düzeylerine Etkisi. ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi , 2004 - 2009, Tamamlandı
7. Ülker YURDADÖN, " Yurdadön Ülker (2005). 13-15 Yaş Arası Spor Yapan ve Yapmayan Çocuklarda Deprasyon Düzeyinin İncelenmesi. ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2002 - 2005, Tamamlandı
8. Mustafa AKIL, " Atletizmin Atma Branşlarıyla Uğraşan Sporcuların Beslenme Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2001 - 2004, Tamamlandı
9. Bendegül ARAS, " Genç Kız ve Erkeklerde Kan Kalsiyum Düzeyi ve Kemik Yoğunluğunun Beslenme Durumları İle İlişkinin Belirlenmesi. ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 1997 - 2001, Tamamlandı
10. Bendegül ARAS, " Etli Pidelerin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi , 1995 - 1997, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü19992003

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Karapinar Aydoğanlar Meslek YüksekokuluMyo Yön. Kur. Üyesi07/10/199630/09/1999
S.Ü. Veteriner FakültesiFak.Kur.Üyesi26/11/199602/02/1999
S.Ü. Veteriner FakültesiFak. Yön.Kur.Üyesi04/12/199630/06/2002
S.Ü. Devlet KonservatuvariDevlet Kons.Müd.20/09/199915/12/2003
S.Ü. Devlet KonservatuvariYüksekokul Yön .Kur.Üyesi20/09/199915/12/1999
S.Ü. Devlet KonservatuvariYüksekokul Kurul Üyesi20/09/199915/12/2003
S.Ü. Dilek Sabanci Devlet Konservatuvari Sahne Sanatlari BölümüBölüm Başkan V.18/02/200015/12/2003
S.Ü. Mesleki Eğitim FakültesiFak.Kur.Üyesi03/09/200103/09/2004
S.Ü. Mesleki Eğitim FakültesiFak. Yön.Kur.Üyesi03/09/200103/09/2004
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü Veterinerlik Besin Hijyeni Ve Teknolojisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.25/06/201307/11/2017
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Ve Teknolojisi BölümüBölüm Başkani25/06/201320/09/2016

 Ek Bilgi

 Dersler