TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Güven Sadi SUNAM

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında iyi bir hekim yetiştirmenin önemi anlatılmakta ve bölüm öğrenme hedefleri açıklanmaktadır.

Vizyon: Göğüs Cerrahisi alanında en son teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında yataklı ve ayaktan üst düzeyde sağlık hizmetleri sunmak, lisans ve lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine artarak devam etmektir.

Misyon: Bölge referans merkezi olarak etkin, hızlı kaliteli, gelişmiş tıbbı olanaklarla donanımlı olarak ameliyat, poliklinik ve acil hasta bakımı gerçekleştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Eğitim Programı bölüm ve Dönem 5 koordinatörlüğünce hazırlanmakta her sene güncellenmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Mevzuat çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlamdırılam merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Teorik ve Pratik sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme değerlendirme prensipleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav geçme yönergesinde tanımlanmıştır.

İstihdam Olanakları: Tıp sektörü, Hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık öğrencisi