TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ender ERDOĞAN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Duygu FINDIK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Duygu FINDIK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülin ÇORA

Amacı: Sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının anlaşılmasına temel oluşturacak hücrenin yapı taşları, morfolojisi, döngüsü, vücudun biyolojik dengesi gibi ana kavramlar işlenmektedir. Ayrıca, beceri eğitiminin temelleri atılmakta, bilgisayarın tıp eğitiminde ve günlük yaşamdaki kullanımına yönelik eğitim programı, sağlığı koruma ve geliştirme ve etik ve hukuk kavramları ele alınmaktadır. İlişkili sistemler zemininde entegre edilmiş (yatay) ve klinik örneklerle bağıntılandırılmış (dikey) bir yapılanmayla, vücudun normal yapısının ve işlevlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Vizyon: Uluslararası standartlara uygun ve akredite, çağın ihtiyaçlarına cevap veren ve çağının tüm olanaklarını kullanan bir eğitim düzeyini ve bu düzeyin sürekliliğini sağlamak.

Misyon: Klinik bilimlere temel tıp eğitimi alt yapısını kazanmış nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 6 yıllık tıp eğitiminin ilk iki yılı boyunca ve ön lisans düzeyinde, klinik bilimlere hazırlık eğitiminin verildiği kuramsal ve uygulamalı eğitimleri kapsar.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Sistematik bir bütünlük içinde ilişkilendirilmiş (entegre edilmiş) derslere ait kurulların sonunda ve yıl sonunda yapılacak final sınavında en az 60 puan ortalamasını sağlamak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Kurul sonu ve yıl sonu sınavlarında çoktan seçmeli test formatı kullanılmaktadır. Kurul içerisindeki ağırlığına göre soru yüzdeleri belirlenmekte olup her bir derse ait soruların en az %50'sinin doğru cevaplanması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları: Tıp eğitimi altı yıl süren ve bütünlük arz eden bir eğitim olduğundan; bu aşamada halihazır bir istihdam olanağı bulunmamaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: İki yıllık eğitimi başarı ile tamamlayanlara klinik bilimler eğitimine doğrudan geçiş yapmaktadırlar.