TURİZM FAKÜLTESİ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak 05.09.2009 tarihinde 27340 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2009/15381 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 97 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 2013 Mart ayında Turizm Fakültesi olan okulumuzun eğitim süresi 4 yıl olup dersle...
MISYON: Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek insan kaynağı sağlamak Bilimsel araştırmalarla turizm boyutuyla toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sağlamak Girişimci ve nitelikli turizm profesyonelleri yetiştirmek Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilebilirliği arttırmak. Lisans ve lisansüstü eğitimde kaliteyi arttıran uluslar arası akreditas...
VIZYON: Turizm sektöründe yenilikçi, rekabetçi, girişimci meslek mensuplarını yetiştirmek turizm sektörüne yönelik bilimsel çalışma ve projelere öncü olmak küresel gelişmelere uygun eğitim programlarıyla turizm sektörü için referans/ekol/okul olmak.... devamı için tıklayınız...