TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ender ERDOĞAN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Canlı bir organizmayı oluşturan hücre ve dokuların yapıları ile ilgili kavram ve ilişkilerin ve bu yapıların gelişme sürecinin kavranılmasını sağlamak.

Vizyon: Dokuların normal yapıları ve normal gelişim süreçlerinin iyi kavranılması patolojik süreçlerin daha iyi anlaşılmasını ve klinikte bu tabloların tedavilerinin planlanması konusunda tıp ve sağlık alanındaki diğer öğrencilere ufuk açacaktır.

Misyon: Organizmadaki hücre ve dokuların biyolojisi üzerine odaklanan histoloji bilimi fizyoloji ve fizyopatolojinin alt yapısı oluşturur. Embriyoloji ise bu yapıların normal gelişim süreçlerinin ortaya konulması da anormal gelişimlerin daha iyi yorumlanabilmesini sağlar.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Tıp Fakültesi Dönem I ve II, Diş Hakimliği Fakültesi Dönem II ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dönem I eğitimi sürecinde ilgili teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsar.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Histoloji ve Embriyoloji dersleri Tıp Fakültesi Dönem 1. 2. ve 3 programında yer almaktadır. Tıp Fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Tıp Fakültesi öğrencisi olmak

Mezuniyet Şartları: Devamsızlık limitleri içerisinde zorunlu kredileri başarı ile tamamlamak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Tıp Fakültesinde ilişkilendirilmiş sistemler şeklinde ele alınan kurul ve yıl sonu sınavları ile..

İstihdam Olanakları: Bu kademede bir istihdam olanağı yoktur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Fakültesinde ilişkilendirilmiş sistemler şeklinde ele alınan kurul ve yıl sonu sınavları bir bütün halinde başarı ile verildiği takdirde bir üst döneme devam hakkı kazanılır.