TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı:

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör:

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör:

Amacı: Ayrıntılı anamnez alma tekniğinin öğretilmesi ve uygulamalar ile yetenek olarak kazandırılması, tam ve ayrıntılı fizik muayene kurallarının öğretilmesi ile uygulamalı fizik muayene pratiğinin kazandırılması,sık görülen hastalıkların klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulgularının öğretilmesi, ayırıcı tanı yaklaşımı ile güncel tedavileri konusunda bilgiler verilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sıklıklarının azaltılması için gerekli koruyucu hizmet yaklaşımlarının öğretilmesidir.

Vizyon: Hekimlikte araştırma, eğitim ve uygulama alanında uluslararası düzeyde tanınmak, tercih edilmek ve hekimlik hizmetleri yönetim modeliyle lider olmaktır.

Misyon: Bilimsel bilgi ve modeller ışığında, güncel teknolojiyi kullanarak, hasta tanı ve tedavisini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, hasta /çalışan memnuniyeti ve güvenliğinin ön planda tutulduğu ekip anlayışını benimseyerek, eğitim, araştırma, danışmanlık ve liderlik rolleri ile profesyonel hekimlik hizmetini sunmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 6 yıllık tıp eğitiminin ilk 2 yılı boyunca ve ön lisans düzeyinde, klinik bilimlere hazırrlık eğitiminin verişldiği kuramsal ve uygulamalı eğitimleri kapsar.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları:

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam Olanakları:

Üst Derece Programlara Geçiş: