VETERİNER FAKÜLTESİ
BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. YUSUF DOĞRUER
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
E-Mail :  ydogruer selcuk.edu.tr
Telefon : (332) 223 35 59
Adres : Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Alâeddin Keykubad Kampüsü Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Kale , M., Hasırcıoglu, S., Ozturk C., Akcan Kale, S.A. and Dogruer, Y. , " Detection of central nervous system tissue as bovine spongiform encephalopathy specified risk material in traditional Turkish meat. ", Journal of the Science of Food and Agriculture, 92 (8), , 1653-1656 , 2012,( SCI )
2. Ertas ,N., Dogruer, Y.,Gonulalan, Z., Guner A. , " İçme Sularında, Kaynak Sularında ve Çiğ Sütlerde Arcobacter Türlerininin Varlığının Multipleks PCR ile Belirlenmesi ", 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 13-16 Ekim 2011 Antalya , , , 263-272, 2011,( Diğer )
3. Güner, A., Dogruer, Y,, Cebirbay, M.A., Yalçı, S., Gülşen, S. And Telli, N. , " Toz Bebek Mamalarının Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) Varlığı Yönünden İncelenmesi ", 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 13-16 Ekim 2011 Antalya , , , 127-134, 2011,( Diğer )
4. Güner, A., Dogruer, Y,, Cebirbay, M.A., Yalçı, S., Gülşen, S. And Telli, N. , " An investigation on the prevalence of Cronobacter sakazakii in powdered infant formula consumed in Turkey ", Journal of Food Agriculture & Environment, 9 (2), , 82-84, 2011,( SCI )
5. Güner, A., Kav, K., Tekinşen, K.K., Doğruer, Y. and Telli, N. , " Survival of Helicobacter pylori in Turkish Fermented sucuk and heat-treated sucuk during production ", J Food Protection, 74 (12), , 2055?2061, 2011,( SCI )
6. Güner, A., Kav, K., Tekinşen, K.K., Doğruer, Y. and Telli, N. , " Helicobacter pylori'nin Fermentasyon Süresince Türk Sucuğunda Canlılığının Araştırılması ", 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 13-16 Ekim 2011 Antalya , , , 77-86, 2011,( Diğer )
7. Ertas ,N., Dogruer, Y.,Gonulalan, Z., Guner A., Ulger, I., " Prevalence of Arcobacter Species in Drinking Water, Spring Water, and Raw Milk as Determined by Multiplex PCR ", J. Food Protectıon , 73 (11), , 2099-2102, 2010,( SCI )
8. Ertaş, N., Doğruer, Y. , " Besinlerde Tekstür ", Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., 7 (1), , 35-42, 2010,( Üniversite Dersgisi )
9. Ertaş, N., Doğruer, Y. , " Sığır ve Koyun Kıymalarında Arcobacter Türlerinin Bulunma Sıklıklarının Multipleks PCR Tekniği İle Belirlenmesi ", Fırat Üniv. Sağ. Bil. Vet. Derg., 23 (2), , 95-100, 2009,( Üniversite Dersgisi )
10. Kale, M., Kursun, O., Akcan Kale, A.S., Pehlivanoglu, F., Guner., A., Baskaya, Dogruer, Y., and Ozturk, C. , " Detection of spinal cord tissues as Bovine Detectıon Of Spınal Cord Tıssues As Bovıne Spongıform Encephalopathy Specıfıed Rısk Materıal In Beef Carcasses Durıng Splıttıng In Turkısh Abattoırs. ", Journal of Food Safety, , 29 (4), , 575-587 , 2009,( SCI )
11. Guner, A; Gonulalan, Z; Dogruer, Y. , " Effect of tumbling and multi-needle injection of curing agents on quality characteristics of pastirma ", Internatıonal Journal of Food Scıence and Technology, 43 (1), , 123-129 , 2008,( SCI )
12. Kale, M., Kursun, O., Akcan Kale, A.S., Pehlivanoglu, F., Guner., A., Baskaya, Dogruer, Y., and Ozturk, C. , " Detection of spinal cord tissues as bovine spongioform encephalopathy specified risk material (BSE-SRM) in beef carcasses during splitting in Turkey. ", XVI. Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum), Zadar, Croatia, , , , 397-402., 2008,( Diğer )
13. Uçar, G., Keleş, A., Güner, A., Doğruer , Y. ve Ardıç, M. , " Hindi Eti ve Ürünlerinde Termofilik Camphylobacter Türlerinin Varlığının Araştırılması ", Atatürk Üni. Vet. Bil. Derg., 2 (4), , 129-133, 2007,( Üniversite Dersgisi )
14. Güner, A., M. Ardıç, A. Keleş, Y. Doğruer., " Production of yogurt ice cream at differet acidity ", International Journal of Food Science and Technology, 42 ,8 , , , 948-952, 2007,( SCI )
15. Doğruer, Y., A. Güner, Ü. Gürbüz. , " Effects of curing techniques and compositions on chemical, microbiological and sensory qualities of turkey pastirma. ", Archiv Für Lebensmittelhygiene , 58, , 64-69, 2007,( SCI )
16. Ardic, M., Kav, K. Guner, A. and Dogruer, Y. , " Identification of Enterobacteriaceae in Urfa Cheese ", Acta Alimentaria, 36 (4), , 483-488., 2007,( SCI )
17. Dogruer, Y., Güner, A. and Gürbüz, Ü. , " Effects of curing techniques and compositions on chemical, microbiological and sensory qualities of turkey pastirma. ", 16th International Conference on Current Problems Breeding, Health, Growth and Production of Poultry, 14-15 February, Czeh Academy of Agriculturel Sciences University of South Bohemia Faculty of Agriculture Ceske Budejovice, Czech Republic, , , 397-402., 2007,( Diğer )
18. Minnar, M.H, Doğruer Y. , " Konya'da marketlerde satışa sunulan broiler karkaslarında termofilik Campylobacter türlerinin varlığı ve dağılımının araştırılması ", Vet Bil Derg,, 22 (3-4), , 85-90, 2006,( Üniversite Dersgisi )
19. Uçar G, Keleş A, Güner A, Doğruer Y, Ardıç M. , " Hindi eti ve ürünlerinde termofilik Campylobacter türlerinin varlığının araştırılması. ", II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), İstanbul, 18-20 Eylül, , , 155-164, 2006,( Diğer )
20. Ardıç, M., Kav, K., Güner, A. ve Doğruer, Y. , " Urfa peynirinde Enterobacteriaceae'ların identifikasyonu ", II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 18-20 Eylül, İstanbul, , , 697-698, 2006,( Diğer )
21. Doğruer, Y. and Güner, A., " Effect of Using Sodium and Potassium Nitrate on Degrading and Residue Level of Nitrate and Nitrite Contents of Pastırma During The Storage Period. ", Acta Alimentaria, 34, , 141-144, 2005,( SCI )
22. Güner, A., Doğruer, Y. Ardıç, M. ve H. D. Yörük, H.D. , " Konya'da Pastanelerde Tüketime Sunulan Dondurmaların Kimyasal Bileşimi ve Erime Özellikleri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 20 (2), , 65-71, 2004,( Üniversite Dersgisi )
23. Doğruer, Y. A. Güner, G. Uçar, Ü. Gürbüz ve A. Keleş , " Kaz Etinin Pastırma Üretiminde Kullanılabilme İmkanları, ", I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Ankara, , , 362-372., 2004,( Diğer )
24. Güner, A., Doğruer, Y., Uçar, G. ve Ü. Gürbüz, Ü. , " Yerli Kazların (Anser domesticus) Karkas Komposizyonu ve Et Randımanı Özelliklerinin İncelenmesi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 20 (3), , 35-42, 2004,( Üniversite Dersgisi )
25. Güner, A., Doğruer, Y., Uçar, G. ve Keleş, A. , " Potasyum Sorbat Uygulamasının Soğuk Muhafaza Süresince Farklı Tür Kanatlı Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 20 (3), , 49-54, 2004,( Üniversite Dersgisi )
26. Diler, A., Işıklı, B.I., Güner, A. ve Doğruer, Y., " Bazı Organik Asitlerin Eğrez Balığının (Vimbia vimbia tenella) Kalitesine Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 19 (3-4), , 27-34, 2003,( Üniversite Dersgisi )
27. Keleş, A., Doğruer, Y., Uçar, G and Güner, A. , " Preacidification treatments of milk used in halloumi cheese manufacture. ", Acta Alimentaria, 32, , 257-267, 2003,( SCI )
28. Doğruer, Y., Güner, A., Gürbüz, Ü. ve G. Uçar, G. , " Sodyum ve Potasyum Nitratın Üretim Periyodu Süresince Pastırmanın Kalitesine Etkisi. ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 27, , 805-811, 2003,( SCI )
29. Uçar, G., A. Güner, Y. Doğruer and M. Atasever, " Properties of Yoghurt Produced From Different Ratios of Cow and Sheep Milk ", Indian Veterinary Journal, 80, , 552-526, 2003,( SCI )
30. Gürbüz, Ü. Doğruer, Y., Yalçın, S.,Nizamlıoğlu, M. ve Güner, A. , " Pastırma Yapım Teknolojisinin Geliştirilmesinde Sıcak Dumanlama Uygulaması ve Kaliteye Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 19 1-2), , 57-66, 2003,( Üniversite Dersgisi )
31. Karaçam, S., Doğruer, Y. , " Tuz Oranı Azaltılmış Tavuk Eti Salamlarında Sodyum Polifosfat Kullanımının Kaliteye Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 19 (3-4), , 11-18, 2003,( Üniversite Dersgisi )
32. Doğruer, Y., Yalçın, S., Gürbüz, Ü. ve Güner, A. , " Sodyum ve potasyum nitratın depolama süresince pastırmanın kalitesine etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 17 (4), , 31-36, 2002,( Üniversite Dersgisi )
33. Hadimli, H.H. Erganiş, O., Güner, A., Doğruer, Y., Kav, K. ve Kılcar, D. , " Tavuk etlerinde Salmonella, Camphylobacter ve E. coli O157'nin varlığı üzerine araştırmalar. ", 5. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 24-26 Eylül, Konya., , , , 2002,( Diğer )
34. Güner A., Doğruer, Y., Uçar, G. ve Keleş, A. , " Potasyum sorbat uygulamasının soğuk muhafaza süresince kanatlı etlerinin mikrobiyolojik kalitesine etkisi. ", 5. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 24-26 Eylül, Konya., , , , 2002,( Diğer )
35. Gürbüz, Ü., Doğruer, Y.,Yalçın, S., Nizamlıoğlu, M. ve Güner A., " Pastırma yapım teknolojisinin geliştirilmesinde sıcak dumanlama uygulanması ve kaliteye etkisi. ", 5. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 24-26 Eylül, Konya., , , , 2002,( Diğer )
36. Gürbüz, Ü., Doğruer, Y., Yalçın, S., Nizamlıoğlu, M. ve Güner A. , " Pastırma yapım teknolojisinin geliştirilmesinde sıcak dumanlama uygulaması ve kaliteye etkisi. ", 5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 24-26 Eylül, Konya., , , , 2002,( Diğer )
37. Güner, A., Doğruer, Y., Uçar, G. ve Yörük, H.D. , " Salam üretiminde kaz etinin kullanılabilme imkanları. ", Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 26, , 1303-1308, 2002,( SCI )
38. Doğruer, Y., Güner, A., Uçar, G. ve Gürbüz, Ü. , " Yerli kazların (Anser domesticus) bazı kesim ve karkas özellikleri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 12 (1), , 28-32, 2002,( Kurum Dergisi )
39. Diler, A., Işıklı, B.I., Güner, A. ve Doğruer, Y. , " Sıcak dumanlamanın Eğrez balığının (Vimba vimba tenella) kalitesine etkisi ", Vet. Bil. Derg, 18 (3), , 71-77, 2002,( Üniversite Dersgisi )
40. Uçar, G., Gürbüz, Ü., Güner, A. ve Doğruer, Y. , " Evcil kaz (Anser domesticus) etinin bazı mikrobiyolojik ve kalite nitelikleri ", Vet. Bil. Derg, 17 (4), , 37-42, 2002,( Üniversite Dersgisi )
41. Uçar, G., Güner, A., Atasever, M. ve Doğruer, Y. , " Konya Piyasasında Tüketime sunulan koyun yoğurtlarının Bazı kalite niteliklerinin araştırılması ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 11 (1), , 50-52, 2001,( Kurum Dergisi )
42. Doğruer, Y., Güner, A., Gürbüz, Ü. ve Uçar, G., " Sodyum ve potasyum nitratın üretim periyodu süresince pastırmanın kalitesine etkisi ", II. Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 11-13 Ekim, Bursa. , , , , 2001,( Diğer )
43. Doğruer, Y. , " Geleneksel pastırma üretiminde hindi ve tavuk etinin kullanılabilme imkanları. ", Vet. Bil. Derg., 17 (3), , 37-42, 2001,( Üniversite Dersgisi )
44. Doğruer, Y. ve Güner, A. , " Konya'da tüketime sunulan hindi pastırmalarının kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi ", Vet. Bil. Derg., 17 (3), , 65-69, 2001,( Üniversite Dersgisi )
45. Gürbüz, Ü., Nizamlıoğlu, M., Nizamlıoğlu, F., Dinç, İ. ve Doğruer, Y. , " Bazı et, süt ürünleri ile baharatlarda Aflatoksin B1 ve M1 aranması ", Veterinarium, 10 (1), , 34-41, 1999,( Kurum Dergisi )
46. Anıl, N. Doğruer, Y. ve Gürbüz, Ü. , " Tavuk etinin beslenmedeki önemi ", International Animal, 15 (155), , 47-55, 1999,( Diğer )
47. Tekinşen, O.C., Doğruer, Y., Nizamlıoğlu, M. ve Gürbüz, Ü. , " Sorbik asitin çemende kullanılabilme imkanları ve pastırmanın mikrobiyel kalitesine etkisi. ", Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 23, , 227-235, 1999,( SCI )
48. Kayaardı, S., Gürbüz, Ü., Nizamlıoğlu, M. ve Doğruer, Y. , " Konsantre ve tekstüre soya proteini katımının tavuk sosisi üretiminde kullanılabilme olanakları üzerinde araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 14 (2), , 47-55, 1998,( Üniversite Dersgisi )
49. Doğruer, Y., Nizamlıoğlu, M., Gürbüz, Ü. ve Kayaardı, S. , " Çeşitli çemen karışımlarının pastırma kalitesine etkisi II: Mikrobiyolojik nitelikler. ", Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 22, , 221-229, 1998,( SCI )
50. Nizamlıoğlu, M., Gürbüz, Ü., Doğruer, Y. ve Kayaardı, S. , " Çeşitli çemen karışımlarının pastırma kalitesine etkisi I: Kimyasal ve duyusal nitelikler. ", Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 22, , 299-308, 1998,( SCI )
51. Gürbüz, Ü., Doğruer, Y. ve Nizamlıoğlu, M. , " Pastırma üretiminde dumanlama işleminin uygulanabilme imkanları ve kaliteye etkileri. ", V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 20-22 Ekim, Konya., , , , 1998,( Diğer )
52. Yalçın,S., Doğruer, Y., Güner, A., Uçar, G. ve Aras, B. , " Effects of potassium sorbate on the shelf-life of vacuum packed rainbow trout. ", First Congress of Veterinarians of Bosnia and Herzegovina ,29-31 October. Tuzla., , , 397-402., 1998,( Diğer )
53. Dinç, İ. ve Doğruer, Y. , " Tüberkülozlu ve sağlıklı etlerden üretilen kavurmaların kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal kalitesi ", Veterinarium, 9 (1), , 20-31, 1998,( Üniversite Dersgisi )
54. Gürbüz, Ü., Doğruer, Y. ve Nizamlıoğlu, M. , " Pastırma üretiminde dumanlama işleminin uygulanabilme imkanları ve kaliteye etkileri ", Vet. Bil. Derg., 13 (2), , 57-68, 1997,( Üniversite Dersgisi )
55. Yalçın, S., Doğruer, Y. ve Gürbüz, Ü. , " Vakum Paketleme ve muhafaza sıcaklığının Kara Salyangozu etinin kalitesine etkisi. ", 10. KÜKEM Kongresi, 25-27 Eylül, Mersin., , , , 1997,( Diğer )
56. Gürbüz, Ü., Doğruer, Y., Nizamlıoğlu, M., Atasever, M. ve Kayaardı, S. , " Bromelin uygulamasının depolama süresince pastırmanın bazı kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerine etkisi ", Vet. Bil. Derg., 13 (2), , 91-98, 1997,( Üniversite Dersgisi )
57. Doğruer, Y., Gürbüz, Ü., Nizamlıoğlu, M., Yalçın, S. ve Atasever, M. , " Bromelin uygulamasının pastırmanın kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal kalitesine etkisİ ", Vet. Bil. Derg., 13 (2), , 83-89, 1997,( Üniversite Dersgisi )
58. Tekinşen, O.C., Doğruer, Y., Nizamlıoğlu, M. ve Gürbüz, Ü. , " Sorbik asitin çemende kullanılabilme imkanları ve pastırmanın mikrobiyel kalitesine etkisi. ", Et ve Ürünleri Sempozyumu'96, 17-18 Ekim, İstanbul., , , , 1996,( Diğer )
59. Nizamlıoğlu, M., Gürbüz, Ü. ve Doğruer, Y. , " Potasyum sorbatın kaşar peynirinin kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesine etkisi ", Vet. Bil. Derg., 12 (2), , 23-29., 1996,( Üniversite Dersgisi )
60. Doğruer, Y., Gürbüz, Ü. ve Nizamlıoğlu, M. , " Potasyum sorbatın beyaz peynirin kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesine etkisi ", Vet. Bil. Derg. ., 12 (1), , 106-409, 1996,( Üniversite Dersgisi )
61. Anıl, N., Doğruer, Y., Gürbüz, Ü., Kayaardı S. ve Keleş, A. , " Tavuk sucuğu Üretim teknolojisi I: Kimyasal, mikrobiyolojik ve organoleptik kalitesi üzerine araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 11 (1), , 83-94, 1995,( Üniversite Dersgisi )
62. Doğruer, Y. , " Kurbanlık hayvanların seçiminde ve kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ", Tüketiciye Mesaj, Tüketiciyi Koruma Derneği Yayını, 1, , , 1995,( Diğer )
63. Gürbüz, Ü., Doğruer, Y. ve Anıl, N., " Değişik tuzlama teknikleriyle üretilen ve 4?C'de muhafaza edilen pastırmaların kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi ", Vet. Bil.Derg., 11 (2), , 33-44, 1995,( Üniversite Dersgisi )
64. Yalçın, S., Doğruer, Y. ve Yalçın, S. , " Kurbağa etinin mikrobiyolojik kalitesi ve kimyasal bileşimi ", Hayvancılık Araştırma Derg., 5 (1-2), , 39-40, 1995,( Kurum Dergisi )
65. Doğruer, Y., Gürbüz, Ü. ve Nizamlıoğlu, M. , " Konya'da tüketime sunulan pastırmaların kalitesi ", Vet. Bil. Derg., 11 (2), , 77-81, 1995,( Üniversite Dersgisi )
66. Yalçın, S., Doğruer, Y. ve Yalçın, S. , " Kara salyangoz etinin mikrobiyolojik kalitesi ve kimyasal bileşimi ", Veterinarium , 6 (1-2), , 50-52, 1995,( Kurum Dergisi )
67. Anıl, N. Doğruer, Y. ve Gürbüz, Ü. , " Tavuk etinin beslenmedeki önemi. ", VI. Hayvancılık ve Beslenme Sempozyumu'95 ?Tavuk Yetiştiriciliği ve Hastalıkları?, 23-25 Ekim, Konya, , , , 1995,( Diğer )
68. Doğruer, Y. , " Sığır vebasının et muayenesi yönünden önemi. ", Sığır Vebası Hastalığı Paneli, S.Ü. 20. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, 1-7 Nisan, Konya., , , , 1995,( Diğer )
69. Yalçın, S., Doğruer, Y. ve Gürbüz, Ü. , " Beyaz ve kaşar peyniri üretiminden elde edilen peyniraltı sularının besin değeri ", Veterinarium, 5 (1-2), , 23-24, 1994,( Kurum Dergisi )
70. Yalçın, S.,Tekinşen, O.C., Doğruer, Y. ve Gürbüz, Ü. , " Konya'da tüketime sunulan tereyağlarının kalitesi ", S.Ü. Vet. Fak. Derg, 9 (2), , 20-21, 1993,( Üniversite Dersgisi )
71. Doğruer, Y. ve Anıl, N. , " Fosfatlar ve et endüstrisinde kullanımı. ", Veterinarium, 4 (1), , 30-33, 1993,( Kurum Dergisi )
72. Doğruer, Y. , " Pastırmanın tarihçesi. ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi,, 4 (2), , 10, 1992,( Kurum Dergisi )
73. Yavru, N., Koç, Y., Arıcan, M., Doğruer, Y.. , " Enfekte yara ve apselerin sağıtımında şeker uygulamalarının iyileşme üzerine etkisi ", S.Ü. Vet. Fak. Derg., 8 (1), , 64-68, 1992,( Üniversite Dersgisi )
74. Anıl, N., ve Doğruer, Y. , " Sosis teknolojisinde emülsiyon, emülsiyon kapasitesi ve stabilitesi ", Veterinarium, 2 (3-4), , 29-30, 1991,( Kurum Dergisi )
75. Doğruer, Y. , " Türkiye'de et endüstrisinin durumu ", AGRO-TEKNİK, 1 (2), , 33-34, 1990,( Diğer )
76. Tekinşen, O.C., ve Doğruer, Y. , " Pastırmacılığın problemleri ", AGRO-TEKNİK, 1 (5), , 17, 1990,( Diğer )
77. Anıl, N., Tekinşen, O.C., Doğruer, Y., Tufan, S., Öğütlu, N. Ve Ayar, N. , " Kuru ve sulu tavuk kesimlerinin mikrobiyolojik incelenmesi ", S.Ü. Vet. Fak. Derg., 5 (1), , 115-165, 1989,( Üniversite Dersgisi )
78. Anıl, N., Doğruer, Y., Nizamlıoğlu, M., Tufan, S. ve Öz, K. , " Konya bölgesi tatlı su balıklarında grading çalışmaları ", S.Ü. Vet. Fak. Derg., 5 (1), , 29-35., 1989,( Üniversite Dersgisi )
79. Anıl, N., Nizamlıoğlu, M. ve Doğruer, Y. , " Balıklarda grading sisteminin geliştirilmesi ve kalite faktörlerinin tespiti üzerine araştırmalar ", S.Ü. Vet. Fak. Derg, 4 (1), , 239-249, 1988,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Uğur KOÇ, " Antalya'da Tüketime Sunulan Karides ve Kalamarlarda Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı. ", Selçuk , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, - 2011, Tamamlandı
2. Çiğdem BEDİZ, " Tip2 Diabetes Mellitus Hastalarda Uygulanan Tıbbi Beslenme Tedavisinin Plazma Lipit Profili, Leptin seviyesi, Beden Kütle İndeksi ve Vücut Yağ Yüzdesi Üzerine Etkisi. ", Selçuk , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, - 2005, Tamamlandı
3. Servet KARAÇAM, " Tuz Oranı Azaltılmış Tavuk Salamlarında Sodyum Polifosfat Kullanımının Kaliteye Etkisi. ", Selçuk , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, - 2000, Tamamlandı
4. H. Duygu ÇALIM YÖRÜK, " Konya ve Çevresinde Farklı Tip Ambalajlarda Tüketime Sunulan Tulum Peynirlerinin Kalite Nitelikleri ", Selçuk , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, - 2007, Tamamlandı
5. Tolga TEK, " Türkiye'de Uluslar arası Spor Organizasyonları Düzenleyen Federasyonların karşılaştıkları Problemler. ", Selçuk , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Spor Yöneticiliği, - , Tamamlandı
6. İffet DİNÇ, " Tüberkülozlu Ve Sağlıklı Etlerden Üretilen Kavurmaların Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleptik Kalitesi. ", Selçuk , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, - 1997, Tamamlandı
7. Fadime OFLAZ, " Konya il merkezindeki hastanelerde mutfak personelinin ellerinin mikrobiyolojik florası üzerine bir araştırma . ", Selçuk , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, - 2008, Tamamlandı
8. Selcan AKCAN KALE , " Burdur Yöresinde Tüketime Sunulan Taze Beyaz Peynirlerde Bruella spp. Varlığı. ", Selçuk , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, - 2009, Tamamlandı
9. Gülten ALTAY, " Tuz Oranı Azaltılmış Halk Tipi Salamlarda Sodyumtripolifosfat (STTP) Kullanımının Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Duyusal Kalite Üzerine Etkisi. ", Selçuk , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, - 1998, Tamamlandı
10. M. Halit MİNNAR, " Konya'da Marketlerde Satışa Sunulan Broiler Karkaslarında Termofilik Campylobacter Türlerinin Varlığı ve Dağılımının Araştırılması. ", Selçuk , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, - 2005, Tamamlandı
11. Ayşe GÜNEY KÖKSOY, " Denizli Yöresinde Yüketime Sunulan Tavuk Etlerinde ve İç Organlarında Camphylobacter Türlerinin Varlığı. ", Selçuk ., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, - 2001, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Devlet Konservatuvari Geleneksel Türk Müziği BölümüBölüm Başkani15/04/199815/04/2001
S.Ü. Beden Eğitimi Ve Spor YüksekokuluYüksekokul Müd.19/12/200312/10/2009
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Ve Teknolojisi BölümüBölüm Başkani20/04/200917/04/2013
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü Besin Hijyeni Ve Teknolojisi . A.B.D.Anabilim Dali Bşk.09/11/200917/04/2013

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
VETERİNER HEKİM HALK SAĞLIĞI