TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hilal ARIKOĞLU

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr.Tülün ÇORA

Amacı: Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında teknik ve bilimsel anlamda temel oluşturucu nitelikte eğitim vermek, araştırma yapabilen, sonuçları yorumlayabilen, klinik olayları hücresel ve moleküler düzeydeki mekanizmalar ile bağdaştırabilecek bakış açısını kazanmış hekim ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon: Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında eğitim almış, uygulamalı araştırmalarda çalışma yapabilen, analitik düşünen, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı hekim ve lisanüstü öğrenciler yetiştirmektir.

Misyon: Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalımız, donanımlı teknik ve bilimsel alt yapısı ile uluslararası düzeyde araştırma yapabilen, elde ettiği verileri klinikle entegre edebilen ve ülke bilimine katkı sağlayan bir bölüm olmayı kendine misyon edinmiştir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetiğin insan yaşamında ve hastalıklarındaki önemini vurgulamak için, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik, hücreler arası etkileşimler ve sinyal mekanizmaları anlatılacaktır. Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik alanındaki temel teknikleri, mikroskop kullanımı, preparat hazırlanması, DNA eldesi ve analizi gibi, öğrenmeleri ve böylece teorik derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamaya aktarmaları, analiz etmeleri ve problemle karşılaşmaları durumunda çözüm üretebilmeleri için laboratuar çalışmaları hedeflenmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tıbbi Biyoloji dersi tıp fakültesi 1. sınıfta yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Tıp fakültesi öğrencisi olmak

Mezuniyet Şartları: Devamsızlık yapmamak ve sınavları başarmak

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Dönem I komite ve final/bütünleme sınavlarında başarılı olmak.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin ?Devlet Hizmeti Yükümlülüğü? nedeniyle iş garantileri mevcuttur

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.