TIP FAKÜLTESİ
Fakültemiz Yönetmelik ve Yönergeler
Yönetmelik ve Yönergeler
 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönetimi Yönergesi

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Yönergesi

Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Mart Plaket ve Teşekkür Belgesi Verme Usul ve Esasları

Tıp Fakültesi Dışındaki Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin  Fakültemize Yaptığı Staj Başvurularında İzlenecek Usuller

Uzmanlık Öğrencileri Temsilcileri Yönergesi

Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılabilecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Yönerge

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği(mülga)

İntörn Doktor Çalışma Prensipleri

Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları

Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul Yönergesi