TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi-TÖMER, 24.03. 2013 tarihli, 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kuruluş kararıyla faaliyetine başlamıştır. 2013-2014 öğretim yılında öğretime başlayacaktır. Merkezimiz, Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek suretiyle isteyenlere b...
MISYON: Dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirmeye çalışmak, bu yöntem teknikleri uygulamak, yurt içi ve yurt dışında Türkçeyi ve diğer birtakım yabancı dilleri öğretmek amacıyla gerekli eğitim ortamını oluşturmak, sözü edilen alanlarda eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak....
VIZYON: Türk dili ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde, öğretim yöntem ve tekniklerinin oluşturulmasında çağın gereklerine uygun, son teknolojileri kullanarak Türkiyede ve dünyada önde gelen bir kurum olmak.... devamı için tıklayınız...