TIP FAKÜLTESİ
SELÇUK TIPTA NÖROPAZARLAMA KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ

     Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Beyhekim toplantı salonunda, Sinir Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Nöropazarlama konferansı düzenlendi.

       Merkez Müdürü Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdülkerim Kasım Baltacı’nın; Dr. Ferdi Bişkin tarafından sunulan Nörpazarlama Uygulamaları konulu konferansın merkezin 2018 yılındaki son faaliyeti olduğunu, Sinir Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2019 yılı Haziran ayında element metabolizması ve beyin fonksiyonları ilişkisinin öncelikle ele alınacağını, “Düşünsel Elementler” isimli ulusal sempozyumun düzenleneceğini bildirmesiyle başlayan program, konuşmacı Necmettin Erbakan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Bişkin’in sunumuyla devam etti.

       Konferansta; nöropazarlama, insan beyninin satın alma sürecindeki işlevi, geleneksel ve modern pazarlama yöntemleri, ürün-fayda-imaj ilişkisi ve sinirbilim ölçüm alanları gibi konulara uygulamalı ve eğlenceli örneklerle değinildi.

         Dekan yardımcıları Prof. Dr. Şerefnur Öztürk ile Prof. Dr. Hüsnü Alptekin, Sinir Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdülkerim Kasım Baltacı ve Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin katılım sağladığı konferansa öğrencilerin ilgisi oldukça yoğundu.

Program, Prof. Dr. Abdülkerim Kasım Baltacı’nın konuşmacı Dr. Öğr.Üyesi Ferdi Bişkin’e teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu.