VETERİNER FAKÜLTESİ
BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. SUZAN YALÇIN
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
E-Mail :  syalcin selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Yalçın, S., Yalçın, Suzan, Çakın, K., Eltan, Ö., Dağaşan, L, " Effects of dietary yeast autolysate (Saccharomyces cerevisiae) on performance, egg traits, egg choleserol content, egg yolk fatty acid composition and humoral immune response of laying hens ", , 90, , 1695-1701, 2010,( SCI )
2. Yalçın, S., Eltan, Ö., Karslı, M.A., Yalçın, Suzan , " The nutritive value of modified dried vinasse (ProMass) and its effects on growth performance, carcass characteristics and some blood biochemical parameters in steers ", Revue Med Vet, 161, , 245-252, 2010,( SCI )
3. Yalçın S., Erol, H., Özsoy, B., Onbaşılar, İ., Yalçın, Suzan., Üner, A, " Effects of glycerol on performance, egg traits, some blood parameters and antibody production to SRBC of laying hens ", Livestock Science, 129 (1-3), , 129-134, 2010,( SCI )
4. Yalçın SS, Yurdakök K, Yalçın Suzan, Engür-Karasimav D, Coşkun T, " Maternal and environmental determinants of breast milk mercury concentrations ", Turk J Pediatr , 52, , 1-9, 2010,( SCI )
5. Yalçın, S., Oğuz, F., Güçlü, B., Yalçın, Suzan, " Effects of dietary dried baker's yeast on the performance, egg traits and blood parametrs in laying quails ", Tropical Animal Health and Production, 41, , 5-10, 2009,( SCI )


  Yönetilen Tezler
1. Nihayet Fadime YALÇIN, " Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus Mykiss) Muhafaza ve Pişirme İşlemlerinin Yağ Asidi Bileşimine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2003 - 2010, Tamamlandı
2. Rabia serpil GÜNHAN, " Konya ve çevresinde Tüketime Sunulan Balıklarda Civa ve Kadyiyum Düzeyleri ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2003 - 2006, Tamamlandı
3. Erkan Faruk ŞİRİN, " Kreatin Yüklemenin Sporcu Performansına Etkisi. ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, 2001 - 2005, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler