TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa BÜYÜKATEŞ

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün Çora

Amacı: Kalp ve Damar cerrahisi ile ilgili sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, yurtiçi veya yurtdışı kliniklerinde hekimlik ve yöneticilik yapabilecek, mesleğinini etik kurallarını gözeterek uygulayan, araştırmacı ve sorgulayıcı olan, kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde hekimler yetiştirmektir.

Vizyon: Hastalarına lider, örnek ve saygın bir sağlık kuruluşunda tedavi olma ayrıcalığını sağlamak, toplumun her kesiminden hastaya yüksek kalite sağlık hizmeti sunmak, çalışanlarınada bunun onur ve mutluluğunu yaşatmaktır.

Misyon: Kalp-damar hastalıklarının üst düzey tıbbi hizmet ve eğitimlerde, çağdaş bilim, teknoloji ve ahlaki değerlerimizin ışığında, tanı ve tedavisini sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Stajda Kalp ve Damar cerrahisi ile ilgili sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlara sahip olacaklar. Hastalıkların ayırıcı tanıları ve tedavileri teorik ve pratik uygulamalarla öğrencilere aktarılacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Mevuzat çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4. sınıfı başarıyla tamamlamış olmak

Mezuniyet Şartları: Teorik ve Pratik sınavları başarıyla geçmiş olmak

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Teorik ve Pratik sınav

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı