TIP FAKÜLTESİ
Dönem 2 Bilgilendirme Toplantısı

10 Eylül 2018 tarihinde 2018-2019 eğitim yılına başlayan Dönem II öğrencilerimiz, Dönem II koordinatörlüğü tarafından yapılan Öğrenci Bilgilendirme amfi görüşmeleri ile eğitim programı ve yıl içerisinde sürecin işleyişi hakkında bilgilendirildiler. Öğrenci Temsilcisi seçimi gerçekleştirildi. Amfi görüşmeleri kapsamında Dekan Yardımcımız sayın Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK tarafından Fakültemizin Akreditasyon Süreci ve Kazanımları konusunda bilgilendirme yapıldı. Bununla birlikte ,Topluma Dayalı Tıp Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih KARA ve Kanıta Dayalı Tıp Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bahar ÖÇ tarafından kurul çalışmaları ve öğrencilerin dönem boyunca yapacakları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerini içeren sunumlar yapıldı . Dönem II öğrencilerimizin yoğun katılımları ile dönem 2 eğitim yılı açılışımız gerçekleştirilmiştir.