TÜRK EL SANATLARI.UYG.ARŞ.MRKZ.BŞK.
FAALİYETLER

      Merkezimiz faaliyetleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

 1. 19–23 Mayıs 1993 tarihleri arasında S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi Tarafından düzenlenen II. Selçuklu Kültür Medeniyeti Semineri sırasında Konya Güzel Sanatlar Galerisinde “El Sanatlarından Örnekler” konulu bir sergi düzenlenmiştir.
 2. 24 Mart 1994 tarihinde merkezimiz başkanı Yrd.Doç.Dr. Hasan ÖZÖNDER tarafından “Türk El Sanatlarının Korunması Yöntemleri” konulu bir konferans verilmiştir.
 3. 04 Nisan 1994 tarihinde Türkiye’deki El Sanatları uzmanlarının katıldığı “Türk El Sanatlarının Dünü-Bugünü-Yarını” konulu bir sempozyum gerçekleştirilmiştir.
 4. 04 Nisan 1994’te yapılan sempozyum ile birlikte 04–15 Nisan 1994 tarihleri arasında S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarınca “Konya Dokumalarından Örnekler” konulu bir sergi düzenlenmiştir.
 5. 02–08 Mayıs 1996 tarihleri arasında “Geleneksel Türk El Sanatlarından Yeni Yorumlar” konulu bir sergi düzenlenmiştir.
 6. 1996 ve 1997 yıllarında hafta içi iki gün olmak üzere Merkezimiz binasında üniversite öğrencilerine açık Hüsnü Hat ve Resim kursları düzenlenmiştir.
 7. Kasım 1997’de ÜNTV’de yayınlana Tarihten Günümüze programında Yrd. Doç.Dr. Osman KUNDURACI tarafından “Akseki Kaşıkçılığı” konusunda bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.
 8. 04 Nisan 1994 tarihinde yapmış olduğumuz sempozyum bildirileri 1997 yılında 1.sayısını çıkardığımız “El Sanatları Dergisi” adı altında ve Ord. Prof. Dr. A.Süheyl ÜNVER’e Armağan sayısı şeklinde yayımlanmıştır.
 9. 1998 yılı Mayıs ayı içerisinde hafta sonları gezisi olarak “Konya Lâdik Halıcılığı” ve “Sille Çömlekçiliği”ni yerinde görmek için Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileriyle birlikte araştırma gezileri yapılmıştır.
 10. 23 Nisan 2000 tarihinde S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Bölümü öğrencileri ve S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri birlikte Konya Doğanhisar Çömlekçi atölyelerini yerinde görmek ve incelemek için teknik gezi düzenlenmiştir.
 11. Konya’da yaşayan “Kündekari Mevlüt Çiller’in Hayatı ve Eserleri” konulu bir belgesel için çekimler yapılmış ancak yayımlanamamıştır.
 12. 19-21 Mart 1999 tarihinde üniversitemizin düzenlediği Nevruz Şenlikleri programı çerçevesinde Mesleki Eğitim Fakültesi öğretim elemanları tarafından “Türk El Sanatlarından Örnekler” konulu sergi düzenlenmiştir.
 13. 28 Mayıs 2000 Karaman Taşkale çevresinin yöresel kıyafetleri ve dokumacılığını yerinde görmek için Mesleki Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileriyle araştırma gezisi yapılmıştır.
 14. Nisan 2001 tarihinde ise 19–21 Mart 1999 tarihinde yapılan serginin katalogunun “Sanatın 2000’lere Yansıması” başlığıyla üniversitemiz tarafından basımı gerçekleştirilmiştir.
 15. 19 Mayıs 2001 tarihinde Nevşehir-Avanos çömlekçiliğini incelemek için Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Bölümü öğrencileriyle birlikte bir teknik gezi düzenlenmiştir.
 16. 10 Nisan 2002 tarihinde Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. H.Örcün Barışta Süleyman Demirel Kültür Merkezinde “El Sanatlarından Örnekler” konulu bir konferans vermiştir.
 17. 11 Mayıs 2003 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Osman Kunduracı başkanlığında Nevşehir-Avanos çömlekçiliğini yerinde incelemek için S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileriyle birlikte bir teknik gezi yapılmıştır.
 18. 2004–2005 yıllarında merkezimizin geçici elemanı işten ayrıldığı için çok fazla bir faaliyette bulunamamıştır. Ancak merkez başkanının gayretleriyle Konya ve çevresindeki Keçeci, Kündekari ustası ile çömlekçi ustaları, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerine yerinde anlatılmıştır.
 19. 14–15 Mayıs 2009 tarihlerinde S.Ü.Selçuklu Araştırmaları Merkezi ile ortaklaşa II. Uluslararası Türk El Dokumaları(Tekstil) Kongresi ve Sanat Etkinlikleri düzenlenmiş olup “Selçuklu Halılarının Anısına” bildiriler kitap halinde basılmıştır.
 20. Yrd. Doç. Dr. Osman KUNDURACI tarafından 18 Nisan 2011’de ÜNTV’de canlı yayınlanan Güncel programında Türk El Sanatları ve Merkezimizin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.
 21. 02-05 Ekim 2012, “IV. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/ Sanat Etkinlikleri”, Azerbaycan Bakü’de, Azerbaycan İlimler Akademisi Milli Tarih Müzesi, Azerbaycan Devlet Halk Tatbiki Sanat ve Halça Müzesi ve İstanbul Halı-Kilim Derneği işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Kongre kitabı basım aşamasındadır.

