TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Nörolojik hastalıkların yaygınlığı, etyolojisi, patofizyolojisi, tanı ve tedavi yaklaşımlarını birinci basamak hizmet alanlarında, poliklinik ve kliniklerde verebilecek hekim yetiştirmeye yönelik teorik, pratik ve laboratuvar uygulamaları içeren bir eğitim programı amaçlanmıştır.

Vizyon: Nörolojik hastalıkların primer profilaksisi, tanı ve tedavisi, sekonder profilaksisi alanında bilgi ve beceri sahibi, deontoloji ve profesyonellik çerçevesinde yaklaşımlar sağlayabilen hekimler yetiştirmek.

Misyon: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı olarak mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası nöroloji eğitimi ile fakültemizden mezun olacak geleceğin hekimlerine, ülkemizde yaygın görülen nörolojik hastalıkların tanınması ve tedavisi ile ilgili bilgileri verme yanı sıra bu yaygın ve kronik hastalıkların korunmasına ilişkin bilgileri de vererek koruyucu hekimlik bilincini ve ülke kaynaklarını sağlık alanında en bilimsel ve akılcı kullanmayı hedefleyen bilgi beceri ve tutum geliştirmek ve öğrencilerimizin tıbbi hizmet bilinci yanı sıra çağın olanaklarının getirdiği bilgi birikimini ve bilgiye ulaşma yollarını en etkin şekilde kullanabilen ve geleceğin ?Nörolojik ? Bilim? dünyasında yer alabilecek vizyonu açık öğrenciler olarak yetişebilmelerini sağlamak ve hastalarımıza çağın gerektirdiği bilimsel gelişmeler ışığında en etkin tıbbi hizmeti etik- deontolojik kuralları gözeterek vermektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Nörolojik hastalıkların yaygınlığı Nörolojik hastalıkların etyolojisi Nörolojik hastalıkların fizyopatolojisi Nörolojik hastalıkların tanısı Nörolojik hastalıkların ayırıcı tanısı Nörolojik hastalıkların tedavisi Nörolojik hastalıkların laboratuvar pratikleri Bireysel beceri ve tutum geliştirme

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK tarafından belirlenen) yönetmelikler çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlamdırılam merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sora bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencileri için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre yada üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Tıp fakültesi lisans programını tanımlamış olmak

Mezuniyet Şartları: Yazılı, sözlü ve pratik sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yazılı, sözlü ve pratik sınav

İstihdam Olanakları: Devlet Hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler, Aile hekimliği merkezleri

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Uzmanlık Sınavı