UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. VEDAT ÇAKIR
Fakülte Adı:  İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ RADYO-TELEVİZYON A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  RADYO-TELEVİZYON
E-Mail :  vedatcakir selcuk.edu.tr
Telefon : 0.3332.2233668
Adres : Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi19962009
Fırat Üniversitesi20092013
Uşak Üniversitesi20132017
Selçuk Üniversitesi2017 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ÇAKIR VEDAT,ÇAKIR VESİLE,GÜLNAR BİROL (2015).  Television Addiction in The Context Of The Third Person Effect Theory. The Macrotheme Review, 4(2), 67-75.

GÜLNAR BİROL,ÇAKIR VEDAT (2015).  The Relationship Between Loneliness  Media Usage and Host Language Proficiency Among Foreign Students.  The Macrotheme Review, 4(2), 43-55.

ÇAKIR VEDAT, BOZKURT ÖNDER (2014).  Televizyon İzleme Alışkanlıkları  Motivasyonları ve TRT 6  Hakkari Örneği.  Global Media Journal Turkish Edition, 4(8), 61-81.

ÇAKIR VEDAT (2010).  Motivations of Facebook  You Tube and Similar Web Services Users.  bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi(54), 161-184.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

ÇAKIR VEDAT, ÇAKIR VESİLE, SAYAR TAHSİN EREN (2017).  AP’NİN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ DONDURMA KARARININ TÜRK YAZILI BASININA YANSIMASI: HÜRRİYET, YENİ ŞAFAK VE SÖZCÜ GAZETELERİNİN MANŞETLERİNİN İNCELENMESİ. 2nd International Conference on Studiesin Turkology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÇAKIR VESİLE, ÇAKIR VEDAT, RUFEN ORAL (2017).  AB’YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN E-SAĞLIK POLİTİKALARI.  2nd International Conference on Studiesin Turkology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÇAKIR VEDAT, ÇAKIR VESİLE, GÜLNAR BİROL(2015).  Communication Styles in Loneliness and Social Networks. International Conference on the Changing World and Social Research,1008-1021. (Tam Metin Bildiri/)

GÜLNAR BİROL, KAZAZ METE, AKIR VEDAT (2015).  Islamophobic News Framing onTurkish and World Televisons  The Casesof  Charlie Hebdo  and Three Muslim Youths Murdered in The USA. International Conference on the Changing World and Social Research,159-171. (Tam Metin Bildiri/)

ÇAKIR VESİLE, ÇAKIR VEDAT (2015).  The Role of Self Esteem and Self Image Congruitywith the Ad Spokespersons in Ad Attitude. International Conference on the Changing World and Social Research, 1022-1037.(Tam Metin Bildiri/)

ÇAKIR VEDAT, ÇAKIR VESİLE (2012).  Üçüncü Kişi Etkisi Teorisi Bağlamında Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı.  2nd International Symposium New Communication Technologies and Social Transformation, 667-680. (Tam Metin Bildiri/)

ÇAKIR VESİLE, ÇAKIR VEDAT (2012).  Banner Reklamların Etkililiğinde Yaratıcı Metin Özelliklerinin Rolü.  2nd International Symposium New Communication Technologies and Social Transformation, 1043-1056. (Tam Metin Bildiri/)

ÇAKIR VEDAT (2012).  Türk İnsanının Televizyon Bağımlılığı ve Bağımlılığının Belirleyicileri.  1st International Congress of Technology Addiction (Tam Metin Bildiri/)

ÇAKIR VEDAT (2006).  Etkileşimli TV ve Etkileşimli Drama.  New Media and Interactivity International Conference, 85-90. (Tam Metin Bildiri/)

KOÇAK ABDULLAH, ÇAKIR VEDAT, GÜLNAR BİROL (2006).  Mystery Serials  The Relationship Between The Watching Motivesand Religiousness.  Fourth International Symposium Communication in The Millenium, 344-354. (Tam Metin Bildiri/)

GÜRAN M. SALİH, GÜLNAR BİROL, BULUN MUSTAFA, ÇAKIR VEDAT (2003).  Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Eğitimde Video Teknolojileri ve SelçukÜniversitesi Uygulamaları.  Third International Educational Technologies Symposium, 1231-1243. (Tam Metin Bildiri/)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

ÇAKIR VEDAT, ÇAKIR VESİLE (2010).  Televizyon Bağımlılığı. LİTERATÜRK,Türkçe(Bilimsel Kitap)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

ÇAKIR VEDAT, ÇAKIR VESİLE (2017).  Communication Media Researches, Bölüm adı: (Information Society Policies of European Union and Adaptation of Turkey), E-BWN, Editör:Hasan Aslan, Mehmet Ali İçbay,Cristian Ruggiero, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 587, ISBN: 978-83-943963-3-6,İngilizce (Bilimsel Kitap)

ÇAKIR VESİLE, ÇAKIR VEDAT (2017).  Communication and Digital Media, Bölümadı: (The Role of Celebrity Spokesperson in Advertising Effectiveness: AnEmpirical Study Based on Match-Up Hypothesis and Self-Image Congruity Theory),E-BWN, Editör:Aslan Hasan, İçbay Mehmet Ali, Madalina Tomescu, Basım sayısı:1,Sayfa Sayısı 345, ISBN: 978-83-943963-3-6, İngilizce (Bilimsel Kitap)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ÇAKIR VESİLE, ÇAKIR VEDAT (2011).  Yalnızlık ve Televizyon Kullanımı.  Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7(1), 131-147.

ÇAKIR VESİLE, ÇAKIR VEDAT (2007).  Tüketici İlgilenimi Profili ve Web Reklamlarını Kullanarak Enformasyon Arama Davranışı.  Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(7), 93-136.

ÇAKIR VEDAT (2007).  Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5(1), 198-209.

ÇAKIR VEDAT, GÜLNAR BİROL (2007).  Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Yayıncılığına Yönelik Düzenlemeler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(18), 207-223.

ÇAKIR VESİLE, ÇAKIR VEDAT (2007).  Televizyon Reklamlarının Algılanan Değeri ve Reklam Tutumu İlişkisi  Bir Yapısal Eşitlik Modeli.  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(30), 37-59.

ÇAKIR VEDAT (2005).  Konya'nın Geleneksel Eğlence Kültürü.  Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (17), 355-382.

ÇAKIR VEDAT (2005).  Bir Sosyal Etkinlik Olarak Eğlence ve Televizyon  Konya Örneği.  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(13), 123-142.

ÇAKIR VEDAT (2004).  Yerel Kamusal Televizyon Yayıncılığı  Selçuk Üniversitesi Televizyonu Örneği.  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,(12), 143-152.

ÇAKIR VEDAT (2003).  Türkiye de Yerel Televizyonculuğun Mevcut Kurumsal Yapısı ve Bir Örnek Model Tasarımı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(4), 180-193.


  Yönetilen Tezler
1. Ferhat SÖNMEZ, " Yerel basın-siyaset ilişkisi ve haberde tarafsızlık: 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri örnek olay incelemesi ", Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İletişim Bilimleri, - 2012, Tamamlandı
2. Fatih ÖK, " Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları ", Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İletişim Bilimleri, - 2013, Tamamlandı
3. Önder BOZKURT, " Hakkarili izleyicilerin televizyon izleme tercihleri doyumları ve TRT 6 ", Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İletişim Bilimleri, - 2012, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Program ve Yayın Koordinatörü (ÜNTV)19982002
Genel Yayın Koordinatörü (ÜNTV)20022006
Radyo TV ABD Bşk. (Fırat Ünv.)20092013
Radyo TV ve Sinema Bölüm Bşk. (Fırat Ünv.)20092013
İletişm Fakültesi Dekan Yrd. (Fırat Ünv.)20092010
Sosyal Bilimler Enst. Yönetim Kurulu Üyesi (Fırat Ünv.)20112013
Senato Üyesi (Fırat Ünv.)20122013
Sosyal Bilimler Enstitsü Dergisi Editörü (Uşak Ünv.)20132015
Radyo TV ve Sinema Bölüm Bşk. (Uşak Ünv.)20132014
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (Uşak Ünv.)20132015
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd. (Uşak Ünv.)20132015
Senato Üyesi (Uşak Ünv.)20162017
Adalet MYO Müdürü (Uşak Ünv.)20162017

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müdür V.19/04/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
KAM.ÇEKİM VE AYDINLATMA
KAMERA ÇEKİM VE AYDINLATMA
RTV NİN TEKNİK TEMELLERİ
RTV'NİN TEKNİK TEMELLERİ
TV İŞLETMECİLİĞİ VE YAYIN PLANLAMA-SEÇMELİ
TV İŞLETM.ve YAYIN PLANLAMA-SEÇMELİ
TV YAPIMCILIĞI
TV YAPIMCILIĞI