TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Pınar KARABAĞLI

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: 1.Anabilim dalımızda teknolojik alt yapı ve donanımın geliştirilmesi. 2.Araştırma ortamının güçlendirilmesi. 3.Akademik ve teknik kadronun güçlendirilmesi. 4.Bilim ve hizmet alanında uluslararası akreditasyon sahibi olmak.

Vizyon: Ülkemizde ve diğer gelişmiş ülkelerde kullanılan en son bilgi ve teknolojilerle donanımlı cihazlar,tam yetişmiş personel katkıları ile,kaliteli hizmet sunarak tüm bölgede ve yurtta referans bir bölüm olabilmektir.Ayrıca Tıp Fakültemizin mezuniyet öncesi ve Patoloji uzmanlık eğitiminde ülkemizdeki konumunu geliştirerek daha iyiye ulaşmayı,ulusal ve uluslararası bilgi birikimine yayın ve bildiri yoluyla katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Misyon: Tıp fakültesi öğrencilerinin hastalıkların oluşum mekanizmalarını uygun eğitim ve çağdaş yöntemler eşliğinde öğrenmelerini sağlamak,hekimlik uygulamalarında başarıyı getirecek olan temel bilgi ve kavrama becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin izlenmesinde ve uygulanmasında en yeni teknik olanakları kullanarak, mesleğinde yeterli ,çağdaş Tıbbi Patoloji uzmanları yetiştirmek, patoloji alanında kaliteli hizmeti sunmak ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları: Derslerimiz 3. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Mevzuat çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 2. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Teorik ve Pratik sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Teorik ve Pratik sınav

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı