TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Genetik mekanizmaların işleyişi ve bu işleyişteki aksaklıklardan ortaya çıkan hastalıkların tanı ve tedavi tekniklerinin anlatılması

Vizyon: Genetik hastalıkların moleküler temellerini uygulamalı olarak birebir yaptırtabilmektir.Genetik alanındaki güncel problemlere yüönelik akademik çalışmalar yapmaktır.

Misyon: Genetik hastalıkların ortaya çıkışı ve bu hastalıkların teorik ve uygulamalı olarak tanı ve tedavilerini kapsamaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Genetiğin insan yaşamında ve hastalıklarındaki önemini vurgulamak için, sitogenetik, moleküler genetik, kanser genetiği, transplantasyon genetiği ve popülasyon genetiği anlatılacaktır. Genetik hastalıkların ayırıcı tanıları ve bazı tedavileri teorik ve pratik uygulamalarla öğrencilere aktarılacaktır. Pratik uygulamalarda, teorik derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamaya nasıl aktarılacağını ve problemlerin çözümüne dayalı pratik bilgiler edinmeleri hedeflenmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tıbbi Genetik dersi tıp fakültesi 1. ve 3. sınıflarda yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Tıp fakültesi öğrencisi olmak

Mezuniyet Şartları: Devamsızlık yapmamak ve sınavları başarmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Dönem I ve III. Sınıf komite sınavlarında başarılı olmak.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin ?Devlet Hizmeti Yükümlülüğü? nedeniyle iş garantileri mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.