 22. 08-09 Kasım 2012, “I. Uluslararası Türk Sanatları Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı”, Konya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğiyle Konya’da gerçekleştirilecektir. Sempozyum sonrasında da kitap basılacaktır.

 23. 02-05 Ekim 2012, “Türk Sanatları Sergisi”, Azerbaycan Bakü’de, Azerbaycan İlimler Akademisi Milli Tarih Müzesi, Azerbaycan Devlet Halk Tatbiki Sanat ve Halça Müzesi ve İstanbul Halı-Kilim Derneği işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

 24. 08-09 Kasım 2012, “Türk Sanatları Sergisi” ve “Çalıştay Sergisi”, Konya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğiyle Konya’da gerçekleştirilecektir. Sempozyum sonrasında da kitap basılacaktır.

 25. 26-29.06.2013, Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı, Azerbaycan MİRAS, Milan Politeknik Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, VII. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU/SANAT ETKİNLİKLERİ (VII. INTERNATIONAL TURKIC CULTURE, ART AND PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM/ART ACTIVITY), Bakü-Azerbaycan.

 26. I. Uluslararası 42 Sanatçı 42 Eser Sergisi, 27 Mayıs-04 Haziran 2013, Konya.

 27. II. Uluslararası 42 Sanatçı 42 Eser Sergisi, 22-27 Kasım 2013, Konya.

 28. Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sanat Paneli, 27 Mayıs-04 Haziran 2013, Konya.

 29. Türkiye’de Gelenekli Sanatlar Paneli, 22-27 Kasım 2013, Konya.

 30. VII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirasi Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri (VII. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/Art Activity), Bakü-Azerbaycan, 26-29 Haziran 2013.

 31. II. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 05/10.04.2014-Bosna.

 32. VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirasi Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, 15-16-17 Mayıs 2014, Konya.

 33. III. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 20-26 Eylül 2014, Delhi-Hindistan.

 34. III. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 13-15.11.2014, Antalya.

 35.  “Karma Sergi”, VII. Uluslararası Türk kültürü Sanatı Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, 26-29 Haziran 2013, Bakü.

 36. “Karma Sergi”, II. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 05/10.04.2014-Bosna.

 37. “Karma Sergi”, VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirasi Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, 15-16-17 Mayıs 2014, Konya.

 38. Karma Türk Sanatları Sergisi”, S. Ü. Türk El San. Arş. ve Uyg. Mrk.-Jamia Millia Üniversity-Azerbaycan Miras, III. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 20-26 Eylül 2014, Delhi-Hindistan.

 39. “Karma Sergi”, III. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Antalya, 13-15 Kasım 2014.

 40. “Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sanat Paneli”, Konya, 27.05.2013

 41. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”,  VII. Uluslararası Türk Kültürü Sanatı Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, 26-29 Haziran 2013, Bakü.

 42. “Türkiye’de Gelenekli Sanatlar Paneli”, Konya, 27.05.2013.

 43.  “Gelenekli Sanatlar Paneli”, Konya, 06.03.2014.

 44.  “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”,  II. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 05/10.04.2014-Bosna.

 45. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”,  VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirasi Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, 15-16-17 Mayıs 2014, Konya.

 46. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”, S. Ü. Türk El San. Arş. ve Uyg. Mrk.-Jamia Millia Üniversity-Azerbaycan Miras, III. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 20-26 Eylül 2014, Delhi-Hindistan.

 47.  IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folklore Kongresi/ Sanat Etkinlikleri (IV. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 14-16 Mayıs (May) 2015.

 48. Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor Kongresi/Sanat Etkinlikleri (International Culture, Art, Folklore Congress/Art Activities),  Rostov-na-Donu/RUSYA, 23-27.04.2015.

 49.  IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Verona-İtalya, 07-11 Eylül 2015.

 50.  “Karma Türk Sanatları Sergisi”,  Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor Kongresi/Sanat Etkinlikleri (International Culture, Art, Folklore Congress/Art Activities),  Rostov-na-Donu/RUSYA, 23-27.04.2015.

 51. “Karma Türk Sanatları Sergisi”, IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Verona-İtalya, 07-11 Eylül 2015.

 52.  “Gelenekli Sanatlar Paneli”, S. Ü. Türk El San. Arş. ve Uyg. Merkezi, Konya, 06.03.2014.

 53.  “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”,  II. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 05/10.04.2014-Bosna.  

 54. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”,  VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirasi Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, 15-16-17 Mayıs 2014, Konya.

 55. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”, S. Ü. Türk El San. Arş. ve Uyg. Mrk.-Jamia Millia Üniversity-Azerbaycan Miras, III. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 20-26 Eylül 2014, Delhi-Hindistan.

 56. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”, IV. Uluslararasi Türk Sanatlari, Tarihi ve Folklore Kongresi/ Sanat Etkinlikleri (IV. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 14-16 Mayıs (May) 2015.

 57. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”, Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor Kongresi/Sanat Etkinlikleri (International Culture, Art, Folklore Congress/Art Activities),  Rostov-na-Donu/RUSYA, 23-27.04.2015.

 58. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”, IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Verona-İtalya, 07-11 Eylül 2015.

 59. IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folklore Kongresi/ Sanat Etkinlikleri (IV. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 14-16 Mayıs (May) 2015

 60. IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Verona-İtalya, 07-11 Eylül 2015.

 61. V. International Turkic Art, History and Folklore Congress / Art Activities, Komrat/Moldova, 13-16 April 2016.

 62. VI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri (VI. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 12-13-14 Mayıs 2016.  

 63.   X. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri (X. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/Art Activity), Ulanbatur-Moğolistan, 21-27 (Eylül) September 2016.

 64. International Culture, Art, Folklore Congress/Art Activities),  Rostov-na-Donu/RUSYA, 23-27.04.2015.

 65. IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folklore Kongresi/ Sanat Etkinlikleri (IV. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 14-16 Mayıs (May) 2015.

 66. IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Verona-İtalya, 07-11 Eylül 2015.

 67. Uluslararası Nevruzda Renkler Jürili Karma Sergisi, Eskişehir, 21-28 Mart 2016.

 68. V. International Turkic Art, History and Folklore Congress / Art Activities, Komrat/Moldova, 13-16 April 2016.

 69. VI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri (VI. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 12-13-14 May 2016.

 70. IV. Uluslararasi Jürili ve Davetli 42 Sanatçı-42 Eser Sergisi (IV. International Juried & Invited 42 Artist-42 Work Exhibition), Konya, 12-17 Mayıs 2016.

 71. Gençlik Buluşması II, Van, 18-25 Mayıs 2016.

 72. X. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri (X. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/Art Activity), Ulanbatur-Moğolistan, 21-27 (Eylül) September 2016.

 73. Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ağrı, 28-30 Eylül 2016.

 74. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”, IV. Uluslararasi Türk Sanatlari, Tarihi ve Folklore Kongresi/ Sanat Etkinlikleri (IV. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 14-16 Mayıs (May) 2015.  

 75. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”, Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor Kongresi/Sanat Etkinlikleri (International Culture, Art, Folklore Congress/Art Activities),  Rostov-na-Donu/RUSYA, 23-27.04.2015.

 76. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”, IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Verona-İtalya, 07-11 Eylül 2015.

 77. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”, V. International Turkic Art, History and Folklore Congress / Art Activities, Komrat/Moldova, 13-16 April 2016.

 78. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”,  “Karma Sergi”,  VI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri (VI. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 12-13-14 Mayıs 2016.

 79. “Sanat Paneli”,  IV. Uluslararasi Jürili ve Davetli 42 Sanatçı-42 Eser Sergisi (IV. International Juried & Invited 42 Artist-42 Work Exhibition), Konya, 12-17 Mayıs 2016.

 80. “Kapanış ve Değerlendirme Paneli”,  X. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri (X. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/Art Activity), Ulanbatur-Moğolistan, 21-27 (Eylül) September 2016.