TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Çağdaş Yavaş

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Tıp Fakültesi öğrencilerine kanser konusunda temel onkolojik prensipleri, iyonizan radyasyon, radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyon onkolojisi ile ilgili temel kavramları öğretmektir.

Vizyon: Vizyonumuz malign ve bazı benign hastalıklarda radyoterapinin önemini, kullanım endikasyonlarını, erken ve geç yan etkilerini, diğer kanser tedavileri ile olan etkileşimini uluslar arası standartlarda bilen hekimler yetiştirmektir.

Misyon: Tıp fakültesi radyasyon onkolojisi derslerinin temel ve klinik onkoloji eğitim ile multidisipliner bir şekilde entegre edilmesidir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Öğrencilerin hasta takibi, uygulanan işlemlerin izlenmesi (simülasyon, set-up, brakiterapi vs), poliklinik izlemi, teorik ders sunuları, kaynak kitaplar aracılığı ile Radyasyon Onkolojisi hakkında bilgilendirilmesi

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 4 ve 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK tarafından belirlenen) yönetmelikler çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sora bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencileri için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre yada üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 3.sınıfı başarıyla tamamlamak.

Mezuniyet Şartları: Devamsızlık yapmamak ve sınavları başarmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Staj boyunca tüm öğrenciler için, staj sırasındaki aktiviteleri ve hastabaşı performanslarının değerlendirildiği karne doldurulmaktadır. Staj sonunda yapılan teorik sınav ve yapılandırılmış sözlü sınav sonuçları ile birlikte karne değerlendirmesi yapılarak staj sonu not verilir.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü nedeniyle iş garantileri mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.