TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Hasan BAHAR

YAZIŞMA ADRESİ           : Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kampus-Konya

DOĞUM TARİHİ ve YERİ            : 20.05.1960 – KONYA

TEL : 0332 223 14 80

GSM: 0535 698 15 12

E-POSTA : hbahar@selcuk.edu.tr

FAKS : 0332 2410106

2.EĞİTİM (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız)

ÖĞRENİM DÖNEMİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

1987-91 Doktora

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eskiçağ Tarihi

1984-87 Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eskiçağ Tarihi

1978-82 Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Eskiçağ Tarihi

3.AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

GÖREV SÜRESİ

UNVAN

ÜNİVERSİTE ve KURUM/KURULUŞ

BÖLÜM

1985-1991

Arş.Gör.

Selçuk Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi

Tarih

1991-1998

Yard. Doç.Dr.

Selçuk Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi

Tarih

1998-2004

Doç.Dr.

Selçuk Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi

Tarih

2004

Prof.Dr.

Selçuk Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi

Tarih

4.PROJE DENEYİMİ (Özellikle Bilim ve Toplum Projesi alanında, projeye hangi alanlarda katkılarda bulunduğunuzu ayrıntılandırınız.)

 

Yer Aldığınız Proje Ve Etkinlikler

Proje yürütücüsü, Uzman Personel, Araştırmacı olarak

Eğitmen veya Katılımcı olarak

Bilim ve Toplum Projesi

 

 

 

Bilim ve Toplum Etkinliği

 

 

 

Kurumsal (TÜBİTAK, DPT, BAP vb.)

Konya-Karaman Yüzey Araştırmaları 1994-2012, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Selçuk Üniversitesi BAP Proje Proje

Tübitak, Hoşgörü ve Meniyet Başşehri Konya’da Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi’, Alakır Vadisi Doğa Eğitimi gibi projelerde uzman olarak görev aldı.

Ayrıca TÜBİTAK 2012 yılında Yurt Dışından gelen araştırma projeleri  ve Bilim Merkezi Konya’da Anadolu ve Konya Kronolojilerinde hakemlik ve danışmanlıklarda bulundu.  

1)Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Konya Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi" Projesi’nde 2008, 2009 ve 2010’da eğitmen

2)Promotion of Historical and Cultural Dialogue in EU(PHCD) Avrupa Birliğiyle Tarihi ve Kültürel İlişkilerin Geliştirilmesi Projesi: Türkiye-Almanya Örneği,

Avrupa Birliği ile Tarihi ve Kültürel İlişkier Hakkında Konferanslar !:Die Taetigkeiten der Deutschen Archeologen in Anatolien The German

Selçuk Üniversitesi BAP Bilim Kurulu Üyesi.  2004-2012

TİKA Türk Anıtları Tespit ve Belgeleme Bilge Kağan Kazıaları 2001,2003 Kazı Başkanı,

Anadolu’da 10 kazıda bilim kurulu üyeliği

 

 

Archeologists Stdies in Turkey, adlı bildirisini 04.11.2008 in Berlin Freie Üniversitesinde sundu.

 

5.YAYIN BİLGİLERİ

Science Citation Index’e kayıtlı dergilerde yayınlanan

 “Western Links of the Lykaonia Plain in the Chalcolithic and Early Bronze Age”, Anatolia Antiqua, XI, Paris 2003, s.21-51.

"Konya-Hatunsaray Yerleşmesinde Erken Demir Çağ’ı Çanak Çömleği", Identifying Changes: The Transition From Bronze to Iron Ages in Anatolia and It’s Neigbouring Regions, ed. B.Fischer, H. Genz, E. Jean, K.Köroğlu, İstanbul 2003, s.193-198.

Diğer indekslere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan

 “Konya Çevresi Tarih Araştırmaları – 1 : Hititlerden Romalılara Kadar İsauria Bölgesi”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi, 1994-1995, Sayı:9-10, Konya 1995, s. 219- 246.

İsauria Bölgesi'nin Antik Çağdaki Yerleşim Merkezleri”, Anadolu Araştırmaları, XIV, Prof. Dr. Afif Erzen’e Armağan, İstanbul 1996, s.51- 91.

"Erken Dönemlerde Konya-Karaman Bölgesi Yerleşmeleri I:Ilgın, Kadınhanı, Doğanhisar ve Sarayönü Kesimi", Anadolu Araştırmaları, XVI İstanbul 2002, s.35-53.

M.Ö. II . Binyıl Başlarında Anadolu - Mezopotamya Arasındaki Ticaret Hayatı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, III, Konya 1994, s.307-311.

“Konya Araştırmaları III;Lykaonia (Konya Merkez Bölgesi)”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 12, Konya 1998:

"Takkeli Dağ (Kevele Kalesi) Ve Konya Tarihi Bakımından Önemli", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, III Konya 1994, s.313-333.

Yeni Bir Hitit Anıtı”, Tarih ve Toplum, İletişim Yayınları,Cilt 25, Sayı 150, Haziran 1996, 22-25.

Konya-Hatip'te Bulunan Yeni Bir Hitit Anıtı, Ein Neues Hethitisches Dekmal in Konya-Hatip”, Arkeoloji ve Sanat, 73, Temmuz-Agustos 1996, İstanbul 1996, s. 2-8.

Fırat Bölgesi Tarihçesi ve Nehir UlaşımıTarih ve Toplum, İletişim Yayınları, Nisan 1997, Cilt 27, Sayı 160, 1997, s. 38-44.

"Anadolu'da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi, Bakır Yatakları, Üretimi ve Atölyeleri," Adlı Kitap Üzerine”, Bilge, Yayım, Tanıtım, Tahlil, Eleştiri, 9, 1996 Yaz, s. 58- 60.

İndekslere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan

“The Konya Region in the Iron Age and Its Relations with Cilicia”, International Congress of Iron Ages”, Mersin 1997. Bu bildiri Anatolian Studies’de aşağıdaki gibi yayınlandı.

 “The Konya Region in the Iron Age and Its Relations with Cilicia”, Anatolian Studies, Journal of the British Institute of Archaelogy at Ankara, 49, London 1999, s.1-10.

 “The Religion importance of the Hittite Monuments in South Central Anatolia”,M.Ö.I.ve M.Ö.I Binyıllarda Din, Uluslar arası Pisidia Antiochia Sempozyumu, 2000.(yayında)

“Elazığ-Bingöl Ve Tunceli İllerinde Prehistorik Araştırmalar, 1987”, VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1988, s.501 - 527 .

“Ilgın Çevresi Höyükleri,1994”, XIII.Araştırma Sonuçları Toplantısı , 1996, s.153 – 183, 1996.

“Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı Ve Sarayönü Yüzey Araştırmaları 1995,” XIV.Araştırma Sonuçları Toplantısı,1996,s. 359 - 374

“Hatip-Kurunta Anıtı Ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 1996”, XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı,II, s.105 - 120 ,1998

“Konya ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 1997”, XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, II., (25-29 Mayıs 1998-Tarsus), Ankara 1999, s. 23 – 54.

Hasan Bahar, İlkçağ'da Çumra ve Çevresi,I.Uluslar Arası Çatalhöyük’ten Günümüze Çumra Kongresi,Bildiriler, 15-16 Eylül 2000.s.15 – 33.

“1998-1999 Yılı Konya-Karaman İlleri Yüzey Araştırmaları 1998 – 1999”, 18. Araştırma Sonuçları Toplantısı, II, 22-26 Mayıs 2000 İzmir, 18 , ,189 - 204 ,2001

“Tika Orhun Projesi:2001 Yılı Bilge Kağan Külliyesi Arkeolojik Kazı Çalışmaları”, XIV. Türk Tarih Kongresi, 9-13 Eylül 2002, Ankara.

“Konya ve Karaman İlleri Yüzey Araştırmaları 2000”, 19.Araştırma Sonuçları Toplantısı, II, 28 Mayıs-01 Haziran 2001 Ankara, 257 – 270.

