UYGULAMALI MATEMATİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir birim olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanun'la değişik 7 nci maddenin d/2 fıkrası uyarınca ve Yükseköğretim Kurulunun 17/11/1994 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-04.04-2625-27879 sayılı kararı gereğince Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi kurulmuştur....
MISYON: Araştırma Merkezinin amacı, Üniversite içinde, dünyadaki en son teknik metodlarla matematik, fen, mühislik, sanayii alanlarında karşılaşılan problemlerin çözümü için gerekli bilgisayar diyalog sistemi kurmak, geliştirmek ve ülke eğitim düzeyini yükseltmek, ülke kalkınmasına yönelik araştırma, geliştirme ile ilgili çalışmalar yapmak....
VIZYON: Uygulamalı matematik ve ona dayalı bilim dallarında ve bilgisayar yazılımları alanında bilime ve teknolojiye dönük, ülke kalkınmasına ve evrensel bilime katkıyı amaçlayan temel ve teknolojik-mühendislik problemlerinin çözümü açısından uygulamalı araştırmalar yapan bir birim olmak.... devamı için tıklayınız...