TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Çetin ÇELİK

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Toplumun sağlık gereksinimlerine ve sorunlarına duyarlı, çözümler üretebilen, yetkin, gelişime ve araştırmaya açık, insan haklarına saygılı, çağdaş hekimler yetiştirmektir. The aim of this programme is to educate modern physicians who are sensitive to the health problems of the society, capable of making solutions , to development and research and respectful to the human rights.

Vizyon: Modern yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı üretken, nitelikli ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden doktorlar ve kadın hastalıkları-doğum uzmanları yetiştirmek. To educate modern, creative and positive, participant, productive, qualified doctors and gynecologists and obstetricians.

Misyon: Anabilim dalımızın misyonu, bireyi temel alan çağdaş, bilimsel ve kaliteli tıp hizmeti olup bunu gerek asli görevi olan lisans ve lisans üstü tıp eğitimi vererek, içinde bulunduğumuz toplumu bilinçlendirerek ve literatüre yön veren klinik-deneysel araştırmalar yaparak sağlar. Bu kapsamda 3. basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi de sağlanır. The mission of our department is to provide modern and scientific health services, to give medical education, to raise awareness of the society we are in, and to conduct clinical-experimental research that directs the literature. In this context, 3rd step health services are provided.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Kadın hastalıkları ve doğum bilimini preklinik, klinik ve son sınıf öğrencileri için pratik eğitim vererek tanıtmak. To introduce gynecology and obstetrics by giving practical training for preclinical, clinical and senior students

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Mevzuat çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir. The internship is in the 5th grade of the Faculty of Medicine. The admission and enrollment conditions in the Faculty of Medicine are as follows: For Turkish Students: Admission to this program within the framework of the legislation is carried out by the central examination system called ÖSYM. for Foreign Students: SATA II with international validity to this program, ACT, GCE according to vb.gib exam results or the university or by the current under the guidelines regarding the universities made by foreign students exam in Turkey, scoring candidates are accepted.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4. sınıfı başarıyla tamamlamak Successfully complete class 4

Mezuniyet Şartları: Teorik ve Pratik sınavları başarıyla geçmek. Devamsızlık süresini doldurmamış olmak. Succesfully passed theoretical and practical exams pass

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Teorik ve Pratik sınav Theoretical and practical exams

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler Public hospitals, University hospitals, Private hospitals

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı Specialisation in Medicine Examination carried out by the central examination system called ÖSYM.