TIP FAKÜLTESİ
Kurumsal Politikalar

MİSYONUMUZ Mesleki bilgi ve beceri donanımı tam, etik ve ahlaki değerlere saygılı, alanında yetkin ve başarılı, meslektaşlarıyla ve hastalarla doğru iletişim ve empati kuran, insanlığa hizmet ilkesini benimsemiş, akılcı ve yenilikçi düşünen, çevresine duyarlı, sosyal, kendini geliştirebilen hekimler yetiştirmek. Öğretim üyeleri ve eğitimi nitelikli, öğrencilere iyi ve doğru rehberlik verebilen, teorik ve pratiğin iyi bir şekilde harmanlandığı, verimli, yenilikçi, motivasyonu yüksek, ekip ruhuna sahip, özgün bilimsel araştırma yapabilen akademisyenlerin yetişmesine olanak sağlayan bir tıp fakültesi olmak. Sağlık hizmeti alanında çevresi ile uyum içinde, bölgesel ve ulusal sağlık sorunlarına çözüm üreten, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen, hasta-hekim memnuniyeti sağlayabilen, güler yüzlü, deontolojik kuralları gözeten, bilimsel ve ileri teknoloji ile desteklenen sağlık hizmeti sunmak.

VİZYONUMUZ Eğitim ve öğretim elemanlarının niteliğini sürekli artıran, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, öğrencilerini kariyer basamaklarına hazırlayan, verdiği eğitim ile bilim adamı vizyonu kazandıran, çok yönlü, hümanist kişiliklerin oluşmasını ve gelişmesini sağlayan lider bir tıp fakültesi olmak. Bilimsel araştırmaya önem veren, çağdaş, dinamik, yenilikçi görüş ve araştırmalara açık, bilgiyi en iyi şekilde kullanan ve bilgi üreten, sürekli yenilenen ve yeniliklere öncü olmayı gelenek haline getiren yapısı ile önde gelen, ulusal ve uluslararası merkezlerce de işbirliği yapılan bir bilim merkezi olmak. Birey ve toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi odaklı, kaliteli sağlık hizmeti veren, sağlık hizmeti sunumunda bölgesinde olduğu kadar, ulusal ve uluslararası alanda da tanınan, saygınlığı olan ve tercih edilen, misyonunu kurumsallaştırabilmiş örnek bir tıp fakültesi olmak. “Uluslar arası alanda marka bir eğitim kurumu ve tedavi merkezi olmak, Vizyon “İlimiz ve ülkemizin sağlık turizminde öncü ve marka olması” Gelişen sağlık turizmi trendleri dikkate alınarak sadece ülkemiz değil, potansiyel diğer ülkeler için turizm hekimliği açısından farkındalık yaratmak.

HEDEFLERİMİZ “Ülkemizin jeopolitik durumu göz önüne alınarak, göç alan coğrafyalarda görülen tıbbi jeolojik hastalıklar, yerel hastalıklar, salgın yapabilen hastalıkların daha önce tespit edilerek, buna uygun savunma mekanizması gelişmesi, göçle beraber bu hastalıkların ülkemize girişinin engellenmesi konusunda çalışmaların yapılması, ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın halk sağlığı yönünden korunmasının geliştirilmesi”

EĞİTİM ALANINDA

1. Dünyanın en iyi eğitim veren, saygın tıp fakülteleri arasına girebilmek için ideal eğitim koşullarını sağlamak ve devam ettirmek.

2. Öğretim üyesi/öğrenci oranının ideal ölçülere ulaşmasını sağlamak.

3. Yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip hekimler yetiştirmek.

4. Etik değerlere saygılı hekimler yetiştirmek.

5. Araştırmacı, sorgulayıcı, özgüveni tam, iyi iletişim becerilerine sahip hekimler yetiştirmek.

ARAŞTIRMA ALANINDA

1. Dünyanın en iyi eğitim veren, saygın tıp fakülteleri arasına girebilmek için nitelikli yayın oranını artırmak, öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın ve atıf sayısını artırmak.

2. Ülkemiz ve dünyada araştırma ve inovasyon alanında önemli katkılarda bulunabilmek, patent sayısını artırmak, ulusal ve uluslararası projeler üretmek.

3. Araştırma alanında destek olanakları sağlamak.

4. Araştırmaları ile uluslararası nitelikli, saygın, başarılı, yeniliklere açık araştırmacı, lider bir kurum olmak.

5. Araştırma alanında diğer kurumlar ve sanayi alanı ile işbirliği yapmak.

HİZMET ALANINDA

1. Sunduğu sağlık hizmetleriyle hasta memnuniyetini yükseltmek, referans akademik sağlık kurumlarından biri olmak.

2. Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı, modern ve etik kurallar çerçevesinde, güvenilir sağlık hizmeti sunmak.

3. Koruyucu hekimlik alanında, bireysel ve toplumsal katkı yapmak.

4. Ülkemizdeki sağlık programı ve politikalarının oluşumunda etkili olmak, yaygın sağlık problemlerine karşı projeler oluşturmak ve uygulamak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ Bilgili ve donanımlı, idealist, aydın, kararlı, özgüveni yüksek, etik değerlere bağlı, vicdanlı, anlayışlı, ahlaklı, manevi değerlere saygılı, girişimci, katılımcı, yenilikçi, hastası için kaygılanan, hızlı karar verebilen, hasta haklarına saygılı, erdemli, alanının en iyisi olmaya çalışan yani “Hekim” olma özelliklerini oluşturan değerlerimizdir.