TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yavuz SELVİ

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Tıp Fakültesi öğrencilerinin psikiyatri konusunda dünya standartında eğitim almasını sağlamak.

Vizyon: Tıp eğitim ve hizmetinde yüksek kalitede çalışmalar üretmek, psikiyatrinin her alanında uzmanlaşmış alt birimlere sahip bir merkez olarak tıp öğrencilerine en iyi psikiyatri eğitimini veren, ülkemizden ve başka ülkelerden tıp öğrencilerinin psikiyatri eğitim için başvurdukları, öğrencilerin bilimsel araştırmalar ve toplum ruh sağlığı projelerine katıldığı, tercih edilen önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Misyon: Tıp fakültesi öğrencilerini insan davranışını , çağdaş psikiyatri kavramlarını, hastalıkların oluş mekanizmaları ve tedavilerini bilen, ruhsal rahatsızlıkları birinci basamakta en iyi şekilde ele alabilecek yeterlikte, bu konuda tanı ve araştırma yöntemlerini bilen tıp doktorları olarak yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Altı yıllık süre içerisinde psikoloji ve psikiyatriyle ilgili kavramlar, hastalıklar, tanı ve tedavi yöntemleri program içerisinde yer almaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK tarafından belirlenen) yönetmelikler çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlamdırılam merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sora bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencileri için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre yada üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Yazılı ve sözlü sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınıflar düzeyinde yapılan sözlü ve yazılı sınavlar

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Uzmanlık Sınavı