TIP FAKÜLTESİ
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrencilerimize Duyurulur

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan 73112577-000-E.21113 No&rsquolu 13.03.2020 tarihli duyuru uyarınca COVID-19 pandemisi dolayısıyla yüksek öğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiştir. Bu bağlamda yapılan görüşmeler neticesinde öncelikli olarak uygulanmak üzere Yürütme Kurulunun 13.03.2020 tarihli toplantısında özellikle intörn öğrencilerle ilgili olarak Madde 12 ile aşağıdaki hususa karar verilmiştir:

Madde12.Tıp fakültesindeki intörnlerin gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilmesine karar verilmiştir.

Gönüllü olarak stajlarına devam eden ve tamamlayan öğrencilerimizin staj kaybı ve intörnlük sürelerinde uzama olmayacaktır, devam etmeyen öğrencilerimizin mevcut dönem 6 eğitim takvimine göre eksik kalan stajlarını tamamlamaları gerekecektir.

Bu durumda intörn öğrencilerimiz eğitime ara verme veya gönüllü olarak devam etme tercihlerini belirlemeleri, gönüllü olarak eğitime devam etmek isteyen öğrencilerimizin öğrenci işlerine müraacatı  ve gönüllü olarak devam etmek istediklerine dair bir dilekçe vermeleri gerekmektedir.

 

Prof. Dr. Serdar Göktaş

Dekanlık