TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Abdülkerim Kasım BALTACI

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Fizyolojinin amacı, canlının yaşamsal faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri açıklamaktır. İnsan vücudunun canlılığını sağlayan spesifik özellikler (karakteristikler) ve mekanizmalarla ilgilenir. Öğrencilerin, elde edinilen bilgi ve sonuçları klinik branşlarda uygulamayabilmelerini amaçlamamaktadır.

Vizyon: Ulusal ve uluslararası düzeyde kendine yer edinmiş, çağdaş ve ileri teknoloji kullanan, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet ürünleriyle modern tıbba destek sunan, öncü bir anabilim dalı olmaktır.

Misyon: Temel ve ileri fizyoloji eğitimi vererek modern, yaratıcı, üretici ve pozitif düşünen, güncel bilgi ve teknoloji kullanarak, klinik tanı ve tedaviye destek vermek, araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Canlının yaşamsal faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenlerin açıklanması, insan vücudunun canlılığını sağlayan spesifik özellikler ve mekanizmalarla öğrencilerin, elde edinilen bilgi ve sonuçları klinik branşlarda uygulamayabilmeleridir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Fizyoloji dersi tıp fakültesi 1. ve 2. sınıflarda yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Tıp fakültesi öğrencisi olmak

Mezuniyet Şartları: Devamsızlık yapmamak ve sınavları başarmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Dönem I ve II. Sınıf komite sınavlarında başarılı olmak.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin ?Devlet Hizmeti Yükümlülüğü? nedeniyle iş garantileri mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.