TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Özlem ATA

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: İç Hastalıkları Anabilim Dalı eğitim programının amacı organ sistemlerine ait hastalıkların fizyopatolojisinin ve klinik bulgularının kavranması, hastanın uygulamalı olarak anamnez, fizik muayene ve laboratuar yöntemleriyle değerlendirilmesinin öğrenilmesi, hematoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, romatoloji ve onkoloji ile ilgili anatomik, fizyopatolojik ve semptomatolojik bilgilerin özetlenerek hastalıkların klinik bulgularının, teşhis ve tedavi yöntemlerinin bir bütün olarak kavranması, reçete yazmanın öğrenilmesi ve akılcı ilaç kullanımının kavranması amacımızdır.

Vizyon: Vizyonumuz tıp fakültesi öğrencisi ve iç hastalıkları uzmanı olarak yetkin, değişime ve gelişime açık hekimler yetiştirmektir.

Misyon: Misyonumuz, toplumun sağlık gereksinimlerine ve sorunlarına duyarlı, çözümler üretebilen, yetkin, gelişime ve araştırmaya açık, insan haklarına saygılı, çağdaş hekimler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Öğrencilerin hasta başı vizit, hasta takibi, uygulanan noninvazif (monitorizasyon vs) ve invaziv işlemlerin izlenmesi (kateter takılması, kemik iliği biyopsisi, endoskopi vs), poliklinik izlemi, teorik ders sunuları, kaynak kitaplar aracılığı ile İç Hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi

Kabul ve Kayıt Koşulları: Teorik derslerimiz tıp fakültesi 3. sınıfta, stajımız tıp fakültesi 4. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK tarafından belirlenen) yönetmelikler çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlamdırılam merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sora bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencileri için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre yada üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bir önceki sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Yazılı, pratik ve sözlü sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yazılı, pratik ve sözlük sınav

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Uzmanlık Sınavı