“Konya-Karaman Yüzey Araştırması,2001”, 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı II, 27-31 Mayıs 2002 Ankara, 2003,s.171 – 180.

“Konya - Karaman Yüzey Araştırmaları 2002”, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı,2002,

“Tarhuntaşşa Araştırmaları 1994-2001”, V. Uluslararası Hititoloji Kongresi”, V.International Congress of Hittitology”, 02-08 Eylül/Septemper 2002 Çorum-Turkiye.

“Konya-Hatunsaray Yerleşmesinde Erken Demir Çağı Çanak Çömleği”, Identifying Changes:The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions, Proceedins of the International Workshop İstanbul, November 8-9, 2002 193 - 198 ,2003

Özdemir Koçak’la birlikte; “The Transition from Bronze to Iron Ages in Lykaonia and Its Vicinity”, 4th International Congress on the Archaelogy of the Ancient Near East, Berlin, 2004.

Tayfun Çay, Özdemir Koçak, Fatih İşcan ile birlikte;” A Plan for Archeological Excavation of Lystra ( Zoldura) Mound”,The ICOMOS-ISPRS Committee for Documentatiton of Cultural Heritage (CIPA), 2005 Roma.

“Beyşehir-Suğla Havzası Erken Tarihi”, TC. Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Meslek Yüksek Okulu I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 11-13 Mayıs 2006: 252-267.

Tayfun Çay, Fatih İşcan ile birlikte;” The land city of Tarhuntassa and Geodesic Researches Around It” The ICOMOS-ISPRS Committee for Documentatiton of Cultural Heritage (CIPA), 2007,Athens.

Ansiklopedi Maddesi:

Salih Çeçen, İlhami Durmuş, Güngör Karauğuz, Remzi Kuzuoğlu, Gürhan Gökçek’le birlikte:”2001 Bilge Kağan Külliyesi Kazıları”, Türkler,Yeni Türkiye Yayınları,Edts. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Ankara 2002.

Konya Ansiklopedisi için, Konya Büyük Şehir Belediyesinin Hazırladığı 2010-2011 yılları arasında yayımlanan 2 cildi olmuştur.

A-İ maddeleri arasındaki Konya ve çevresinin Eskiçağ Tarihi ile ilgili  yaklaşık 50 maddesi yayımlandı

 

Raporlar:

TC.Başbakanlık Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi 2001 Yılı Çalışmaları, Work for the Project Turkish Monuments in Mongolia in Year 2001 ve TC.Başbakanlık Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi 2001 Yılı Çalışmaları(Tika Ankara, 2003), Work for the Project Turkish Monuments in Mongolia in Year 2003 (Ankara, 2005); (Yayınlarda Arkeolojik Kazı Raportörlüğü)

Sempozyumlar

“İlk Çağda Hadim”, VII. Hadim Bağbozumu Kültür ve Turizm Şenlikleri, 12 Eylül 1997, Hadim.

“ Araştırmacı Öğretmen İbrahim Gündüz'ün Kişiliği:Karapınar Çevresi Eskiçağ Araştırmaları”, Karapınar Sempozyumu, Karapınar 26-27 Ekim 2000, Konya 2000, s.147 – 163.

“TIKA:Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi:Bilge Kağan Kazıları 2001”, 11 Mart 2002, Orhun Sempozyumu, A.Ü.DTC Fakültesi Farabi Salonu, 11 Mart 2002, Ankara.

“İlkçağda Bozkır ve Çevresi”, TBMM Açılışının 81. Yıldönümünü Anma ve Bozkır Paneli, 2001.

“İlkçağda Alanya, Alanya ve Çevresi Kültürleri Sempozyumu 1997.

Özdemir Koçak ile; “Akşehir Erken Dönemlerde Yerleşim Özellikleri” Bütün Yönleriyle Akşehir Sempozyumu, 2003.

“Moğolistan’daki Arkeolojik Araştırmalar”, Pamukkale Üniversitesi, 18 Nisan 2005, Denizli.

İlkçağ’da Beyşehir, I.Uluslararası Beyşehir Sempozyumu, 2005.

