TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Hülagu Barışkaner

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr.Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof.Dr.Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr.Tülün ÇORA

Amacı: Dersin amacı, Farmakoloji ile ilgili temel kavramları, ilaçların etki mekanizmalarını, yan etkilerini, dozlarını, uygulama yollarını, ilaç etkileşimlerini, reçete yazma ilkelerini ve akılcı ilaç kullanımı bilgilerini teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir.

Vizyon: Tıbbi Farmakoloji alanında etik ilke ve değerler çerçevesinde iyi ve kapsamlı bir eğitim vermek, ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini bilen ve bu bilgiler ışığında akılcı ilaç seçimi ile tedavi yapabilen, bilimsel düşünceyi benimsemiş hekim ve akademisyenlerini yetiştirmek.

Misyon: İnsanlık ve hekimlik temel değerlerine sahip, toplum ve ülke yararlarını gözeten, akılcı ilaç seçimi yapabilen, ilaç yarar-zarar oranı, etki ve yan etkilerini bilen mesleğinde yeterli hekimler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Farmakoloji ile ilgili temel kavramlar, santral sinir sistemi, otonom sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner sistem ve endokrin sistemlerine etkili ilaçlar, otokoidler ve kemoterapötiklerin etki mekanizmaları, endikasyon ve kontrendikasyonları, yan etkileri ve ilaç etkileşimleri anlatılacaktır. Tedavide akılcı ilaç uygulamalarının temel bilgileri ve reçete yazma prensipleri aktarılacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tıbbi Farmakoloji dersi tıp fakültesi 3. ve 4. sınıflarda yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Tıp fakültesi öğrencisi olmak

Mezuniyet Şartları: Devamsızlık yapmamak ve sınavları başarmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: III. Dönem komite sınavlarında başarılı olmak ve IV dönem Dahiliye stajında başarılı olmak.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin ?Devlet Hizmeti Yükümlülüğü? nedeniyle iş garantileri mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.