TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Serdar GÖKTAŞ

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Öğrencinin bilgilendirilmesi,bilgiye ulaşım yollarının öğretilmesi ve mezuniyet sonrası yapabilecekleri asgari pratik deneyim kazandırılmasını amaçlar.Her staj grubu sonrası yapılan değerlendirme ile güncelleme yapılır.

Vizyon: Ulusal ve uluslararası akreditasyon kazanarak üroloji hastalıkları alanındaki araştırma, eğitim ve hizmet konularında mükemmeliyete ulaşmak ve sürdürmektir.

Misyon: Üroloji ile ilgili her konuda klasik bilgi, deneyim ve birikimlerimize güncel ve modern bilgi ve teknikleri de katarak evrensel değerler ışığında kliniğimiz araştırma görevlilerimize çağdaş standartlarda üroloji eğitim ve öğrenimi vermek üstün nitelikli, hasta haklarına ve etik kurallara saygılı, sorumluluklarının bilincinde ve bunların gerektirdiği uygulamaları bilen üroloji uzmanları yetiştirmek, dünya tıp bilimine katkı sağlayan araştırmalar yapmak ve hastalarımıza şefkatli yaklaşımla beraber yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Öğrencilerin hasta başı vizit, hasta takibi, uygulanan invaziv işlemlerin izlenmesi (endoskopi, cerrahi girişimler), ürodinami ve ultrasonografi katılımı, poliklinik izlemi, teorik ders sunuları, kaynak kitaplar aracılığı ile üroloji Hastalıkları kliniği hakkında bilgilendirilmesi

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5 sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Mevzuat çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Teorik ve Pratik sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Teorik ve Pratik sınav

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı