TURİZM FAKÜLTESİ
TARİH
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. NECMİ UYANIK
Fakülte Adı:  EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
E-Mail :  necmiuyanik hotmail.com
Telefon : 03322231423
Adres : Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü A. K. Kampüsü Selçuklu/42049 KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Necmi Uyanık-Mustafa Zenginbaş, " Mandalı Günler: The New York Times Gazetesine Göre ABD Senatosu'nun Ermeni Maandasını Reddetmesi Sürecindeki Gelişmeler ", Uluslararası Dergiler, 6, , 215-250, 2011,( Diğer )
2. Necmi Uyanık-Muhammed Sarı, " Cumhuriyet Döneminde Yaşanan Kuraklık Felaketleri Üzerine Bir Değerlendirme ", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, , 141-176, 2011,( Diğer )
3. Necmi Uyanık, " Yenileşme Yolunda Bir Türk Aydını ve Ondaki Fransa Tesiri Üzerine Bazı Tespitler ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal Of International Social Research, 6, , 665-681, 2009,( Diğer )
4. Necmi Uyanık, " Yaşadıkları ve Yazdıklarıyla Konya'da Bir Gazeteci: Selçuk Es ", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Pursuit Of History International Periodical For History And Social Research, 1, , 171-194, 2009,( Diğer )
5. Necmi Uyanık, " Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Hasan Fehmi'nin Yaşadıkları ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 19, , 215-241, 2008,( Üniversite Dersgisi )
6. Necmi Uyanık, " Atatürk'ün TBMM Açılış Konuşmaları Işığında Türk-Sovyet Siyasî İlişkilerinin Değerlendirilmesi (1923-1938) ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 20, , 133-147, 2008,( Üniversite Dersgisi )
7. Necmi Uyanık, " İzmir'in İşgaline Karşı Konya Yöresinden Gelen Tepkiler ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal Of International Social Research, 5, , 837-868, 2008,( Diğer )
8. Necmi Uyanık, " Dr. Jules (Gyula) Germanus ve Türk İnkılâbına Dâir Risalesi ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 18, , 97-123, 2007,( Üniversite Dersgisi )
9. Necmi Uyanık, " Bir Devrin Gizli Çehresi: M. Razi Yalkın ve Eserleri Üzerine ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 17, , 179-208, 2007,( Üniversite Dersgisi )
10. Necmi Uyanık, " Şehit Albay M. Nazım ve Türk Askerî Tarihindeki Yeri ", , 5, , 73-95, 2007,( Üniversite Dersgisi )
11. Necmi Uyanık, " Vatana Can Verenler: Mehmet Nazım ve Süleyman Sırrı Ekseninde Beyşehir Kuvâ-yı Milliyesi ", I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1, , 519-550, 2006,( Diğer )
12. , " Batıcı Bir Aydının Türk İnkılâbına Bakışı ", Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1, , 167-191, 2005,( Üniversite Dersgisi )
13. Necmi Uyanık, " Celâl Nuri İleri ve Tarih Anlayışı ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 16, , 239-258, 2004,( Üniversite Dersgisi )
14. Necmi Uyanık, " Batıcı Bir Aydın Olarak Celâl Nuri İleri ve Yenileşme Sürecinde Fikir Hareketlerine Bakışı ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 15, , 227-274, 2004,( Üniversite Dersgisi )
15. Necmi Uyanık, " Suphi Nuri İleri ve Gazetecilik Hatıraları ", Üniversite Dergisi, 11, , 75-99, 2003,( Üniversite Dersgisi )
16. Necmi Uyanık, " Modernist-İslâmcı Bir Aydın Olarak M. Şemseddin (Günaltay) ve Eğitim Kurumlarına Bakışı (1883-1961) ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, , 213-235, 1999,( Üniversite Dersgisi )
17. Necmi Uyanık, " Mustafa Reşit Paşa'da Yenileşme Anlayışı ", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 4, , 251-262, 1997,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SÜ Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği201 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. RektörlükRektör Danişmani18/01/2016 
S.Ü. Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müdür V.18/08/201611/04/2017
S.Ü. Turizm FakültesiDekan Vekili02/11/201616/10/2018
S.Ü. Uluslararasi Göç Ve Diaspora Uyg. Ve Arş. Mrk.Müd.Merkez Müd.24/11/201724/11/2020
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.19/07/2018 
S.Ü. Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği BölümüBölüm Başkan V.25/09/201801/10/2018
S.Ü. Turizm FakültesiDekan16/10/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
AVRUPA TARİHİ I
AVRUPA TARİHİ II
ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE TARİHİ I
ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE TARİHİ II
MEZUNİYET ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI
MEZUNİYET ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI I
MEZUNİYET ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI II