TIP FAKÜLTESİ
Dönem 1 Paneli

 Dönem I koordinatörlüğü tarafından organize edilen "Gen tedavi yaklaşımları ve güncel klinik uygulamalar" konulu panel 03.05.2018 tarihinde dönem I amfisinde gerçekleştirilmiştir. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç.Dr. Hilal Arıkoğlu ve Dr.Öğr.Üyesi Dudu Erkoç Kaya ile Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Nadir Koçak ve Prof.Dr. Tülin Çora&39nın  konuşmacı olarak yer aldıkları panele dönem I öğrencilerinin yanı sıra diğer dönem öğrencileri, araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri katıldı. Panelde gen tedavisinde temel yaklaşımlar, Gen düzenleme teknolojileri ve özellikle son yılların en ümit verici keşfi olan CRISPR/Cas9 sistemini gen tedavisindeki yeri ile gen tedavisinin bugünü ve yarını konuşuldu.