TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Prof. Dr. Nejat Göyünç Armağanı

Kitabın tamamı için tıklayınız 

  jenerik

1. Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Vefa - Prof. Dr. Halil CİN

2. Prof. Dr. H. Nejat Göyünç Bibliyografyası - Doç. Dr. İsmail GÜLEÇ

3. Kısa Biyografisiyle Nejat Göyünç - Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ

4. Rahat ile Kalsin - Rudi Paul LINDNER

5. Prof. Dr. Nejat Göyünç (1924-2004) - Prof. Dr. Tuncer BAYKARA

6. Ceux Qui Unıversalisent L’Islam Dans L’histoire Et Dans Notre Epoque Mevlana, Yunus Emre Et M. Ikbal - Prof. Dr. Halil CİN

7. Prof. Dr. Nejat Göyünç-Hayatını Yalnız Tarihçiliğe Değil Tarihçi Yetiştirmeğe de Adamış Bir Gönül Adamı - Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK

8. Prof. Dr. Nejat Göyünç ile Hayatın İçinden - Prof. Dr. Durmuş YILMAZ

9. Nejat Hocamdan Hatırladıklarım - Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

10. Nejat Göyünç Hoca ve Kişiliği Üzerine Bir Yazı - Dr. Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ

11.Sevgili Hocam Prof. Dr. Hasan Nejat Göyünç - Prof. Dr. Hasan BAHAR

12. Bir Yılbaşı Öncesi - Yrd. Doç. Dr. Alpay BİZBİRLİK

13. Hatıraların Sisi Altında Nehat Göyünç ve Derslerinden Bir Demet - Doç. Dr. Caner ARABACI

14. Bir Gönül İnsanı Prof. Dr. Nejat Göyünç Hocamız - Yrd. Doç. Dr. Dursun GÖK

15. Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç’ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz - Prof. Dr. Alaattin AKÖZ

16. Merhum Hocam Nejat Göyünç Bey - Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ

17. Hocaların Hocası -  Yrd. Doç. Dr. Ruhi ÖZCAN

18. Hocam Nejat Göyünç - Abdülbaki BOZKURT

19. Anılarla Prof. Dr. Nejat Göyünç - Hüseyin TORUN

20. Hocam Nejat Göyünç’ü Anarken -

21. Nejat Hocam Hakkında Birkaç Söz - Doç Dr. Ali ÖZDEMİR

22. Saygıdeğer Rahmetli Prof. Dr. Nejat Göyünç Hocamın Anısına -  Yılmaz KOÇ

23. Prof. Dr. H. Nejat Göyünç’ün Amerika Mektuplarından Bir Örnek - Yrd. Doç. Dr. Ali Galip BALTAOĞLU

24. Prof. Dr. Nejat Göyünç Hoca ile İlgili Bir Hatıra - Prof. Dr. İzzet SAK

25. Deneme Liseli Nejat Göyünç - Yrd. Doç. Dr. Çağatay BENHÜR

26. İttihat ve Terakki’nin Gölgede  Kalmış Simalarından Doktor İshak Sükûtî (1868-1902) - Ahmet KANLIDERE

27. Türk Basınında Dumlupınar Denizaltı Faciası (4 Nisan 1953) ve Sonrası - Doç. Dr. Yaşar SEMİZ

28. XVIII. Yüzyılda Konya Çevresinde Güvenlik Meselesi ve Derbentlerle İlgili Düzenlemeler - Doç. Dr. Doğan YÖRÜK

29. Avrasya’da Ölüm ve Türklerde Mezar Kültürü - Prof. Dr. Hasan BAHAR

30. Ermenek Mevlevihanesi Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi - Mevlüt ESER - Prof Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

31. Manisa Hüsrev Ağa Camii Haziresinde Bulunan Mezar Taşları Üzerine -  Yrd. Doç Dr. Alpay BİZBİRLİK

32. Osmanlı-Fransa ve İngiltere İlişkileri Çerçevesinde Mısır Sorunu ve Osmanlı’nın Fransa'yı Boykotu - Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU

33. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu’da Arıcılık - Doç. Dr. İbrahim SOLAK

34. XVIII. Yüzyılda Beyşehir Sancak Yönetimi ve Yöneticileri - Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL

35. Türklerde Yas Âdeti Temelleri ve  Sonuçları - Doç.Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN

36. Osmanlı Dönemi Balıkesir Hamamları (XVI-XVII. Yüzyıl) - Doç. Dr. M. Murat ÖNTUĞ

37. Mübadele Sürecinde Bazı Ada Halklarının Yaşamış Olduğu Sorunlar Üzerine Tespitler- Doç. Dr. Necmi UYANIK

38. Osmanlılarda Mesafe Ölçümü ve Tarihî Süreci -Dr. Cemal ÇETİN

39. Bozkırlı Şeyh Bedrettin’in Hayatı, Türbesi ve Vakıfları - Dr. Hamit ŞAFAKÇI

40. Bayındır Kazası Elifli Köyü’nde R.1320 (M.1904) Yılı Osmanlı Nüfus Tahriri - Necat ÇETİN

41. Osmanlı Devletinde Barutun ve Ateşli Silahların Kullanımının Yaygınlaşması - Arş. Gör. Dr. Yunus İNCE

42. Yeniden Tesis Sürecinde  Osmanlı Daimî Elçiliklerinin Finansmanı - Arş. Gör. Ahmet DÖNMEZ

43. II. Meşrutiyet Dönemi Çalışma Hayatına Bakışlar Gümrük  Hamalları Grevi Örneği - Öğr. Gör. Cem DOĞAN

44. İngiltere’de Asırlık Bir Doğu Araştırmaları Okulu School of Oriental Studies (SOAS) - Yrd. Doç. Dr. Sefer SOLMAZ

45. Konya ve Karaman Çevresinde Hitit Dağ Kültünün Yansımaları - Arş. Gör. Murat TURGUT

46. Celâleddin Karatay’ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri - Arş. Gör. Zehra ODABAŞI

47. 1913 Tarihinde İlkokullarda Okutulmak Üzere Hazırlanan Mamulat-ı Dâhiliyeden Mensucat (Yerli Mallarından Dokumalar) Dersi Ders Planı ve Münakaşası - Arş. Gör. Döndü ÇAVDAR-Okt. Yıldıray ÇAVDAR