TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Süleyman OKUDAN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Göz ve adneksleri ile ilgili anatomik bilgi vererek, göz hastalıklarını tanıtmak ve bu hastalıkların tanısı ile ilgili cihazlar ve hastalığın tedavisi hakkında bilgilirmek.

Vizyon: Göz hastalıklarına yaklaşım, muayene yöntemleri, ayırıcı tanı yöntemleri, hastalığın takip ve tedavisinin öğretilmesi.

Misyon: Göz hastalıkları ve sistemik hastalıkların göz üzerine etkileri ile ilgili bilgi sahibi hekimler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Stajda göz hastalıkları ile ilgili bilgi verilmekte, acil göz durumlarına yaklaşım öğretilmekte, gereken durumlarda tedavi anlatılmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Mevzuat çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Teorik ve Pratik sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Teorik ve Pratik sınav

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı