TÜRK EL SANATLARI.UYG.ARŞ.MRKZ.BŞK.
FAALİYETLER

      Merkezimiz faaliyetleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

 1. 04 Nisan 1994 tarihinde Türkiye’deki El Sanatları uzmanlarının katıldığı “Türk El Sanatlarının Dünü-Bugünü-Yarını” konulu bir sempozyum gerçekleştirilmiştir.
 2. 1996 ve 1997 yıllarında hafta içi iki gün olmak üzere Merkezimiz binasında üniversite öğrencilerine açık Hüsnü Hat ve Resim kursları düzenlenmiştir.
 3. 04 Nisan 1994 tarihinde yapmış olduğumuz sempozyum bildirileri 1997 yılında 1.sayısını çıkardığımız “El Sanatları Dergisi” adı altında ve Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’e Armağan sayısı şeklinde yayımlanmıştır.
 4. Nisan 2001 tarihinde ise 19–21 Mart 1999 tarihinde yapılan serginin kataloğunun “Sanatın 2000’lere Yansıması” başlığıyla üniversitemiz tarafından basımı gerçekleştirilmiştir.
 5. 19 Mayıs 2001 tarihinde Nevşehir-Avanos çömlekçiliğini incelemek için Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Bölümü öğrencileriyle birlikte bir teknik gezi düzenlenmiştir.
 6. 10 Nisan 2002 tarihinde Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. H. Örcün Barışta Süleyman Demirel Kültür Merkezinde “El Sanatlarından Örnekler” konulu bir konferans vermiştir.
 7. 4–15 Mayıs 2009 tarihlerinde S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi ile ortaklaşa II. Uluslararası Türk El Dokumaları(Tekstil) Kongresi ve Sanat Etkinlikleri düzenlenmiş olup “Selçuklu Halılarının Anısına” bildiriler kitap halinde basılmıştır.
 8. 02-05 Ekim 2012, “IV. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/ Sanat Etkinlikleri”, Azerbaycan Bakü’de, Azerbaycan İlimler Akademisi Milli Tarih Müzesi, Azerbaycan Devlet Halk Tatbiki Sanat ve Halça Müzesi ve İstanbul Halı-Kilim Derneği işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
 9. VII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirasi Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri (VII. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/Art Activity), Bakü-Azerbaycan, 26-29 Haziran 2013.
 10. II. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 05/10.04.2014-Bosna.
 11. VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, 15-16-17 Mayıs 2014, Konya.
 12. III. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 20-26 Eylül 2014, Delhi-Hindistan.
 13.  IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folklore Kongresi/ Sanat Etkinlikleri (IV. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 14-16 Mayıs (May) 2015.
 14. Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor Kongresi/Sanat Etkinlikleri (International Culture, Art, Folklore Congress/Art Activities),  Rostov-na-Donu/RUSYA, 23-27.04.2015.
 15.  IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Verona-İtalya, 07-11 Eylül 2015.
 16.  IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri (IV. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 14-16 Mayıs (May) 2015
 17. V. International Turkic Art, History and Folklore Congress / Art Activities, Komrat/Moldova, 13-16 April 2016.
 18. VI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri (VI. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 12-13-14 Mayıs 2016.  
 19.   X. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri (X. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/Art Activity), Ulanbatur-Moğolistan, 21-27 (Eylül) September 2016.
 20. IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri (IV. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 14-16 Mayıs (May) 2015.
 21. VI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri (VI. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities), Konya, 12-13-14 May 2016.