TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Duygu FINDIK

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Esma MENEVŞE

Farabi Koordinatör:

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Tülün ÇORA

Amacı: İnsan sağlığını etkileyen mikroorganizmaları tanımlamak,onlarla mücadele etmek, hastalıklarından korunmak ve kontrolünü sağlamak için gerekli bilgiyi edindirmektir.

Vizyon: Tıp alanında tüm hastalıklarla mücadele önce bilgiyi gerektirir. Mikrobiyoloji bilimindeki teknolojik gelişmelerin insanlık yararına kullanılabilmesi için öncelikle iyi yetişmiş, bilgili, deneyimli hekimlere gereksinim vardır. Bu gereksinimin karşılanabilmesi için Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji eğitiminde, güncel bilgileri iyi kavramış pratik uygulamada bu bilgileri kullanabilen hekim yetiştirmenin esas alındığı bir eğitim yönteminin benimsenmesi gerekmektedir.

Misyon: Tıp fakültesi öğrencilerine, günümüzde ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam eden infeksiyon hastalıkları etkeni mikroorganizmalar ve bu infeksiyonların tanısı ve tedavisi için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak, yatay ve dikey entegrasyonla bu bilgilerin klinikte uygulanabilirliğini sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Dersler teorik amfi dersleri ve pratik uygulamalar olarak iki grupta verilmektedir. Teorik derslerde, mikroorganizmalar yaptıkları hastalıklar ve bunların kliniğe yansımaları hakkında bilgi verilmekte, pratik uygulamalarda ise multidisipliner laboratuvarda konulara ilişkin deneyler yapılır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tıp fakültesi 1,2 ve 3 öğrencisi olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bir önceki sınıfı başarı ile tamamlamış olmak.

Mezuniyet Şartları: Final sınavını başarmış olmak

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Kurul sonu sınavlarını başarmak.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü nedeniyle iş garantileri mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.