TÜRK EL SANATLARI.UYG.ARŞ.MRKZ.BŞK.
AMAÇLAR

Yönetmeliğe göre Merkezin Amaçları:

  1. Türk El Sanatlarının kronolojik bir sistem içerisinde bilimsel veriler ışığında incelemek,
  2. Geleneksel El Sanatlarının nitelik ve niceliklerini belirlemek ve elde edilen çeşitli bilgilerle; çizim, fotoğraf, slayt, kısa ve uzun metrajlı belgesel filmlerle dokümantasyonunu gerçekleştirmek,
  3. El Sanatlarının bakım ve onarımlarını aslına uygun olarak çoğaltılmasını sağlamak amacıyla araştırmalar planlamak ve bunları atölye ve stüdyolarda uygulamak,
  4. Geleneksel yöntemlerle eser veren ve orijinal ürünler yapan ustaları desteklemek,
  5. El sanatları çalışmalarında bilim ve işbirliklerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
  6. Türk El Sanatları dallarında lisansüstü çalışmalara destekler vermek,
  7. Kaybolma tehlikeleriyle karşı karşıya olan El Sanatlarını yaşatmak için çalışmalar yapmak şeklinde özetlenebilir.