TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Zekeriya TOSUN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Çağdaş, yeniliklere açık, gelişmelere ayak uydurabilecek öğrenciler ve bilim insanları yetiştirmek. Yara bakımı ve rekonstrüktif cerrahi temellerini edinmiş öğrenciler yetiştirmek.

Vizyon: Hasta bazlı iyileştirmeyi hedeflerken yeniliklere proje bazlı uygulamak. Öğrenci eğitimini interaktif ve hasta bazlı iyileştirmeyi hedeflerken yenilikleri proje bazlı uygulamak. Öğrenci eğitimini interaktif ve olgu tartışmaları şeklinde uygulamak. Cerrahi operasyonlara daha fazla sayıda öğrencinin katılmasını sağlamak. Yara bakımında öğrenci sorumluluğunu artırmak.

Misyon: Kronik yaralar ve rekonstrüksiyon çerçevesi içinde hasta iyileştirmeyi sağlamak ve estetik açıdan kabul edilen sonuçlara ulaşmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Öğrencilerin hasta başı vizit, hasta takibi, uygulanan invaziv işlemlerin izlenmesi (poliklinik müdaheleleri pansumanlar, ameliyatlar), poliklinik izlemi, teorik ders sunuları, kaynak kitaplar aracılığı ile Plastik Cerrahi kliniği hakkında bilgilendirilmesi

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir. Türk Öğrenciler için: Mevzuat çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Yazılı, sözlü sınavları başarıyla geçmek ve devamsızlık yapmamak

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Teorik ve Pratik sınavları başarıyla geçmek

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı