TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fikret Kanat

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Göğüs Hastalıkları kliniğine yönelik teorik ve pratik bir eğitim verilerek solunum sistemi hastalıklarına temel yaklaşımları sağlayabilen hekimler yetiştirmek

Vizyon: Göğüs Hastalıkları alanındaki hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanı ve tedavisi hakkında bilgi vermek

Misyon: Göğüs Hastalıkları kliniğine yönelik teorik ve pratik bir eğitim verilerek solunum sistemi hastalıklarına temel yaklaşımları sağlayabilen hekimler yetiştirmek

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Öğrencilerin hasta başı vizit, hasta takibi, uygulanan invaziv işlemlerin izlenmesi (bronkoskopi, torasentez), solunum fonksiyon ve allerji laboratuvarları katılımı, poliklinik izlemi, teorik ders sunuları, kaynak kitaplar aracılığı ile Göğüs Hastalıkları kliniği hakkında bilgilendirilmesi

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 4. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK tarafından belirlenen) yönetmelikler çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlamdırılam merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sora bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencileri için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre yada üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 3. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Yazılı ve sözlü sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yazılı ve sözlük sınav

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Uzmanlık Sınavı