TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali Ünlü

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Vücudumuzda bulunan prtoein, karbonhidrat, vitamin, lipidler, nükleik asitlerin, minerallerin yapılarını fonksiyonlarını öğrenmek ve çeşitli hastalıklarda bunların değişimlerinin kavranılmasıdır.

Vizyon: Tıbbi Biyokimya alanında gerek eğitim gereksede hasta hizmetleri açısından ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Misyon: Tıp alanında tıp etiğini benimseyen, çevreye duyarlı, ilerlemeye açık ve iletişim becerisine sahip doktor ve bilim adamı yetiştirerek ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar ve projeler yürütmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Tıbbi Biyokimya ana bilim dalında temel ve klinik biyokimya öğrenimi veren lisans programında, temel olarak teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Öğrencilerin temel ve klinik biyokimya bilgisine sahip olması beklenmektedir. Bünyesinde biyokimya rutin, metabolizma, hücre kültür ve araştırma laboratuvarı olmak üzere 4 adet laboratuvar bulundurmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Fizyoloji dersi tıp fakültesi 1. 2. ve 3. sınıflarda yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 3. sınıfı bitirmek.

Mezuniyet Şartları: Devamsızlık yapmamak ve sınavları başarmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Dönem I, II ve III. Sınıf Kurul sonu pratik ve teorik sınavlarda başarılı olmak.

İstihdam Olanakları: Devlet Hizmeti Yükümlülüğü nedeniyle kamuda iş garantisi mevcuttur. Ayrıca özel sektörde yaygın istihdam imkanları vardır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.