TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent Behlül ALTUNKESER

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Kalp sağlığı ve hastalıklarına yönelik primer koruma, teşhis, tedavi, sekonder koruma ve rehabilitasyonunun anlatımı ve öğretilmesi

Vizyon: Gelişmiş teknolojileri kullanarak dünya kalp sağlığı ve hastalıkları konusunda kılavuzlar eşliğinde bilimsel çalışmalar yapmak ve bu doğrultuda hekimler yetiştirmek

Misyon: Kalp hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve takibiyle halkımızın kalp sağlığını koruma, hastalıkları önleme ve rehabilitasyonunu sağlama

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Öğrencilerin hasta başı vizit, hasta takibi, uygulanan noninvazif (monitorizasyon,EKG,EKOKARDİYOGRAFİ) ve invaziv işlemlerin izlenmesi (kateter takılması,koroner anjiografi perkütan koroner girişimler, geçici pacemaker takılması,intraaortik pacemaker takılması, perikardiyosentez) , poliklinik izlemi, teorik ders sunuları, kaynak kitaplar aracılığı ile Kardiyoloji hakkında bilgilendirilmesi EKG yorumu yapabilme ve tanı koyma kabiliyetinin kazandırılması hedeflenmektedir ST elevasyonlu ve elevasyonsuz miyokard infarktüsü tanı tedavi ve yönetimi kabiliyetinin kazandırılması hedeflenmektedir 1. basamak sağlık kuruluşlarına başvuran ve 2.-3. basamak sağlık kuruluşlarına sevk ihtiyacı olan hastaların belirlenmesi kabiliyetinin kazandırılması hedeflenmektedir

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 4. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK tarafından belirlenen) yönetmelikler çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlamdırılam merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sora bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencileri için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre yada üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmekted

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 3. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Pratik ve teorik derslere devam etmek Yazılı ve pratik sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yazılı ve pratik sınav

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı