TURİZM FAKÜLTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. ŞAFAK ÜNÜVAR
Fakülte Adı:  TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Ana Bilim Dalı:  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
E-Mail :  safakunuvar selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234426
Adres : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMPÜS/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu/Selçuk Üniversitesi 19992000
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Selçuk Üniversitesi20002010
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Selçuk Üniversitesi2010 

  Akademik Yayınlar:
1. Şafak Ünüvar, Alaattin Başoda, " The Effects Of The Personality Traits Of Hospitality Undergraduate Students On Their Willingness To Work In The Tourism And Hospitality Industry ", Uluslararası Dergiler, 5/1, , 439-450, 2013,( SSCI )
2. A. Erbaşı, Ş. Ünüvar, O. Ünüvar, Y. Uzun , " Determination Of Factors Effecting Entrepreneurship Tendency Of Students Of Vocational High School Through Methods Of Data Mining ", Uluslararası Dergiler, 1/12, , 10-19, 2012,( Kurum Dergisi )
3. Şafak Ünüvar, " Media Usage of Five Star Hotels in Advertisement Activities ", International Conference for Academic Disciplines (International Journal of Arts & Sciences Multidisciplinary Conferences, 01-05/April, Vienna-AUSTRIA , , , , 2012,( Konferans )
4. Z. Aslan, Ş. Ünüvar, A. Başoda , " Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Turizm Sektörüne Uyumu Açısından Değerlendirilmesi ", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23/2, , 203-219, 2012,( Kurum Dergisi )
5. şafak Ünüvar, " Turizm Reklamlarında Yaratıcı Stratejilerin Uygulanma Düzeylerinin Belirlenmesi. ", Erciyes İletişim Dergisi ?Akademia?, 2/3, , 58-76, 2012,( Üniversite Dersgisi )
6. Ş. Ünüvar, A. Başoda , " Algılanan Hizmet Verme Yatkınlığının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama ", Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 9/1, , 46-64, 2012,( Kurum Dergisi )
7. Ş. Ünüvar, S. Şimşek , " Kültür ve Turizm Bakanlığının Yurtdışı Tanıtım Filmlerinde Kültürel İmge Kullanımı ", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Araştırmalar Dergisi, 12/24, , 305-330, 2012,( Üniversite Dersgisi )
8. Ş. Ünüvar, A. Erbaşı, F.A. Bilge , " Effect Of Workers' Perception In Hospitality Facilities On Work Satisfaction And Intention To Leave Concerning SA 8000 Social Accountability Standards ", Uluslararası Dergiler, 32/1, , 59-68, 2012,( Kurum Dergisi )
9. Ş. Ünüvar, S. Avşaroğlu, M. Uslu , " An Evaluation of Optimism and Life Satisfaction of Undergraduate Students in the School of Tourism and Hotel Management ", Uluslararası Dergiler, 8/12, , 140-147, 2012,( Kurum Dergisi )
10. Şafak Ünüvar, " The Use Of Media In Advertising As A Promotıon Tool: A Study On Hospitality Busınesses ", Uluslararası Dergiler, 5/2, , 327-347, 2012,( Kurum Dergisi )
11. A. Erbaşı, Ş. Ünüvar , " The Levels Of Using Strategic Management Tools And Satisfaction With Them: A Case Of Five Star Hotels İn Turkey ", Uluslararası Dergiler, 7/20, , 71-70, 2012,( Kurum Dergisi )
12. Ş. Ünüvar, B. Garda , " Organisational Health In Hotels: A Research In Konya ", RBAC International Management Conference 2011 (Creative Economy, Creative Business, Creative People: Human Capital as a Key Driver for Sustainable Success), 3-4 Mart, Bangkok-THAILAND , , , , 2011,( Konferans )
13. A. Erbaşı, O. Ünüvar, Ş. Ünüvar , " A Field Study Related To The Determination Of The Entrepreneurship Tendency Of The Prospect Manager Vocational Students ", RBAC International Management Conference 2011 (Creative Economy, Creative Business, Creative People: Human Capital as a Key Driver for Sustainable Success), 03-04 March, Bangkok-THAILAND , , , , 2011,( Konferans )
14. G. Gök, Ş. Ünüvar , " 2634 Sayılı Turizm Teşvik Yasası İle Getirilen Düzenlemelerin Turizm Gelirlerine Katkısı Üzerine Bir Değerlendirme ", Turizm Sektöründe Sürdürülebilir Rekabet, Yenilik ve Küresel Trendler, I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim, Beyşehir-KONYA, , , 551-571, 2011,( Konferans )
15. G. Gök, Ş. Ünüvar , " Türkiye'de Kongre Turizminden Elde Edilen Gelirlerin Turizm Gelirleri İçindeki Payı ", 1. Uluslararası Turizm Sempozyumu, 1-4 Aralık, Eğirdir- ISPARTA, , , 103-116, 2011,( Konferans )
16. Şafak Ünüvar, " Sürdürülebilir Turizmin Sağlanmasında Kültür Turizminin Yeri Ve Önemi: Konya İli Örneği ", VIII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 9-13 Haziran, Celalabad-KIRGIZISTAN, , , 467-474, 2010,( Konferans )
17. A. Karaman, Ş. Ünüvar, M. Sezgin , " Ulaştırma Hizmetleri İşletmeciliğinde Müşteri Memnuniyetinin Önemi: Örnek Alan Araştırması ", VIII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 9-13 Haziran, Celalabad-KIRGIZISTAN, , , 475-484, 2010,( Konferans )
18. Ş. Ünüvar, F.A. Bilge , " Örgütsel İletişimin Bir Unsuru Olan Örgüt İçi İletişimin Konaklama İşletmelerindeki Etkinliği: Örnek Bir Alan Araştırması ", Bildiri Kitapçığı, 10, 12, , 55-72, 2009,( Kurum Dergisi )
19. Şafak Ünüvar, " Kişilerarası İletişimin Konaklama İşletmelerindeki Önemi Ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Economic Research), 12/9/18, , 377-396, 2009,( Üniversite Dersgisi )
20. M. Sezgin, Ş. Ünüvar , " Kültürler Arası İletişimde Turizmin Önemi, Alternatif Turizm Ve Pazar Olgusu ", Uluslararası Dergiler, 10, 12, , 392-404, 2009,( Kurum Dergisi )
21. Şafak Ünüvar, " Turizm Sektöründe Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanımı ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler M.Y.O, Dergisi, 11/1-2, , 597-618, 2008,( Üniversite Dersgisi )
22. Şafak Ünüvar, " Turizm Sektöründe Reklam Kampanya Planlama Sürecinde Amaç ve Strateji Farklılıkları ", İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, VI. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 25-28 Mayıs 2008, KIRGIZİSTAN, , , 605-614, 2008,( Konferans )
23. Şafak Ünüvar, " Kişilerarası İletişimin Konaklama İşletmelerindeki Önemi ", İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, V. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007, KIRGIZİSTAN , , , , 2007,( Konferans )
24. Şafak Ünüvar, " Pazarlama Aracı Olarak Konaklama İşletmelerinde Halkla İlişkiler Faaliyetleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler M.Y.O Dergisi, 9/1-2, , 179-198, 2006,( Üniversite Dersgisi )
25. Ş. Berber, Ş. Ünüvar , " Dünya Turizminde Gelişme Eğilimleri İçerisinde Kültür Turizminin Yeri: Konya İli Örneği ", 1. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu, 2-3 Kasım, İZMİR, , , 312-323, 2000,( Konferans )
26. Ş. Berber, Ş. Ünüvar , " Dünya Turizminde Gelişme Eğilimleri İçerisinde Kültür Turizminin Yeri: Konya İli Örneği ", 1. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu, 2-3 Kasım, İZMİR, , , 312-323, 2000,( Konferans )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yardımcısı (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)20092011
Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Bologna Süreci Yardımcı Öğretim Üyesi2011 
SÜSEM (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Danışmanlar Kurulu Üyesi2011 
Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Staj Program Sorumlusu2011 
Müdür Yardımcısı (Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu2011 
Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, FARABİ Programı Bölüm Koordinatörü2011 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.14/12/200908/02/2011
S.Ü. Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik BölümüYüksekokul Müd. Yrd.08/02/201109/10/2013
S.Ü. Turizm FakültesiDekan Yrd.23/05/201315/10/2015
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi04/02/2014 
S.Ü. Turizm FakültesiDekan Yrd.08/11/201623/11/2017

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
GENEL TURİZM BİLGİSİ
KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ
TURİZM İŞLETMELERİNDE REKLAM VE TANITIM