K.Koçak ile “Antik Toros Madenciliği”, 35.Jeoloji Sempozyumu, Konya, 2010.

“Moğolistan’da Türk Dönemi Kazıları”, Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kültür Konferansları Dizisi:10, 02.05.2011

İlkçağ’da Hatunsaray ve Çevresi, I.Uluslararası Hatunsaray Sempozyumu,  3-4 Ekim 2011 Konya.

Türk Dünyası Çalıştayı, 3-4 Nisan 2012 Erzurum.

Bilge Kağan Kazıları ve Türk Arkeolojisinin Geleceği, Türk Şöleni , 18 Mayıs 2012, Erzurum

Konya - Karaman İlleri ve İlçeleri Yüzey Araştırmaları 2011, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 24 Mayıs 2012, Çorum

Diğer yayınlar

Kitaplar:

Güngör Karauğuz- Özdemir Koçak’la birlikte; Eskiçağ Konya Araştırmaları I, Phrygia Paroreus Bölgesi (Anıtlar, Yerleşmeler ve Küçük Buluntular), FS yayınları, İstanbul 1996

Demir Çağında Konya ve Çevresi , Sel Ün Vakfı Yayınları, Konya 1999.

Özdemir Koçak’la birlikte; Eski Çağ Konya Araştırmaları, Neolitik Çağdan Roma Dönemi Sonuna Kadar) , Kömen Yayınevi, Konya 2004.

Eskiçağ Uygarlıkları, Kömen Yayınları, Konya 2010

Roma ve Bizans Tarihi, Kömen Yayınları, Konya 2010

Konya Ansiklopedisi, İlkçağda Akşehir, Altınekin, Beyşehir,  Boncuklu, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Çatalhöyük, Derebucak, Debent ve Doğanhisar maddeleri  

Komisyon, Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi 2001 Çalışmaları, Tika, Ankara 2002.

Komisyon, Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi 2003 Yılı Çalışmaları, Tika, Ankara 2003.

Komisyon, Konya Kitabı IX, Aralık 2009.

Komisyon,“Çarçamba Uygarlığı ve Çatal Höyük”, Beyşehir Doğa Eğitimi Bilim ve Doğa ile Baş başa 12,Edt.Ali Meydan, Gün, Maya Akademi, Ankara 2011:148-158.

Komisyon,  “Beyşehir Çevresinin Erken Tarihi”, Beyşehir Doğa Eğitimi Bilim ve Doğa ile Baş başa 12,Edt.Ali Meydan, Gün, Maya Akademi, Ankara 2011:159-190.

Komisyon, “İlkçağ’da Karatay”, Karatay Tarih-Kültür Sanata I, Karatay Belediyesi Kültür Yayınları, 2012:85-120

 

TOPLAM

46

6.YAYINLARINIZA ALDIĞINIZ TOPLAM ATIF SAYISI (Web of Science‘a göre) : 100

7.PROJE KONUSU İLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ 5 FAALİYET (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)

1. Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Konya Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi" Projesi’nde 2008,  2009 ve 2010’da eğitmen

2.TC. Kültür Bakanlığı 1994-2011Yılları arasında Konya-Karaman İlleri ve İlçeleri Yüzey Araştırmalarının Yürütücülüğü

3.Su Medeniyeti Sempozyumu, T.C.Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 26-27 Haziran 2009 Konya(Bilim Kurulu Üyeliği).

4.I.Uluslararası Beyşehir Sempozyumu, 2005. Bilim Kurulu Üyesi.

5. II.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti, Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu, 19-22 Ekim 2011 Konya-Türkiye, Yürütme Kurulu Üyesi.

I.Uluslararası Hatunsaray-Lystra Sempozyumu, 3-4Ekim.2011, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

I. Kulu Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 2012

I. Doğanhisar Sempozyumu Biim Kurlu 2012

8.  PROJE KONUSUNDAKİ YETKİNLİĞİNİZE İLİŞKİN EK BİLGİLERİ BURADA BELİRTİNİZ.

Bölgede 1986 yılından beri Arkeolojik ve Tarihsel anlamda yüzey araştırmaları yapmaktayım.