TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Şahin

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Hastanın anamnez, fizik muayene yöntemleri ile değerlendirilmesi, gerekli yardımcı laboratuar yöntemlerinin kullanımı konusunda bilgi vermek ve uygulamalı hasta değerlendirmesi yapmak. Genel cerrahi ile ilgi alanına giren organ/sistemlerin kısaca anatomi, fizyoloji ve embriyolojilerinin gözden geçirmek, bu organ/sistemlerin cerrahi hastalıkları hakkında bilgi vermek. Hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan semptom ve bulguları öğretmek, tetkik sonuçlarının yorumlanmasını öğretmek, tedavi seçeneklerini öğretmek. Acil cerrahi hastalıklar hakkında bilgi vermek ve acil hastalıklarının tedavi planlanmasını öğretmek. Genel cerrahide sık kullanılan ilaçların farmakolojik özelliklerini gözden geçirmek.

Vizyon: Hastalıkların oluşum ve tamir mekanizmalarını kavrar. Hastalıkların semptomları, klinik yansımaları ve tanı çalışmaları hakkında bilgi sahibi hekim adayları yetiştirmek

Misyon: Hasta muayene ve yöntemi, Meme endokrin, hepato-biller ve gastro- intestinal sistemin fonksiyonel, inflamatuar ve neoplastik hastalıkları, cerrahi akut karın nedenleri, ayrıcı tanısı ve tedavisi, travmanın vücut üzerine etkileri, travmatik yaralanma mekanizmaları ve travmalı hastanın takip ve tedavisinin öğretilmesi

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Hastanın anamnez, fizik muayene yöntemleri ile değerlendirildiği, gerekli yardımcı laboratuar yöntemlerinin kullanımı konusunda bilgi verilerek uygulamalı hasta değerlendirmesinin yapıldığı Genel cerrahi ile ilgi alanına giren organ/sistemlerin kısaca anatomi, fizyoloji ve embriyolojilerinin gözden geçirildiği, bu organ/sistemlerin cerrahi hastalıkları hakkında bilgi verilen, hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan semptom ve bulguların, tetkik sonuçlarının yorumlanmasının, tedavi seçeneklerini öğretildiği bir proğramdır

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 4. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK tarafından belirlenen) yönetmelikler çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlamdırılam merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sora bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencileri için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre yada üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 3. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Pratik uygulama sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınavda yönetmelikle belirtilmiş başarı hedeflerine ulaşmak

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Pratik uygulama sınavı, yazılı sınav, sözlü sınav

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Uzmanlık Sınavı