TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Bahar ÇOLPAN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Kulak Burun Boğaz muayene usülleri, işitme fizyolojisi, yeni doğan işitme taraması, işitme kaybı tipleri ve tedavisi, kulak enfeksiyonları ve komplikasyonları, denge fizyolojisi ve denge bozukluğu yapan hastalıkların tanı ve tedavisi, burun ve paranazal sinüs fizyolojisi, enfeksiyonları, konjenital hastalıkları, larenks fizyolojisi, larenks hastalılarının tanı ve tedavisi,baş boyun kanserleri tanı ve tedavisi,tükrük bezi hastalıkları, KBB acil hastalıkları tanı ve tedavileri ile ilgili teorik bilgilerin verilmesidir.

Vizyon: Hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırarak , verdiği hizmet ve eğitimle, üreteceği bilgi ve araştırmalarla ulusal ve uluslararası alanda referans merkez olmayı sağlamaktır.

Misyon: Çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri içeren bir eğitimle hasta haklarına saygılı, etik kurallar içinde çalışan hekim ve uzmanlar yetiştirmek ve hastalara üstün nitelikli sağlık hizmeti vermektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Öğrencilerin hasta başı vizit, hasta takibi, uygulanan invaziv işlemlerin izlenmesi , poliklinik izlemi, teorik ders sunuları, kaynak kitaplar aracılığı ile Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kliniği hakkında bilgilendirilmesi

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Mevzuat çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Teorik ve Pratik sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Staj sonu sınavı ile beraber değerlendirilmektedir.

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı