UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu

 

        Uzaktan Eğitim, en temel anlamıyla bilişim teknolojilerinin kullanımıyla insanların zaman ve mekandan bağımsız olarak eğitim almalarını sağlamaktır. Bilgi çağında üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma misyonlarını toplumsal hizmet misyonuna taşıyabilmesine katkı sağlayan uzaktan eğitim sisteminin anlaşılabilmesi önemlidir. Bu önemin anlaşılmasına ve ülkemizde uzaktan eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla üniversitemiz ev sahipliğinde Konyada 1-3 Kasım 2013 tarihinde "Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu"  düzenlenmiştir.

 

     Sempozyuma uzaktan eğitimin en önemli paydaşlarından olan değerli akademisyenlerin, özellikle bilişim tekolojileri alanından olmak üzere özel sektör temsilcilerinin ve öğrencilerin geniş katılımı olmuştur. Uzaktan eğitimin farklı bakış açılarıyla çeşitli taraflarca ele alındığı sempozyumda 5 panel ve 5 oturum gerçekleştirilmiştir.

 

Sempozyum web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

 

Sempozyumun ardından "Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı" yayınlanmıştır.
Bildiri kitabına ulaşmak için 
tıklayınız.