TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gonca KARAGEDİK

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Çağdaş, güncel bilgiler doğrultusunda interaktif eğitim sağlamak. Öğrencilere bilgiye ulaşma ve bilgi kaynaklarını kullanma becerisini kazandırmak. Araştırmayı seven, problem çözme ve iletişim gücü yetisini kazanan hekimler yetiştirmek. Literatür okuma, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazandırma.

Vizyon: Nükleer Tıp alanında eğitim ve araştırma için model olarak alınan yüksek kalite standartlarında çağdaş ve saygın bir merkez olmak Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimde yüksek kalitede, çağdaş ve lider özellikli hekimleri yetiştirmek. Hedef, öğrencilere nükleer tıp alanında temel eğitim sağlamak ve bu bilgiyi sürekli olarak geliştirmeye motive etmektir.

Misyon: Nükleer tıp alanı ile ilgili her konuda klasik bilgi, deneyim ve birikimlerimize güncel ve modern bilgi ve teknikleri de katarak evrensel değerler ışığında: -Çağdaş standartlarda nükleer tıp eğitim ve öğrenimi vermek - Bilgili, kendini geliştiren, üstün nitelikli yetkin hekimler yetiştirmek

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Tanı ve tedavi için fonksiyonel görüntüleme yapmak

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tıp fakültesi 3.sınıf öğrencilerine verilen teorik dersler yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 2.sınıf derslerini tamamlamak.

Mezuniyet Şartları: devamsızlık yapmamak ve sınavları başarmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Staj sonunda yapılan teorik sınav ile değerlendirme yapılmaktadır.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü nedeniyle iş garantileri mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.