TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yahya PAKSOY

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Sağlıklı bir toplum anlayışı ile hasta memnuniyeti odaklı, yüksek kalitede nitelikli tanısal ve girişimsel radyolojik işlemleri tıbbi etik değerler çerçevesinde sunmak ve bunların yanı sıra temel radyolojik bilgilere ve radyolojik modalitelere hakim hekimler yetiştirmek.

Vizyon: Halen uygulanmakta olan uluslarası standartlarda rütin ve ileri görüntüleme yöntemleri ile girişimsel radyolojik işlemleri daha üst düzeylere çıkartmak, radyoloji nosyonunu kazanmış pratik ve teorik açıdan daha üst düzey radyoloji bilgisine sahip hekimler yetiştirmek.

Misyon: Çağdaş alt yapısı ve en son teknolojiyi kullanan deneyimli ekibi ile uluslararası sağlık standartlarını benimseyen, bölgemizde ve Türkiyede saygın referans bir merkez olmak. Yetiştirdiği hekimlerin diagnostik radyolojik tetkiklerde özellikle temel ve acil durumlarda kolayca tanı koyma becerisini kazanmasını sağlamak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Tanısal ve girişimsel radyolojik işlemlerle hizmet vermekle birlikte yeterli bilgi ve tecrübe ile donanımlı tıp doktorları ve radyoloji uzmanları yetiştirir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK tarafından belirlenen) yönetmelikler çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlamdırılam merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sora bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencileri için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre yada üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Yazılı ve sözlü sınavları başarıyla geçmek vı

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yazılı ve sözlü sınav

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Uzmanlık Sınavı