TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
TEŞKİLAT

ENSTİTÜ YÖNETİMİ

Enstitü Müdürü              : Prof. Dr. Hasan BAHAR

Enstitü Müdür Yardımcısı : Yrd.Doç.Dr. Hakan KUYUMCU

Enstitü Müdür Yardımcısı : Yrd.Doç.Dr. Çağatay BENHÜR

Enstitü Sekreteri            : Ahmet CANOĞLU

 

Enstitü Kurulu Üyeleri

Başkan                          : Prof. Dr. Hasan BAHAR

Üye                              : Prof. Dr. Yaşar SEMİZ

Üye                              : Prof. Dr. Orhan YAVUZ

Üye                              : Yrd.Doç.Dr. Hakan KUYUMCU

Üye                              : Yrd.Doç.Dr. Çağatay BENHÜR

 

Enstitü Ana Bilim Dalları

Türk Sanatı ABD Başkanı              : Yrd.Doç.Dr. Yaşar ERDEMİR

Türk Tarihi ABD Başkanı               : Prof. Dr. Yaşar SEMİZ

Türk Dili ve Edebiyatı ABD Başkanı : Prof. Dr. Orhan YAVUZ

 

Öğretim Üyeleri:

Türk Dili ve Edebiyatı ABD            : Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN

 

Enstitü Personeli

Enstitü Şefi:

Mutemet                                  : Özkan YORGANCILAR

Özel Kalem:

Hizmetli                                   : Mustafa ÜLÜK